مدارک پذیرش سربازی

در این مقاله مدارک پذیرش سربازی را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

سربازی در کشور ما در سال های اخیر از 24 ماه به 21 ماه کاهش یافت با این حال بسیاری از افراد به دلیل سختی های دوران خدمت از ورود و ارسال دفترچه خدمت ممانعت می کنند، یکی از راه های به تاخیر انداختن سربازی استفاده از معافیت های موقت است، مانند معافیت تحصیلی از این رو بدون غیبت مرحله اعزام به سربازی را به تاخیر خواهد افتاد، اما به هر حال گذراندان این دوره سربازی اجباری است و عدم شرکت در آن محدودیت های زیادی را برای سربازان به دنبال خواهد داشت.

اما سربازی در شرایط ساده تر هم امکان پذیر است، با گرفتن امریه و یا پذیرش به اندازه سایر سربازها احساس سختی نخواهید کرد. برای گرفتن پذیرش شرایطی به نسبت راحت تر از امریه نیاز خواهید داشت مهم ترین شروط پذیرش سربازی عدم وجود غیبت و عضویت در بسیج ( با سابقه ی 6 ماه و بیشتر) است.

مشمولین عزیز توجه کنید، اگر دارای سابق فعالیت در بسیج هستید و یا دوره تکمیلی بسیج را سپری کرده اید بعد از دریافت برگ سبز ( برگه آماده به خدمت ) به همراه سوابق بسیج و برگ سبز به رده های سپاه مراجه کنید. اما توجه کنید که رده های سپاه مجاز به پذیرش مشمولان غایب نیستند، بنابراین مشمولان غایب حتی در صورت بخشش و عفو رهبری نمیتوانند از این موقعیت استفاده کنند.

توجه کنید که قبل از ارسال دفترچه با مراجعه به ارگان های مربوط به سپاه از پذیرش خود مطمئن شوید و بعد اقدامات دیگر را انجام دهید. در صورتی که با پذیرش شما موافقت نشود باید خدمت سربازی را در سایر ارگان های ارتش یا نیروی انتظامی انجام دهید.
در ادامه مدارک پذیرش سربازی را مشاهده خواهید کرد.

مدارک لازم برای پذیرش سپاه

  • مهم ترین شرط و مدرک برای پذیرش سپاه، ارائه مدرک تحصیلی مورد نظر ارگان است رشته تخصص شما باید مورد نیاز سپاه باشد.
  • برگه اعزام به خدمت که از طریق دفاتر پلیس+10 و یا دانلود آن تهیه می شود.
  • اصل و کپی کارت سبز ( گذراندن دوره تکمیلی بسیج یا کفایت از آموزش)
  • کپی شناسنامه و کارت ملی
  • اصل و کپی کارت دوره تکمیلی
  • عکس4*3

پیشنهاد می کنیم بعد از مطالعه مقاله مدارک پذیرش سربازی مقاله شرایط امریه را مطالعه کنید.
در صورت داشتن هرگونه سوال پیرامون پذیرش در سپاه و مدارک پذیرش سربازی با مشاوران آیدانیتو تماس بگیرید.