کارنامه و رتبه قبولی دکتری مددکاری اجتماعی 98

رشته دکتری مددکاری اجتماعی از رشته های گروه علوم انسانی می باشد. رشته مددکاری اجتماعی یکی از رشته های کاربردی می باشد که متخصصان فارغ التحصیل شده از این رشته می توانند در مراکز مختلف با توجه به آموخته ها و تکنیک های آموزش دیده به انسان های مختلف راهنمایی می نمایند. در واقع می توان گفت هدف از این رشته، کمک به افراد نیازمند خدمات اجتماعی می باشد. با توجه به اعلام نتایج آزمون دکتری 98، انتخاب رشته و عوامل تأثیرگذار در آن از اولویت های داوطلبان به حساب می آید. از این رو در این مقاله به موضوع کارنامه و رتبه دکتری مددکاری اجتماعی 98 می پردازیم. با توجه به این امر که هنوز کارنامه داوطلبان دکتری 98 منتشر نشده است، کارنامه و رتبه قبولی داوطلبان دکتری مددکاری اجتماعی ساله های گذشته را بررسی کرده ایم. در صورتی که داوطلبان رنج قبولی در تراز و رتبه مددکاری اجتماعی را داشته باشند، انتخاب منطقی تری خواهند داشت. تمامی فارغ التحصیلان رشته های مددکاری اجتاعی، برنامه ریزی اجتماعی، برنامه ریزی منطقه ای، برنامه ریزی اجتماعی، جامعه شناسی، پژوهش علوم اجتماعی، جامعه شناسی جوانان، مطالعات زنان، خدمات اجتماعی، مدیریت خدمات اجتماعی، می توانند در این رشته شرکت کنند. با توجه به ظرفیت های پایین این رشته در مقطع دکتری می توان رقابت سختی را برای داوطلبان علاقه مند به دکتری مددکاری اجتماعی حدس زد. در دانشگاه سراسری فقط 5 ظرفیت برای رشته مددکاری اجتماعی در دوره روزانه و بورس اعزام به خارج از کشور در سال 96 وجود داشت.

تراز و رتبه قبولی دکتری مددکاری اجتماعی98

با توجه به تراز و رتبه و تأثیر اطلاع از آن، لازم است راجع به تراز قبولی دکتری مددکاری اجتماعی 98 صحبت کنیم. قبل از بیان هر مطلبی بهتر است تعریف مختصری از تراز و رتبه داشته باشیم تا با تفاوت آنها و میزان تأثیرگذاری تراز بیشتر آشنا شوید. رتبه جایگاه داوطلب را در بین تمامی شرکت کنندگان آزمون دکتری مددکاری اجتماعی 98 مشخص می کند. منظور از تراز، سطح علمی داوطلبان است و تفاوت تراز در بین داوطلبانی با رتبه نزدیک به هم ممکن است زیاد باشد.

در واقع تراز نشان دهنده بار علمی داوطلبان شرکت کننده می باشد

تراز قابل قبول در دانشگاه های مختلف متفاوت می باشد. و همانطور که گفته شد بار علم داوطلبان شرکت کننده متفاوت می باشد. بنابراین ترازهای اعلام شده سال 96 و 98 بسیار متفاوت هستند. با توجه به حساسیت انتخاب رشته در مقطع دکتری بهتر است آنالیزی و تحلیل تراز و تراز قابل قبول دانشگاه ها به عهده مشاوران تحصیلی خبره سپرده شود.

محدوده تراز قابل قبول دکتری مددکاری اجتماعی 98

دوره

تراز بدبینانه تراز واقع گرایانه تراز خوشبینانه
روزانه 3600-3900 3700-4568

2210-3699

 

محدوده رتبه قابل قبول دکتری مددکاری اجتماعی 98

دوره

رتبه بدبینانه رتبه واقع گرایانه رتبه خوشبینانه
روزانه 15-25 1-20

15-35

با توجه به کارنامه و ظرفیت های سال های گذشته محدوه تراز و محدوده ای از رتبه را در سه دسته خوشبینانه، واقع گرایانه و بدبینانه مشخص نموده ایم. داوطلبان عزیزی که تراز آن ها در بازه ی منطقی قرار دارد، احتمال قبولی آنان در سال 98 بالا می باشد و عزیزانی که رتبه ی آنها در بازه ی خوشبینانه قرار دارد، امکان قبول شدن آن ها پایین می باشد. رتبه بدبینانه در واقع سال های گذشته احتمال قبولی آنان وجود داشته است اما در سال 98 توجه به کاهش ظرفیت های بسیار پایین می باشد.
در این مقاله به بررسی کارنامه و رتبه قبولی دکتری مددکاری اجتماعی پرداختیم. پیشنهاد می کنیم سری هم به مقاله انتخاب رشته دکتری مددکاری اجتماعی بزنید.
اگر سوالی در زمینه کارنامه و رتبه قبولی دکتری مددکاری اجتماعی ذهنتان را به خود مشغول کرده است، می توانید با مشاوران تحصیلی آیدانیتو تماس بگیرید.