معرفی گرایش های ارشد مکانیک بیوسیستم 98

در این مقاله می­خواهیم به معرفی گرایش های ارشد مکانیک بیوسیستم 98 بپردازیم. مهندسی مکانیک بیوسیستم با کد مجموعه 1319 در گروه کشاورزی و منابع طبیعی قرار گرفته است. این مجموعه دارای یک رشته ، سه گرایش و دو کد ضریب می باشد. مهندسی مکانیک بیوسیستم تلفیقی از مهندسی کشاورزی و مکانیک است که به منظور بهبود ماشین آلات کشاورزی ایجاد شده است. در این رشته طراحی و ساخت ماشین آلات کشاورزی، استفاده از انرژی های تجدید پذیر، مکانیزه کردن مزارع و فناوری های پس از برداشت مورد مطالعه قرار می گیرد. همان طور که در بالا گفتیم رشته مکانیک بیوسیستم دارای 3 گرایش به شرح زیر است:
  • طراحی و ساخت                کد ضریب 1
  • انرژی های تجدید پذیر         کد ضریب 2
  • فناوری پس از برداشت       کد ضریب 2
در ادامه به معرفی گرایش های ارشد مکانیک بیوسیستم 98 می پردازیم

معرفی مکانیک بیوسیستم گرایش طراحی وساخت

مهندسی مکانیک بیوسیستم – طراحی و ساخت؛ در زمینه طراحی و تولید و بهینه سازی ماشین های کشاورزی است. در این گرایش تلاش بر این است تا با طراحی های جدید و رفع ایراد طراحی های قبلی بهبودی در زمینه کشاورزی حاصل شود.

معرفی مکانیک بیوسیستم گرایش انرژی های تجدید پذیر

مهندسی مکانیک بیوسیستم – انرژی های تجدید پذیر، در زمینه آشنایی، تهیه، ساخت و به کار برد انرژی های تجدید پذیر مانند انرژی خورشیدی، باد، جزر و مد و … به جای انرژی های فسیلی و تجدید ناپذیر است.

معرفی مکانیک بیوسیستم گرایش فناوری پس از برداشت

در مهندسی مکانیک بیوسیستم گرایش فناوری پس از برداشت توجه بر طراحی، ساخت و تولید دستگاههایی برای حفظ کیفیت محصول از مزرعه تا کارخانه و خانه است. زمینه مطالعه این گرایش، روش های تخریب کننده کیفیت محصول مورد بررسی قرار می گیرد تا روشی برای حفظ کیفیت محصول طراحی شود. همچنین بهبود دستگاههای فراوری و بسته بندی و روش های بسته بندی نیز مورد مطالعه قرار می گیرد. پس از بررسی معرفی گرایش های ارشد مکانیک بیوسیستم 98 نگاهی به دانشگاه های پذیرنده و بازار کار مکانیک بیوسیستم می اندازیم.

دانشگاه های پذیرنده ارشد مکانیک بیوسیستم 98

دفترچه راهنمای انتخاب رشته سال 98 هنوز منتشر نشده است و اطلاعات زیر بر اساس دفترچه سال 96 می باشد. گرایش طراحی و ساخت
دانشگاه روزانه شبانه پردیس خودگردان
ارومیه 3 1  
ایلام 2 2  
بوعلی سینا 4 4  
تبریز 4 3 4
تربیت مدرس 5 0  
تهران 4 4  
جیرفت 4 2  
رازی 7 0  
شهر کرد 4 0  
باهنر 3 3  
چمران 3 0  
شیراز 5 0 4
صنعتی اصفهان 4 6  
ملاثانی – اهواز 5 0  
علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری 6 0  
علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان 4 2  
فردوسی 5 2  
کردستان 7 0  
لرستان 6 3  
محقق اردبیلی 3 3  
  دانشگاه ها و ظرفیت پذیرش گرایش انرژی تجدید پذیر در جدول زیر آمده است.
دانشگاه روزانه شبانه پردیس خودگردان
محقق اردبیلی 3 3  
ایلام 2 2  
تبریز 4 2 4
تربیت مدرس 5 0  
تهران 4 3  
باهنر 3 2  
چمران 4 0  
کشاورزی و منابع طبیعی ساری 4 0  
کشاورزی و منابع طبیعی گرگان 5 2  
فردوسی 5 2  
  دانشگاه ها و ظرفیت پذیرش گرایش فناوری پس از برداشت در جدول زیر آمده است.
دانشگاه روزانه شبانه پردیس خودگردان
ارومیه 3 1  
ایلام 2 2  
بوعلی سینا 4 2  
تبریز 6 4 4
تهران 4 4  
رازی 7 0  
شهر کرد 3 0  
با هنر 3 2  
چمران 3 0  
شیراز 5 0 4
صنعتی اصفهان 5 6  
ملاثانی اهواز 5 0  
کشاورزی و منابع طبیعی ساری 6 0  
کشاورزی و منابع طبیعی گرگان 4 2  
فردوسی 5 2  
سنندج 7 3  
لرستان 6 0  
محقق اردبیلی 3 3  

 

بازار کار مکانیک بیوسیستم

رشته مکانیک بیوسیستم دامنه بسیار وسیعی دارد و خط اتصال کشاورزی با برق و مکانیک است. بنابراین بازار کار بسته به جهت گیری فارغ التحصیلان متفاوت است. آنها می توانند درکارگاههای طراحی و ساخت ماشین های کشاورزی، تعمیر ماشین های کشاورزی و صنایع غذایی، طراحی دستگاه های برای فناوری های غذایی و همچنین به عنوان آموزش دهنده در مراکز آموزشی مشغول به کار شوند. در مقاله فوق به معرفی گرایش های ارشد مکانیک بیوسیستم 98 پرداختیم. برای کسب اطلاعات بیشتر میتوانید مقاله معرفی گرایش های ارشد 98 را نیز مطالعه نمایید.