معرفی گرایش های ارشد مدیریت دولتی

از جمله رشته هایی که داوطلبان می توانند در مقطع ارشد آن را ادامه دهند، مدیریت دولتی است این رشته از سال 1338 و با عنوان علوم اداری وارد دانشگاه ها شد و بعدها در تمامی دانشگاه ها تحت نام کنونی ارائه شد.

در تمامی سال های گذشته کم بود، متخصصان آگاه و تحصیل کرده در امور اداری و مدیریت شرکت ها، سازمان های دولتی حس شده است. هدف از ارائه این گرایش رفع این کمبود است.

فارغ التحصیلان و دانشجویان این دوره با مسائل مختلف از جمله آشناسازی مدیران رده های مختلف در سازمان ها رو به رو می شوند و می توان از این افراد به عنوان رابط بین مدیران کارمندان یک مجموعه نام برد. با مقاله ی معرفی گرایش های ارشد مدیریت همراه شما هستیم.

در حال حاضر رشته مدیریت دولتی در مقطع کارشناسی ارشد در هفت  گرایش ارائه می شود:

  • توسعه منابع انسانی
  • طراحی سازمان های دولتی
  • بودجه و مالی عمومی
  • خط مشی گذاری عمومی
  • مدیریت تطبیقی و توسعه
  • مدیریت تحول
  • مدیریت رفتار سازمانی

تمامی این گرایش ها با یک کد ضریب مشترک ارائه می شود. در ادامه معرفی گرایش های ارشد مدیریت دولتی می پردازیم.

توسعه منابع انسانی

داوطلبانی که قصد تحصیل در این رشته را دارند باید قدرت درک و توان تجزیه و تحلیل مسائل و حل مشکلات مدیریت منابع انسانی در سازمان ها را داشته باشد.

توسعه منابع انسانی یعنی استفاده از نیروی انسانی در سازمان ها نظیر فعالیت هایی از جمله کارمندیابی، ارزیابی عملکرد افراد در یک مجموعه و… می شود.

طراحی سازمان های دولتی

سازماندهی و طراحی سازمان، باز مهندسی تشکیلات دولتی و حکومت الکترونیک از مباحث اصلی گرایش طراحی سازمان های دولتی هستند. برای به هدف رسیدن سازمان ها نیاز به مدیریت در تمامی ابعاد وجود متخصصان طراحی سازمان های دولتی الزامی است.

بودجه و مالیه عمومی

در این گرایش تمامی فعالیت هایی که به هزینه های دولت ها، روش جمع آوری در آمد، نحوه ی اداره وجوه و منابع مالی مربوط می شود، می پردازد.

بودجه در سازمان های دولتی، اقتصاد بخشی دولتی، ارزشیابی عملکرد دولت در اجرای پروژه های عمرانی و مالیه عمومی از جمله مباحث موجود در این گرایش است.

خط مشی گذاری عمومی

خط مشی گذاری عمومی رشته ای است که به تصمیماتی که در قبال یک مشکل عمومی گرفته می شود، می پردازد، تمامی اقدامات از زمان احساس بروز مشکل تا بررسی نتایج حاصل از اجرای خط مشی در این گرایش مورد بررسی قرار می گیرد.

مدیریت تطبیق و توسعه

شباهت ها را اختلافات سیستم های مدیریت و کسب و کار، مقایسه سازمان ها، بزرگ و کوچک، مقایسه سازمان های موفق و ناموفق در این گرایش مورد بررسی واقع می شود.

مدیریت منابع انسانی

سیاست ها و اقدامات مورد نیاز برای اجرای وظایف افراد در یک سازمان است که به جنبه هایی از فعالیت کارکنان بستگی دارد.

مدیریت رفتار سازمانی

در این گرایش، رفتار و عملکردهای کارکنان و سازمان مورد بررسی قرار می گیرد. با تأثیر گذاری به احساسات و عملکرد کارکنان سود آوری سازمان افزایش پیدا می کند.

 

پیشنهاد می کنیم بعد از مطالعه مقاله معرفی گرایش های ارشد مدیریت دولتی ، انتخاب رشته ارشد مدیریت 97  را مطالعه کنید.
در این مقاله به معرفی گرایش های ارشد مدیریت پرداختیم. اگر سؤالی پیرامون گرایش های معرفی شده و شرایط پذیرش هر یک دارید با آیدانیتو تماس بگیرید.