منابع دکتری حقوق بین المللی عمومی

نویسنده : فرهنگ
۰۶ فروردین ۹۷ ۵۵ ۰

منابع آزمون دکتری حقوق بین المللی عمومی

شناخت اخلاق و رسوم جوامع، ایمن ماندن از دشمنی و کینه های آنان است و در نظر داشتن این امر در مورد ملل مختلف نه تنها از فجایع زیادی جلو گیری می کند بلکه موجب پیشرفت اقتصادی آنها نیز می گردد، از این رو برای برقراری روابط صحیح بین ملت ها ، نیاز به داشتن پژوهشگرانی است که به حقوق بین المللی عمومی، حقوق بین المللی دریاها و سازمان های بین المللی آشنایی کامل داشته باشند.

فارغ التحصیلان تمامی گرایش های علوم سیاسی می توانند در آزمون رشته حقوق بین المللی عمومی شرکت نمایند

در کنکور دکتری که مطابق جدول زمانبندی منتشر شده توسط سازمان سنجش آموزش کشور در اسفندماه برگزار می شود، برای گروه علوم انسانی، 63 رشته تعریف شده است که یکی از این رشته ها رشته ی حقوق بین المللی عمومی است.

تمامی فارغ التحصیلان رشته حقوق (تمامی گرایش ها) ، فقه و مبانی حقوق اسلامی و تمامی گرایش های علوم سیاسی میتوانند در آزمون رشته حقوق بین المللی عمومی شرکت نمایند.

دروس امتحانی دکتری حقوق بین المللی عمومی

عناوین دروس امتحانی دکتری رشته حقوق بین المللی عمومی در دفترچه راهنمای آزمون دکتری به شرح زیر درج شده است:

مجموعه دروس تخصصیدروس عمومی
متون فقه (جهاد)استعداد تحصیلی
حقوق بین المللی عمومیزبان (انگلیسی، فرانسه، آلمانی)
حقوق سازمان های بین المللی

 

منابع آزمون دکتری رشته حقوق بین المللی عمومی

سازمان سنجش آموزش کشورهمواره منابع درسی را برای داوطلبان شرکت در کنکورهای کارشناسی و کارشناسی ارشد معرفی می نماید، در حالی که برای کنکور دکتری هیچ منبعی را در نظر نمی گیرد. در ادامه برخی از مهم ترین منابع را معرفی می نماییم (البته نمی توانیم به قطعیت بگوییم که منابع پیشنهادی ، منابع اصلی هستند).

منابع متون فقه (جهاد)

عنوان کتابتالیفترجمهانتشارات
تحریر الروضه :باب جهادعلیرضا امینی

محمدرضا آیتی

سمت

کتاب طه

فقه استدلالی : ترجمه تحریر الروضه فی شرح اللمعه المشقیهعلیرضا امینی

سید محمرضا آیتی

سید مهدی دادمرزی

 

کتاب طه
متون فقه: حقوق عمومی و حقوق بین المللابراهیم موسی زادهمجد
شرح لمعه :باب جهادزین الدین بن علی شهیدثانیعلی شیروانیدارالعلم

 

منابع حقوق بین المللی عمومی

عنوان کتابتالیفترجمهانتشارات
حقوق بین الملل عمومیمصطفی تقی زاده انصاریقومس
حقوق بین الملل عمومیسید باقر میرعباسیمیزان
حقوق بین المللملکم شاومحمد حسین وقاراطلاعات
حقوق بین الملل عمومیهوشنگ مقتدرموسسه چاپ و انتشارات وزارت امورخارجه
تعارض قوانیننجادعلی الماسیمرکز نشر دانشگاهی
حقوق بین الملل دریاها: کنوانسیون حقوق دریاهارابرت چرچیلمنصور پورنوری

محمد حبیبی

مهدحقوق
حقوق بین المللی عمومی و اصول روابط دول : حقوق بشر بین المللی بانضمام 20 سند جهانی حقوق بشرجلال الدین مدنیپایدار
حقوق بین الملل در جهان معاصر و حقوق بین الملل عمومیآنتونیو کاسسهحسین شریفی طرازکوهیمیزان
مبانی حقوق بین الملل عمومیپرویز ذوالعینصحیفه
حقوق بین الملل عمومیمحمدرضا ضیائی بیگدلکتابخانه گنج دانش
حقوق بین الملل معاهداتهدایت الله فلسفی

آسیم

فرهنگ نشر نو

حقوق بین الملل دریاهارابین رولف چرچیل

آلن وان لو

بهمن آقاییکتابخانه گنج دانش
بایسته های حقوق بین الملل عمومیرضا موسی زادهمیزان

منشور سازمان ملل متحد به همراه: اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری

سید مهدی کمالانکمالان
حقوق بین الملل عمومیمحمد سهرابیگنج دانش
حقوق معاهدات بین المللیمحمدرضا ضیائی بیگدلکتابخانه گنج دانش
حقوق بین الملل عمومیروسو راشلمحمد علی حكمتدانشگاه تهران
سازمان های بین المللیرضا موسی زادهمیزان
حقوق بین المللربه کا والاسمهناز بهراملو

سیدقاسم زمانی

موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش

 

منابع سازمان های بین المللی

عنوان کتابتالیفترجمهانتشارات
دیوان بین المللی دادگستریسید باقر میر عباسیجنگل
حقوق سازمانهای بین المللیمصطفی تقی زاده انصاریقومس
راهنمای سازمان ملل متحدنسرین مصفادفتر مطالعات سیاسی و بین الملل
سازمان های بین المللیرضا موسی زادهمیزان
سازمان های بین المللیسید داوود آقایینسل نیکان
سازمان وحدت آفریقامحمد رضا احمدیوزارت امور خارجه –مؤسسه چاپ و انتشارات
سازمان های بین المللیمحمد غفوریسمت
حقوق سازمانهای بین المللجعفر تباکیدانشگاه ملی ایران
آراء و نظریات مشورتی دیوان بین المللی دادگستریمحمدرضا ضیائی بیگدلی

سیدقاسم زمانی

محمد حبیبی مجنده

نادر ساعد

محسن عبداللهی

هیبت الله نژندی منش

ایوب عبدی

امیرساعد وکیل

علی فاتح

امیر ضیاءالدینی

دانشگاه علامه طباطبایی
حقوق سازمانهای بین المللی: حقوق شورای امنیترضا موسی زاده

ابراهیم کوهی

میزان
حقوق سازمانهای بین المللیدانیل دورموایکمال الدین هریسی نژادآیدین
حقوق سازمانهای بین المللی (گروه حقوق)سیدداود آقاییدانشگاه پیام نور
بایسته های حقوق سازمان های بین المللیعلی مشهدی

محمد صالح تسخیری

خرسندی
نقش و جایگاه شورای امنیت در نظم نوین جهانیسید داود آقاییسرای عدالت
حقوق سازمانهای بین المللی، سازمانهای جهانیابراهیم بیگ زاده

شهناز کلینی

منیژه یاقوتی

مجد
نقش و جایگاه شورای امنیت در نظم نوین جهانیسید داود آقاییپیک فرهنگ
حقوق سازمان های بین المللیابراهیم بیگ زادهمجد
تحلیل حقوق سازمان های بین المللی ویژه دانشجویان حقوقمژگان خسرونژادراه
ایران و سازمان های بین المللسید داوود آقاییمرکز اسناد انقلاب اسلامی
حقوق بین الملل سازمانهای بین المللیسیدعبدالمجید قائم مقام فراهانیدادگستر
حقوق نهادهای بین الملل 

درک ویلیام باوت

هومن اعرابیکیهان
حقوق سازمان های بین المللیسید قاسم زمانیموسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش

 

منابع  زبان انگلیسی

عنوان کتابتالیفترجمهانتشارات
 نکته ها و مهارت های موفقیت در آزمون های زبان عمومی و تخصصیعبدالرضا تالانه

شاهین شریفی

کیومرث
خودآموز IELTSمحمد معین جهانگیر

علی زارعی

نور علم
 مجموعه سوالات تافل آزمون دکتریمحمود رمضانیسرای عدالت
زبان انگلیسی از دبیرستان تا دانشگاهعباس فرزامباستان
نکات کلیدی گرامر در زبان انگلیسیمورفی ریموندمیمنت رحمتیدانش پرور
راهنمای جامع آزمون تافلسید محمدرضا ناصرزاده

یاشار دهدشتی

نگاه دانش
1100 لغتی  که نیاز است بدانیدبارونز (جنگل)
مرجع لغات زبان عمومی ارشد و دکتری و داوطلبان آزمونهای TOEFL و IELTSسعید نیک پورنص
جامع آزمون زبان انگلیسی دکتری نیمه متمرکزرضا خیرآبادیکتابخانه فرهنگ
گرامر کاربردی زبان انگلیسیشهاب اناریمبتکران
تافل راهنماابراهیم نظری تیموریرهنما
504 واژه ضروری تافلبارونز (جنگل)
مجموعه سوالات کارشناسی ارشد زبان عمومیسازمان سنجش و آموزش کشور

 

منابع استعداد تحصیلی

عنوان کتابتالیفترجمهانتشارات
استعداد تحصیلیهادی مسیح خواه

محمد وکیلی

کتابخانه فرهنگ
سوالات و پاسخ‌نامه آزمون‌های دکتری 90 تا 94محمد وکیلی

هادی مسیح خواه

کتابخانه فرهنگ
استعداد تحصیلی دکتری (ویژه تمام گروه ها به جز فنی مهندسی)حسین نامیمدرسان شریف
 استعداد تحصیلی دکتریامیر عرفانیاننگاه دانش
استعداد تحصیلی و زبان دکتریآیدین استوار

حسن هوشمند

راهیان ارشد
کتاب تحلیلی GMAT استعداد و آمادگی تحصیلیهوشنگ عباس فامراه

 

در نهایت بایستی بگوییم:

  • اگر منابع درسی بهتری برای رشته حقوق بین المللی عمومی سراغ دارید...
  • اگر به نظرتان با صرف انرژی کمتری می توانید به نتیجه ی بهتری برسید...
  • اگر راه قبولی در کنکور دکتری را کشف کرده اید...

وقت آن رسیده که شما هم در قبولی دوستانتان سهیم باشید و تجربیات خودتان را در مورد کنکور دکتری، در قسمت نظرات به اشتراک بگذارید.

 


4.7 از 5

دیدگاه خود را بنویسید


اولین دیدگاه را شما برای این مطلب ثبت کنید