کسری خدمت بسیج

این مقاله راجع به تاثیر بسیجی بودن در دوران سربازی شما به شما توضیحاتی را می دهد . افرادی که قبل از اعزام به خدمت سربازی عضو بسیج بود اند می توانند از این فرصت استفاده کنند و مدت زمان سربازی خود را کاهش بدهند همانطور که می دانید تمامی افراد موظف به انجام سربازی هستند مگر در شرایط خاص که منجر به معافیت و یا کسر از خدمت می شود. در این مقاله قصد داریم راجع به مراحل کسری بسیج صحبت کنیم. در مقالات درج شده در آیدانیتو تحت عنوان “شرایط کسری خدمت بسیج” و “شرایط کسری خدمت” از شرایط موارد خاص که منجر به کسری خدمت می شود، مطلع شوید. جواب سوالات خود را در مشاوره تلفنی بیابید.

نکات مهم برای دریافت کسری بسیج

  • غیبت سنوات مانع دریافت کسری بسیج نیست اما سوابق بسیج که مورد بررسی قرار می گیرد تا قبل از ورود مشمول به دوران غیبت است.
  • کسری خدمت بسیج برای افرادی که کمتر از يك سال سابقه بسیج دارند، مورد پذیرش واقع نمی شود. بنابراین حداقل یک سال بايد سابقه بسیج فعال وجود داشته باشد.
  • حداکثر میزان کسری خدمت برای افراد بسیجی 6 ماه است.

مراحل دریافت کردن کسری بسیج

آن دسته از مشمولان که به دنبال دریافت کسری دوران سربازی هستند باید در این قسمت توجه بیشتری را داشته باشند. مشمولان خدمت که قصد دارند از کسری خدمت سربازی بسیج استفاده كنند، توجه داشته باشند که اقدام کسری خدمت سربازی بسیج بايد پس از گذشت 2 ماه خدمت آموزشی انجام شود، یعنی زمان مراجعه جهت دریافت این نوع کسری خدمت می بایست حین خدمت انجام شود. مشمولان در ابتدا نامه حین خدمت را به حوزه مقاومت بسیج (که عضو آن بوده اند) ارائه می کنند و  پرونده آن ها توسط نیرویی انسانی بسیج حوزه بررسی می شود و در صورت تکمیل بودن پرونده به همراه مدارک مورد نیاز از جمله کارت بسیج فعال و مدارک شناسایی و تکمیل فرم کسری بسیج و مشخص کردن فعالیت های فرهنگی و … مشمول پرونده به سپاه استانی منتقل می شود. و بعد از بررسی حکم ها و تأییدیه ها و سوابق بسیج و فعالیت های فرهنگی، امتیازدهی انجام می شود. و با توجه به امتیاز کسب شده میزان کسری بسیج مشخص می شود و بعد از تأیید، فرم کسری خدمت ارسال می شود.
آیدانیتو اماده است به تمام سوالات شما در خصوص کسری خدمت بسیج و مراحل دریافت کسری بسیج پاسخ دهد شما میتوانید با مشاوران آیدانیتو تماس بگیرید. 

مشمولان خدمت توجه داشته باشند:

  • کسری خدمت بسیج تنها به افراد دارای سابقه بسیج فعال ارائه می شود.
  • میزان فعالیت های فرهنگی، اجتماعی و … در میزان کسری خدمت تأثیرگذار خواهد بود.
  • طی کردن 2 ماه خدمت آموزشی برای ارسال درخواست این نوع کسری الزامی است.

این قسمت را با دقت بیشتری بخوانید . به مشمولان خدمت که قصد دارند که از این نوع کسر خدمت بسیج استفاده كنند، پیشنهاد می کنیم پس از مطالعه مراحل کسری خدمت بسیج به مقالات شرایط کسری خدمت بسیج و مدارک کسری خدمت بسیج مطلع شوند تا در صورت برخورداری از شرایط، درخواست خود را ثبت كنند. لازم به ذکر است در غیبت در سربازی مانع از بررسی کسری خدمت بسیج خواهد شد.
اگر سوالی در خصوص کسری خدمت بسیج و مراحل دریافت کسری بسیج دارید با مشاوران آیدانیتو تماس بگیرید.