مدیریت خود

موفقیت با توانایی مدیریت خود آغاز می شود. به منظور این که بتوانیم کاملاً مولد، موفق و خوشحال باشیم، نیاز داریم که مهارت خود مدیریتی را در خودمان تقویت کنیم. بزرگ ترین رهبران جهان در مدیریت خودشان تخصص دارند. هر فردی که دارای مقام و مسئولیتی باشد باید یاد بگیرد که قبل از مدیریت دیگران، خودش را مدیریت کند.

مدیریت خود در واقع یکی از ابعاد هوش هیجانی است. آدم هایی که در این بعد توانمند هستند، به تعهدات و مسئولیت هایشان پای بندند، زمانشان را به خوبی مدیریت می کنند تا به وظایفشان عمل کنند، می توانند تغییرات جدید را بپذیرند و با موقعیت های تازه سازگار شوند و از توانمندی ها و استعدادهایشان به خوبی در حوزه کاری شان استفاده می کنند.

این افراد معمولاً در هر زمینه ای که فعالیت کنند، به خوبی از توانمندی هایشان استفاده می کنند و کارمندانی استثنایی اند.

راهکارهایی برای تقویت مهارت خود مدیریتی

کسانی که علاقه دارند در مدیریت خود به سطح بالایی برسند و عملکرد موفقیت آمیزی داشته باشند، می تواند با تقویت این مهارت ها، توانایی خود مدیریتی خودشان را افزایش دهند.

خود آگاهی

دلایل رفتارهای خودتان را درک کنید. یاد بگیرید که خودتان را مشاهده کنید و از بیرون به خودتان نگاه کنید. مدیر خودتان باشید. از دیگران بخواهید که شما را قضاوت و از شما انتقاد کنند. وقتی به شناخت از خودتان دست پیدا کنید و ریشه اعمال، افکار و احساساتتان را بشناسید، می توانید عادت های بد را ترک و عادت های مثبت را تقویت کنید.

مدیریت استرس

استرس می تواند زندگی را نابود کند. تکنیک های مؤثر کنترل استرس را یاد بگیرید. وقتی مضطرب می شوید، ممکن است عملکرد مثبت تان شدیداً کاهش پیدا کند و حتی خشمگین شوید.

انرژی ای که موجب رفتارهای تکانشی می شود، مثل انرژی خشم، همان انرژی ای است که می تواند انگیزه هایتان را برای عملکرد بهتر افزایش بدهد. وقتی چیزی یا اتفاقی به شما استرس وارد می کند، از آن به عنوان منبعی برای انگیزه استفاده کنید.

در مورد روش های کنترل استرس مطالعه و آن ها را تمرین کنید.

مسئولیت پذیری

به عهده گرفتن مسئولیت اعمال و رفتارها، یک قدم مؤثر برای مدیریت خود است. مسئولیت هایتان را اولویت بندی کنید. کارهایی را که به عهده می گیرید، با دقت و تمرکز انجام دهید و از همه مهم تر بدانید که اشتباه کردن کاملاً عادی است. آنچه عادی نیست، این است که از اشتباهات چیزی یاد نگیریم. اشتباه هایتان را بپذیرید و با آگاهی و تجربه بیشتر جلو بروید.

مثبت اندیشی

مثبت اندیشی یک مؤلفه ویژه مدیریت خود است. اولین مرحله برای اینکه دیدگاه مثبتی نسبت به مسائل مختلف داشته باشید این است که صاحب اهدافی کوتاه مدت و طولانی مدت باشید و به خودتان انگیزه بدهید تا با مثبت اندیشی به هدف هایتان برسید. یک فکر مثبت و انگیزه بالا عملکرد مفید را افزایش می دهید.

به طور کلی می توان گفت که مدیریت خود کاملاً امکان پذیر است. برای دستیابی به آن نیازمند مهارت هایی هستید که در شما درونی شوند.

در ادامه مطالعه مقاله خودآگاهی را به شما پیشنهاد می کنیم.

برای اطلاعات بیشتر در زمینه تقویت مهارت مدیریت خود، می توانید با مشاوران حرفه ای و با تجربه آیدانیتو تماس بگیرید.