محل قبولی و دانشگاه های پذیرنده دندانپزشکی آزاد 98

مقاله پیش‌رو محل قبولی و دانشگاه های پذیرنده دندانپزشکی آزاد 98  را به معرفی و بررسی واحدهای دانشگاه آزاد که رشته دندانپزشکی را در برنامه خود دارند، اختصاص داده ایم. دندانپزشکی محبوب ترین رشته ممتاز علوم پزشکی است و امیدواریم اطلاعات این مطلب یاریگر داوطلبان عزیز در مرحله انتخاب رشته باشد.

 کدام واحدهای دانشگاه آزاد رشته دندانپزشکی را ارائه می دهند؟

درباره محل قبولی و دانشگاه های پذیرنده دندانپزشکی آزاد 98 می توان گفت، داوطلبان تحصیل در رشته دندانپزشکی در دانشگاه آزاد، امکان انتخاب شش رشته-محل را دارند که با توجه به تراز و رتبه خود می توانند در یکی از واحدهای ارائه دهنده این رشته ادامه تحصیل دهند.
  • واحد دندانپزشکی تهران
  • واحد دندانپزشکی تهران-پردیس خودگردان کیش
  • استان آذربایجان شرقی-واحد تبریز
  • استان فارس-واحد شیراز
  • استان اصفهان-واحد خوراسگان
  • استان لرستان-واحد بروجرد

مبنای پذیرش در دانشگاه آزاد چیست؟

داوطلبان گرامی کنکور سراسری حتما مطلع هستند، برای وارد شدن به دانشگاه های سراسری و آزاد می بایست در یک آزمون ورودی شرکت کنند؛ اما مسیر در مرحله انتخاب رشته از هم جدا می شود و هر دانشگاه قوانین و ضوابط خاص خود را در این زمینه دارد. در دانشگاه آزاد تراز یا همان نمره کل آزمون معیار پذیرش داوطلب در رشته های مختلف است. البته اگر بخواهیم دقیق تر بگوییم تراز در زیرگروه اهمیت دارد. رتبه کشوری داوطلبان در رتبه دوم اهمیت قرار دارد و رتبه در سهمیه هم فقط انتخاب رشته دانشگاه سراسری لحاظ می شود و در دانشگاه آزاد به دلیل نبود سهمیه بندی مناطق، بی معنا است. در گروه آزمایشی علوم تجربی رشته دندانپزشکی در زیرگروه یک قرار گرفته است، بنابراین برای قبولی در این رشته داوطلبان باید به تراز خود در این زیر گروه توجه کنند.

چند نکته درباره رشته دندانپزشکی

در ادامه محل قبولی و دانشگاه های پذیرنده دندانپزشکی آزاد 98  و پیش از بررسی ترازهای لازم برای قبولی در این رشته، پرداختن  به چند نکته کاربردی درباره رشته دندانپزشکی ضروری است. دندانپزشکی جزو رشته های علوم پزشکی است و فقط در مقطع دکترای عمومی ارائه می شود. همانطور که بالاتر گفته شد این رشته از مجموعه زیرگروه یک کنکور تجربی است. درس های اختصاصی گروه تجربی زیست شناسی، زمین شناسی، شیمی، فیزیک و ریاضی است. اما ضریب این درس ها در زیرگروه های مختلف با توجه به رشته هایی که در هر زیرگروه قرار دارد، با زیرگروه دیگر متفاوت است. ضریب های درس های اختصاصی در زیر گروه یک در جدول قابل مشاهده است:
عنوان ضریب
زیست شناسی 4
زمین شناسی 0
شیمی 3
فیزیک 2
ریاضی 2

 

با چه رتبه و ترازی می توان در رشته دندانپزشکی دانشگاه آزاد پذیرفته شد؟

در قسمت پایانی محل قبولی و دانشگاه های پذیرنده دندانپزشکی آزاد 98  جا دارد کوتاه و مختصر هم به رتبه و ترازهای لازم برای قبولی اشاره کنیم. در جدول زیر آخرین ترازهای قبولی در واحدهای ارائه مختلف ارائه دهنده رشته دندانپزشکی را قرار داده ایم:
نام واحد دانشگاهی آخرین تراز قبولی
واحد دندانپزشکی تهران 9630
واحد تبریز 9840
واحد شیراز 9615
واحد خوراسگان 9607
واحد بروجرد 9551
  رتبه کشوری لازم برای قبولی در واحد پزشکی تهران 3100 است. تا رتبه 6200 کشوری شانس قبولی در دانشگاه آزاد در رشته دندانپزشکی را دارد. در همین زمینه، علاوه بر مطالعه محل قبولی و دانشگاه های پذیرنده دندانپزشکی آزاد 98 ، نگاه کنید به حداقل درصد دروس و آخرین رتبه قبولی دندانپزشکی آزاد 98 و کارنامه و رتبه قبولی دندانپزشکی آزاد 98. در هر دو مقاله رتبه و درصدهای لازم برای قبولی در این رشته به طور کامل تشریح شده است.