معافیت کفالت 97

در این مقاله با موضوع معافیت کفالت 97 همراه شما عزیزان هستیم.

خدمت سربازی در ایران از سن 18 سالگی تمام برای پسران اجباری می شود و جالب است بدانید سن مشمولیت از 18 سالگی تا 50 سالگی می باشد. بنابراین مشمولان خدمت می بایست با رسیدن به سن مشمولیت، تکلیف سربازی خود را مشخص نمایند. در سن 18 سالگی داوطلبان با پر کردن فرم اعزام به خدمت و یا با گرفتن معافیت های گوناگون وضعیت خدمت وظیفه خود را مشخص می کنند. همان طور که گفته شد، پسران از سن 18 سالگی موظف به انجام سربازی هستند. مگر اینکه شامل یکی از شروط معافیت شوند.

معافیت کفالت از جمله شروطی است که منجر به معافیت موقت و یا دائم می شود. افرادی که سرپرست مادر، پدر، خواهر و … هستند با وجود یک سری از شروط و قوانین می توانند از سربازی معاف شوند.

در این مقاله به طور کامل از معافیت کفالت 97 آگاهی پیدا خواهید کرد.

انواع معافیت کفالت

همان طور که گفته شد، افراد می توانند با اثبات کفالت یکی از بستگان درجه 1 از خدمت سربازی معاف شوند، 7 نوع کفالت مورد تأیید نظام وظیفه قرار می گیرد که هر یک از این انواع به شرایط و دسته های مختلفی تقسیم می شود و بعد از بررسی شرایط در صورتی که افراد تأییدیه لازم را کسب نمایند، می توانند کارت معافیت را دریافت نمایند. به انواع کفالت ها که در معافیت سربازی مورد بررسی قرار خواهند گرفت، توجه کنید:

 • کفالت مادر
 • کفالت پدر
 • کفالت خواهر
 • کفالت برادر
 • کفالت جد
 • کفالت همسر معلول
 • کفالت فرزند صغیر

شروط بررسی کفالت جهت معافیت از سربازی

مشمولانی که شرایط زیر را داشته باشند، می توانند برای معافیت کفالت 97 اقدام نمایند.

 • توجه داشته باشید که غیبت مانع بررسی معافیت کفالت می شود، در صورتی که افراد دارای غیبت از سربازی باشند، در خواست آنان مورد بررسی قرار نمی گیرد.
 • مشمولان خدمت می توانند در حین تحصیل نیز درخواست معافیت از کفالت 97 را ثبت کنند.
 • درخواست مشمولان مورد بررسی قرار می گیرد و در صورتی که به تأیید نظام وظیفه و در برخی موارد پزشکان رسد، معافیت انجام خواهد شد.

شرایط عمومی معافیت کفالت

 1. تنها فرزند نگهدارنده پدر، مادر و … که نیازمند مراقبت است، باشید.
 2. تنها برادر تنی جهت سرپرستی خواهر فاقد پدر و برادر باشید.
 3. تنها نوه و یا نگهدارنده پدر بزرگ و مادربزرگ باشید.

مشمولانی که همسرش فوت کرده است و فرزند صغیر دارد تا زمانی که ازدواج مجدد نکند.

مدارک و اقدامات معافیت کفالت

مشمولان خدمت برای اقدام به معافیت کفالت 97 می بایست مدارک عمومی و اختصاصی کفالت را تهیه نموده و به دفاتر پلیس + 10 مراجعه نمایند و درخواست خود را ثبت نمایند. بعد از بررسی مدارک و وضعیت مشمول در صورتی که شامل قانون معافیت شوند، درخواست معافیت آنان تأیید می شود.جهت اطلاع از مدارک معافیت کفالت 97 به مقالات مربوطه مراجعه کنید.

تغییرات قانون کفالت

در سال های اخیر شاهد تغییراتی در مفاد و قانون معافیت کفالت بوده ایم. این امر جهت عدالت بیشتر در معافیت افراد بوده است. بنابراین با صلاح دید نظام وظیفه، تغییراتی در شرایط کفالت ایجاد شد. به عنوان مثال سن پدر در گذشته 50 سالگی تمام بود که اکنون این شرط به 70 سالگی رسیده است و … بنابراین توصیه می کنیم با اخبار و قوانین جدید کفالت آشنا شوید. برای این منظور می توانید به مقالات مختلف از جمله معافیت کفالت پدر 97  مراجعه فرمایید.