لیست دانشگاه های کارشناسی بدون کنکور پیام نور صنایع 98

در این مقاله به موضوع لیست دانشگاه های کارشناسی بدون کنکور پیام نور صنایع 98 خواهیم پرداخت. مهندسی صنایع در دهه اخیر از جمله رشته های پرطرفدار شده است که دانشگاه های مختلف از جمله دانشگاه پیام نور، بدون کنکور در این رشته دانشجو می پذیرد ،اما معیار پذیرش دانشجو به روش بدون کنکور، سواق تحصیلی (معدل کتبی دیپلم) است.

استان های ارائه دهنده صنایع بدون کنکور

اگر جدولی که در ادامه ی مقاله درج شده است را نگاهی بیاندازید متوجه می شوید  تعداد دانشگاه هایی که رشته مهندسی صنایع را ارائه کردند، زیاد است و تقریباً می توان گفت در تمامی استان ها رشته مهندسی صنایع ارائه شده است. استان هایی مانند آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، خوزستان، خراسان شمالی، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، البرز، ایران، بوشهر، تهران، اصفها، سمنان، زنجان، سیستان و بلوچستان، فارس، قزوین، قم، کردستان، کرمان و .. همگی پذیرنده رشته مهندسی صنایع هستند.

لیست دانشگاه های کارشناسی بدون کنکور پیام نور مهندسی صنایع

پیام نور- مهندسی صنایع
دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی –  مرکز بناب دانشگاه پیام نور استان ایلام – مرکز بوشهر
دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی –  مرکز تبریز دانشگاه پیام نور استان ایلام – مرکز بین المللی عسلویه
دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی –  مرکز مراغه دانشگاه پیام نور استان ایلام – واحد بندر دیر
دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی –  مرکز مرند دانشگاه پیام نور استان ایلام – بندر کنگان
دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی –  مرکز میانه دانشگاه پیام نور استان تهران- تهران شمال
دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی –  واحد آذرشهر دانشگاه پیام نور استان تهران- مرکز پرند
دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی –  واحد اسکو دانشگاه پیام نور استان تهران- مرکز دماوند
دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی –  واحد ایلخچی دانشگاه پیام نور استان تهران- مرکز ورامین
دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی –  واحد بناب مرند دانشگاه پیام نور استان تهران- واحد ری
دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی –  واحد ترکمنچای دانشگاه پیام نور استان تهران- واحد شهریار
دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی –  واحد عجب شیر دانشگاه پیام نور استان تهران- واحد لواسانات
دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی –  واحد ملکان دانشگاه پیام نور استان تهران- مرکز بوجن
دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی –  مرکز ارومیه دانشگاه پیام نور استان چهار محال و بختیاری – مرکز شهر کرد
دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی –  مرکز بوکان دانشگاه پیام نور استان چهار محال و بختیاری – واحد اردل
دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی –  مرکز خوی دانشگاه پیام نور استان چهار محال و بختیاری – واحد سامان
دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی –  مرکز مهاباد دانشگاه پیام نور استان چهار محال و بختیاری – واحد شلمزار
دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی –  مرکز میاندوآب دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی- مرکز طبس
دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی –  مرکز نقده دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی- مرکز بیرجند
دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی –  واحد سلماس دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی- مرکز فردوس
دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی –  مرکز اردبیل دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی- مرکز قائن
دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی –  مرکز خلخال دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی- واحد خوسف
دانشگاه پیام نور استان اصفهان – مرکز اصفهان دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی –  مرکز سبزوار
دانشگاه پیام نور استان اصفهان – مرکز تیران دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی –  مرکز فریمان
دانشگاه پیام نور استان اصفهان – مرکز خوانسار دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی –  مرکز قوچان
دانشگاه پیام نور استان اصفهان – مرکز دولت آباد دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی –  مرکز کاشمر
دانشگاه پیام نور استان اصفهان – مرکز زرین شهر دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی –  مرکز گناباد
دانشگاه پیام نور استان اصفهان – مرکز شاهین شهر دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی –  مرکز ممشهد
دانشگاه پیام نور استان اصفهان – مرکز کاشان دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی –  مرکز نیشابور
دانشگاه پیام نور استان اصفهان – مرکز گلپایگان دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی –  واحد بجستان
دانشگاه پیام نور استان اصفهان – مرکز نایین دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی –  مرکز بجنورد
دانشگاه پیام نور استان اصفهان – مرکز نجف آباد دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی –  واحد شیروان
دانشگاه پیام نور استان اصفهان – مرکز نطنز دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی –  واحد فاروج
دانشگاه پیام نور استان اصفهان – مرکز خوارسگان دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی –  خوزستان – مرکز اهواز
دانشگاه پیام نور استان اصفهان – واحد مبارکه دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی –  مرکز بندر امام خمینی
دانشگاه پیام نور استان البرز- واحد اشتهارد دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی –  مرکز خرمشهر
دانشگاه پیام نور استان البرز- وحد ماهدشت دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی –  مرکز دزفول
دانشگاه پیام نور استان البرز- واحد هشتگرد دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی –  مرکز کاشان
دانشگاه پیام نور استان ایلام – مرکز ایلام دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی –  مرکز آغاجاری
دانشگاه پیام نور استان ایلام – مرکز برازجان و ….
  بعد از مقاله لیست دانشگاه های کارشناسی بدون کنکور پیام نور صنایع 98 مقاله لیست رشته های بدون کنکور پیام نور 98 را نیز مطالعه کنید. داوطلبان عزیز می توانید سؤالات خود را پیرامون انتخاب رشته و اطلاع از دانشگاه های برتر مهندسی صنایع با مشاوران آیدانیتو در میان بگذارید.