معافیت کفالت برادر 

 

پسرانی که سن 18 سالگی را رد می کنند مشمول خدمت سربازی می شوند. سربازی وظیفه ای است که شامل حال مشمولان سربازی است که البته اکثریت مشمولین تمایلی به انجام این وظیفه ندارند و به دنبال راه کار هایی برای فرار از سربازی هستند، برخی از افراد می توانند معافیت دائم، موقت و یا کسری خدمت دریافت نمایند که برای معافیت و … شرایط فرد به صورت ریزبینانه بررسی خواهد شد و افرادی که از شروط معافیت برخوردار باشند، کارت معافیت برای آنها صادر می گردد. یکی از راه های معافیت کفالت برادر ، سرپرست اعضای درجه 1 می باشد که در شرایط خاصی معافیت به مشمول تعلق می گیرد. برخی از افراد که به عنوان تنها سرپرست و نگهدارنده یکی از اعضای خانواده هستند، شامل طرح معافیت کفالت می گردند. به مشمولان خدمت سربازی که قصد دارند از این نوع معافیت بهره مند شوند، توصیه می کنیم با آیدانیتو همراه شوند تا به پاسخ تمام سؤالات خود برسند. طبق ماده 1 قانون خدمت: : دفاع از استقلال و تمامیت اراضی و نظام جمهوری اسلامی ایران و جان و مال و ناموس مردم وظیفه دینی و ملی هر فرد ایرانی است و در اجرای این وظیفه کلیه اتباع ذکور دولت جمهوری اسلامی ایران مکلف به انجام خدمت وظیفه عمومی برابر مقررات قانون خدمت وظیفه عمومی می باشند. و هیچ فرد مشمول خدمت وظیفه عمومی را جز در موارد مصرحه در این قانون نمی توان از خدمت معاف کرد.» مشاوره تلفنی نیز می تواند پاسخ گوی خوبی به سوال های شما در این زمینه و باقی زمینه ها باشد.

کفالت برادر

 بررسی معافیت کفالت برادر  به دو دسته تقسیم می شود:

  1. کفالت برادر کمتر از 18 سال
  2. کفالت برادر بیش از 18 سال

در این زمینه شرط هایی وجود دارد که بسیار تاثیر گذار هستند. مهم ترین شرطی که موجب می شود درخواست معافیت کفالت برارد کمتر از 18 سال مورد بررسی قرار بگیرد، عدم وجود غیبت در خدمت سربازی است به نحو دیگر می توان گفت اگر فردی دچار غیبت خدمت سربازی و عدم توجیه غیبت شود، معافیت کفالت وی بررسی نخواهد شد. از شرایط دیگر می توان گفت مشمول می بایست تنها سرپرست و نگهدارنده برادر خود باشد و پدر فوت کرده باشد و مشمول تنها برادر بالای 18 سال باشد و در صورتی که برادر بالای 18 سال دیگری باشد، باید از نظر پزشکان عدم صلاحیت وی  (به علت بیماری) تأیید می شود و مشمول تنها فرد سرپرست باشد. در معافیت کفالت برادر بیش از 18 سال نیز عدم وجود غیبت از شروط اصلی بررسی این نوع معافیت می باشد. مشمول می بایست تنها سرپرست برادر کبیر نیازمند مراقبت خود باشد و برادر وی فاقد پدر، همسر، فرزند ذکور غیر محجور باشد. به مشمولان خدمت توصیه می کنیم برای اطلاع از شرایط معافیت کفالت برادر 97 به مقالات مربوطه در آیدانیتو درج شده است، مراجعه کنند. تا به صورت مفصل تری با شرایط معافیت آشنا شوند و همچنین از نکات قابل توجه در بررسی این نوع معافیت مطلع شوند. همچنین لازم است برای اقدام به معافیت کفالت برادر 97، از مدارک عمومی و اختصاصی جهت ثبت نام مطلع شوید که می توانید با مراجعه به مقاله مدارک معافیت کفالت برادر 97 از مدارک عمومی و اختصاصی هر دو شرط معافیت کفالت برادر (معافیت کفالت برادر کمتر از 18 سال و معافیت کفالت برادر کبیر نیازمند مراقبت) مطلع شوند. در نهایت پیشنهاد می کنیم سری هم به مقاله فرآیند اقدام معافیت کفالت 97 بزنید.  
در صورت داشتن هرگونه سوال پیرامون نظام وظیفه و معافیت کفالت با مشاوران آیدانیتو تماس بگیرید.