رشته های دکتری

آزمون دکتری هر ساله در هفت گروه آزمایشی شامل گروه های علوم انسانی ، علوم پایه ، فنی و مهندسی، کشاورزی و منابع طبیعی ، هنر ، دامپزشکی و زبان برگزار می شود. در ادامه به تفکیک لیست رشته های دکتری این گروه ها می پردازیم. با ما همراه باشید تا آشنایی کافی را در رابطه با رشته های دکتری بدست آورید.

243 رشته درهفت گروه آزمایشی در مقطع دکتری مورد پذیرش قرار می گیرند

رشته های گروه علوم انسانی دکتری

مطابق جدول درج شده در دفترچه راهنمای آزمون دکتری انتشار یافته توسط سازمان سنجش، 63 رشته دکتری برای گروه علوم انسانی در مقطع دکتری تعریف شده است و لیست رشته های دکتری این گروه مطابق جدول زیر است:

 زبان و ادبیات فارسی مددكاري اجتماعي علم اطلاعات و دانش شناسي محيط زيست
 جغرافیای سیاسی علوم قرآن و حديث حقوق عمومي مطالعات زنان
جغرافيا و برنامه ريزي شهري فقه و مباني حقوق اسلامي حقوق جزا و جرم شناسی مدرسي معارف اسلامي
جغرافيا و برنامه ريزي روستايي ادیان و عرفان حقوق بین المللی عمومی محيط زيست
ژئومورفولوژي تاريخ و تمدن ملل اسلامي حقوق خصوصي
آب و هواشناسي فلسفه و کلام حقوق نفت و گاز
سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافيايي فقه شافعي مجموعه علوم سياسي و روابط بین الملل
زبان و ادبيات عرب فلسفه مديريت بازرگاني و راهبردی
علوم اقتصادي فلسفه منطق مديريت دولتي
اقتصاد نفت و گاز فلسفه علم مديريت صنعتي
تربيت بدني مديريت ورزشي فلسفه تعليم و تربيت مديريت رسانه و اطلاعات
تربيت بدني فيزيولوژي ورزشي برنامه ريزي درسي مديريت پیشگیری از جرم، جرم یابی و ایمنی ترافیک
تربيت بدني آسيب شناسي ورزشي مديريت آموزشي مديريت فنّاوري اطلاعات
تربيت بدني رفتارحركتي و روانشناسی ورزشی روان شناسي تربيتي مديريت قراردادهاي بين المللي نفت و گاز
تربيت بدني بيومكانيك ورزشي تكنولوژي آموزشي كار آفريني، آینده پژوهی و مدیریت تکنولوژی
تاريخ تاريخ اسلام آموزش عالي گردشگري
تاريخ تاريخ ايران بعد ازاسلام روان شناسي و آموزش كودكان استثنايي مالی
تاريخ تاريخ ايران قبل ازاسلام مشاوره حسابداري
علوم اجتماعي سنجش و اندازه گيري علوم ارتباطات
جمعيت شناسي روان شناسي باستان شناسي

اگر پرسشی در زمینه لیست رشته های دکتری برایتان مطرح شده است، می توانید با مشاوران تحصیلی آیدانیتو تماس حاصل فرمایید.
رشته های گروه علوم پایه دکتری

مطابق جدول درج شده در دفترچه راهنمای آزمون دکتری انتشار یافته توسط سازمان سنجش، 46 رشته دکتری برای گروه علوم پایه در مقطع دکتری تعریف شده است و لیست رشته ها مطابق جدول زیر است:

زمين شناسي فسيل شناسي و چينه شناسي زيست شناسي سلولي و ملكولي
زمين شناسي نفت بيوشيمي
زمين شناسي سنگ شناسي رسوبي ژنتيك مولكولي
زمين شناسي آب های زیر زمینی ميكروبيولوژي
زمين شناسي مهندسي بيوفيزيك
زمين شناسي زيست محيطي زيست فنّاوري ميكروبي
زمين شناسي پترولوژي آمار
زمين شناسي اقتصادي رياضي محض
زمين شناسي تكتونيك رياضي كاربردي
شيمي – شيمي فيزيك فيزيك دريا
شيمي – شيمي آلي زيست شناسي دريا
شيمي- شيمي تجزيه علوم و فناوري نانو – نانوفيزيك
شيمي- شيمي معدني فيزيك
شيمي كاربردي فتونيك
شيمي- شيمي پليمر ژئوفيزيك – لرزه شناسي
فيتوشيمي ژئوفيزيك – زلزله شناسي
هواشناسي ژئوفيزيك- الكترومغناطيس
زيست شناسي گياهي- فیزیولوژی ژئوفيزيك – گراني سنجي
زيست شناسي گیاهی- سيستماتيك و بوم شناسي علوم و فناوري نانو- نانوشيمي
زيست شناسي گياهي- سلولی و تکوینی ريز زيست فناوري
زیست شناسی جانوري – فيزيولوژي بيوانفورماتيك
زیست شناسی جانوری- بیوسیستماتیک علوم كامپيوتر
زیست شناسی جانوری- سلولی و تکوینی علوم شناختيرشته های گروه فنی و مهندسی دکتری
مطابق جدول درج شده در دفترچه آزمون دکتری انتشار یافته توسط سازمان سنجش، 60 رشته برای گروه فنی و مهندسی در مقطع دکتری تعریف شده است و لیست رشته های این گروه مطابق جدول زیر بیان می شوند:

 مهندسی برق – الكترونیک مهندسي معدن – مكانيك سنگ
مهندسي برق – مخابرات مهندسي پليمر- پلیمر
مهندسي برق – قدرت مهندسي پليمر- رنگ
مهندسي برق – كنترل مهندسي محيط زيست – منابع آب
مهندسي عمران- سازه مهندسي محيط زيست -آب و فاضلاب
مهندسي عمران- زلزله مهندسي محيط زيست – مواد زائد جامد
مهندسي عمران – ژئوتكنيك مهندسي محيط زيست -آلودگي هوا
مهندسي عمران – آب و سازه هاي هيدروليكي مهندسي پزشكي- بيوالكتريك
مهندسي عمران- راه و ترابري مهندسي پزشكي – بيومكانيك
مهندسي عمران – سواحل، بنادر و سازه هاي دريايي مهندسي پزشكي – بيومتريال
مهندسي عمران- مديريت منابع آب مهندسي صنايع
مهندسي عمران – حمل و نقل مهندسي نفت -اكتشاف
مهندسي عمران – مديريت ساخت مهندسي نفت
مهندسي عمران- محيط زيست مهندسي كامپيوتر- نرم افزار و الگوريتم
مهندسي نقشه برداري – ژئودزي مهندسي كامپيوتر – معماري سيستم هاي كامپيوتري
مهندسي نقشه برداري- فتوگرامتري مهندسي كامپيوتر- هوش مصنوعي
مهندسي نقشه برداري – سنجش از دور مهندسي كامپيوتر – شبكه و رايانش
مهندسي نقشه برداري – سيستم اطلاعات جغرافيايي(GIS) مهندسي فنّاوري اطلاعات
مهندسي مكانيك – ساخت و توليد مهندسي مواد و متالورژي
مهندسي مكانيك – مكانيك جامدات مهندسي شيمي
مهندسي مكانيك – ديناميك، كنترل و ارتعاشات مهندسي شيمي- بيوتكنولوژي
مهندسي مكانيك – تبديل انرژي فنّاوري نانو – نانومواد
مهندسي دريا فنّاوري نانو – نانوالكتريك
مهندسي هوا فضا- آئروديناميك مهندسي هسته اي- كاربرد پرتوها
مهندسي هوا فضا- جلوبرندگي مهندسي هسته اي- راكتور
مهندسي هوا فضا – سازه هاي هوايي مهندسي هسته اي – پرتو پزشكي
مهندسي هوا فضا – ديناميك پرواز و كنترل مهندسي هسته اي – گداخت
مهندسي معدن -اكتشاف مهندسي نساجي- تكنولوژي نساجي
مهندسي معدن -استخراج مهندسي نساجي- شيمي نساجي و علوم الياف
مهندسي معدن- فرآوري مواد معدني مهندسي سيستم هاي انرژي

رشته های گروه کشاورزی و منابع طبیعی دکتری
مطابق جدول درج شده در دفترچه راهنمای آزمون دکتری انتشار یافته توسط سازمان سنجش، 30 رشته برای گروه کشاورزی در مقطع دکتری تعریف شده است. که لیست رشته ها مطابق جدول زیر است:

علوم و مهندسی محیط زیست آگروتکنولوژی- بذر
مهندسی مکانیک بیوسیستم آگروتکنولوژی- علوم علف های هرز
مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی بیوتکنولوژی کشاورزی
علوم و مهندسی باغبانی آگرواکولوژی
علوم و مهندسی صنایع غذایی ترویج و آموزش کشاورزی پایدار
اقتصاد کشاورزی توسعه کشاورزی
مهندسی صنایع چوب، فرآورده های سلولزی- بیولوژی و آناتومی حشره شناسی کشاورزی
مهندسی صنایع چوب، فرآورده های سلولزی- کامپوزیت های لیگنوسلولزی بیماری شناسی گیاهی
مهندسی صنایع چوب، فرآورده های سلولزی- صنایع سلولزی علوم و مهندسی جنگل- مدیریت جنگل
مدیریت حاصل خیزی و زیست فناوری خاک علوم و مهندسی جنگل- عمران و بهره برداری جنگل
مدیریت منابع خاک علوم و مهندسی جنگل- علوم زیستی جنگل
علوم دامی علوم و مهندسی شیلات- تکثیر و پرورش آبزیان
علوم و مهندسی آب- آبیاری و زهکشی علوم و مهندسی شیلات- فرآوری محصولات شیلاتی
علوم و مهندسی آب- سازه های آبی علوم و مهندسی شیلات- صید و بهره برداری آبزیان
علوم و مهندسی آب- منابع آب علوم و مهندسی مرتع
علوم و مهندسی آب-هواشناسی کشاورزی مدیریت و کنترل بیابان
ژنتیک و به نژادی گیاهی علوم و مهندسی آبخیز
آگروتکنولوژی

رشته های گروه هنر دکتری
مطابق جدول درج شده در دفترچه راهنمای آزمون دکتری انتشار یافته توسط سازمان سنجش، 7 رشته برای گروه هنر در مقطع دکتری تعریف شده است. که لیست رشته ها مطابق جدول زیر است:

مدیریت پروژه و ساخت معماری
شهرسازی پژوهش هنر
مرمت آثار و اشیای تاریخی مرمت و احیای ابنیه و بناهای تاریخی
تئاتر

رشته های گروه زبان دکتری

مطابق جدول درج شده در دفترچه راهنمای آزمون دکتری انتشار یافته توسط سازمان سنجش، 9رشته برای گروه زبان در مقطع دکتری تعریف شده است. که لیست رشته ها مطابق جدول زیر است:

آموزش زبان فرانسه ادبیات فرانسه
آموزش زبان روسی آموزش زبان آلمانی
آموزش زبان انگلیسی زبان و ادبیات انگلیسی
ترجمه زبان شناسی
فرهنگ و زبان های باستانی

رشته های گروه دامپزشکی دکتری

مطابق جدول درج شده در دفترچه راهنمای آزمون دکتری انتشار یافته توسط سازمان سنجش، 26 رشته برای گروه دامپزشکی در مقطع دکتری تعریف شده است. که لیست رشته ها مطابق جدول زیر است:

جراحی دامپزشکی انگل شناسی دامپزشکی
مامائی و بیماری های تولید مثل دام باکتری شناسی
بیماری های داخلی دام های کوچک ویروس شناسی
بیماری های داخلی دام های بزرگ قارچ شناسی
رادیولوژی دامپزشکی ایمنی شناسی
کلینیکال پاتولوژی دامپزشکی بیوتکنولوژی
پاتولوژی دامپزشکی فناوری تولیدمثل در دامپزشکی
بهداشت و بیماری های پرندگان سم شناسی
بیوشیمی فارماکولوژی دامپزشکی
بهداشت و بیماری های آبزیان فیزیولوژی
بهداشت مواد غذایی آناتومی و جنین شناسی مقایسه ای
بهداشت خوراک دام بافت شناسی مقایسه ای
اپیدمیولوژی بیهوشی و مراقبت های دامپزشکی

در این مقاله به بررسی لیست رشته های دکتریپرداختیم. پیشنهاد می کنیم برای کسب اطلاعات جامع تر سری هم به مقاله مشاوره اصول صحیح انتخاب رشته دکتری بزنید.
اگر سوالی در زمینه لیست رشته های دکتری ذهنتان را به خود مشغول کرده است، می توانید با مشاوران تحصیلی آیدانیتو تماس بگیرید.