محل قبولی و دانشگاه های پذیرنده معماری آزاد 98

رشته معماری از جمله پرتقاضاترین رشته های گروه آزمایشی ریاضی و هر سال داوطلبان زیادی برای قبولی در آن در دانشگاه های آزاد و سراسری با هم رقابت می کنند. برای داوطلبان تحصیل در رشته معماری اطلاع از اینکه کدام واحدهای دانشگاه آزاد رشته مهندسی معماری را ارائه می کنند و برای قبولی در هر دانشگاه چه ترازی لازم است، اهمیت زیادی دارد. در همین راستا در مقاله محل قبولی و دانشگاه های پذیرنده معماری آزاد 98 ، دانشگاه های پذیرنده معماری آزاد و حداقل تراز قبولی معماری آزاد را بررسی خواهیم کرد.

دانشگاه های پذیرنده مهندسی معماری آزاد 98

مقاله محل قبولی و دانشگاه های پذیرنده معماری آزاد 98 را با معرفی دانشگاه های پذیرنده معماری آزاد 98 آغاز می کنیم. 14 واحد دانشگاه آزاد در رشته معماری پذیرای داوطلبانی هستند که امتیاز لازم برای قبولی را کسب کرده باشد. این چهارده واحد عبارتند از:
 • واحد خوراسگان (استان اصفهان)
 • واحد نجف آباد(استان اصفهان)
 • واحد تبریز(آذربایجان شرقی)
 • واحد پردیس(استان تهران)
 • واحد پرند(استان تهران)
 • واحد تهران جنوب
 • واحد تهران شرق
 • واحد تهران شمال
 • واحد تهران غرب
 • واحد تهران مرکزی
 • واحد رودهن
 • واحد مشهد
 • واحد شیراز
 • واحد قزوین
از میان دانشگاه های پذیرنده معماری آزاد، واحدهای تهران مرکزی، تهران جنوب، خوراسگان، تبریز، قزوین، شیراز و مشهد جزو واحدهای تراز یک محسوب می شوند و برای قبولی در این واحدها تراز بالاتری لازم است.

آخرین تراز قبولی معماری دانشگاه آزاد 98

در دومین بخش محل قبولی و دانشگاه های پذیرنده معماری آزاد 98 ، قبل از اینکه به سراغ آخرین تراز قبولی معماری آزاد 98 برویم، لازم است نقش و اهمیت تراز و رتبه کشوری در قبولی دانشگاه آزاد را بررسی کنیم. از آنجایی که در دانشگاه آزاد سهمیه بندی مناطق اعمال نشده است پس رتبه ای که داوطلب در سهمیه منطقه اش به دست آورده اهمیتی ندارد. در دانشگاه آزاد همه داوطلبان، به جز افرادی که هنگام ثبت نام در آزمون وضعیت سهمیه خود را مشخص کرده اند، جزو سهمیه عادی قرار می گیرند. در کارنامه آزمون سراسری که هر داوطلب دریافت می کند، برای انتخاب رشته دانشگاه آزاد به دو بخش باید توجه کنند، تراز در زیر گروه ها و رتبه کشوری. مهندسی معماری جزو رشته های زیر گروه یک گروه آزمایشی ریاضی است، پس برای قبولی در رشته معماری تراز زیر گروه یک مهم است و تراز داوطلب از حداقل تراز قبولی در هر یک از واحدهای دانشگاه آزاد بالاتر باشد، در رشته معماری پذیرفته خواهد. حداقل تراز قبولی معماری آزاد واحدهای تراز یک مانند تهران مرکزی حدود 6700 است و حداقل تراز قبولی معماری آزاد حدود 3000 است.

محل قبولی معماری آزاد 98

در آخرین قسمت مقاله محل قبولی و دانشگاه های پذیرنده معماری آزاد 98 ، حداقل تراز قبولی در هر یک از دانشگاه های پذیرنده معماری آزاد 98 را بررسی می کنیم. البته داوطلبان عزیز توجه داشته باشند که تراز قبولی دانشگاه آزاد هر سال بین 2 تا 5 درصد بیشتر می شود.
واحددانشگاهی آخرین تراز قبولی
تهران مرکزی 6700
تهران جنوب 6500
خوراسگان 6500
مشهد 6300
قزوین 6300
تبریز 6300
شیراز 6300
تهران شرق 4300
تهران غرب 4300
تهران شمال 5000
نجف آباد 4500
رودهن 3000
پردیس 3000
پرند 3000
  در پایان، پیشنهاد می کنیم مقاله کارنامه و رتبه قبولی معماری آزاد 98 را هم بخوانید. برای انتخاب رشته معماری آزاد و یک انتخاب رشته مطمئن با مشاوران آیدانیتو تماس بگیرید.