قضاوت

قضاوت درباره شخصیت یک فرد، نقش مهمی در درک ما از رفتارهای گذشته و پیش بینی رفتارهای آینده او بازی می کند. قضاوت صحیح در مورد ویژگی های شخصیتی کار دشواری است چون ما اغلب در موقعیت های غیر ایده آل دیگران را تحلیل می کنیم. به عنوان مثال ما معمولاً اطلاعات محدودی در مورد کسانی داریم که خیلی وقت نیست می شناسیمشان و نمی توانیم از صحت گفته ها و ادعاهایشان باخبر شویم.

قضاوت ما درباره دیگران، رفتار ما را با آن ها شکل می دهد و بر تصمیم های مهم ما در ارتباط با آن ها تأثیر می گذارد. نتایج پژوهش های روانشناختی نشان می دهند که قضاوت های ما در مورد افراد بر دوستی های ما، روابطی که ایجاد می کنیم، کسانی که به آن ها اعتماد می کنیم و محیط های شغلی ای که انتخاب می کنیم تأثیر می گذارند.
از سویی دیگر گاهی اوقات پیش داوری های ما درباره دیگران کاملاً غیرمنطقی و بر اساس تعصب یا کلیشه های جنسی است. قضاوت بیجا و بدون تحلیل و بررسی نه تنها مفید نیست بلکه می تواند موجب درهم شکستگی روابط ما با دیگران بشود.

قضاوت و ویژگی های شخصیتی

روانشناس ها معتقدند که پنج نوع شخصیت وجود دارد و این پنج نوع در چگونگی تفکر، احساسات و رفتار متفاوت هستند. این انواع شخصیت شامل برون گرا، تجربه گرا، سازگار، آگاه و روان رنجور هستند.

برون گراها اجتماعی و به فعالیت های بیرونی علاقه مند هستند. آدم های سازگار همه چیز را راحت می گیرند و قابل اعتمادند. افراد آگاه به جزئیات دقت می کنند و به دنبال اهدافشان هستند و روان رنجورها معمولاً از نظر احساسی تعادل ندارند و هیجانات منفی ای مثل اضطراب را تجربه می کنند. تجربه گراها هم کسانی هستند که خلاقیت دارند و به تجربیات جدید علاقه مندند.

نتایج پژوهش ها نشان می دهند که قضاوت های انسان ها با خصوصیات شخصیتی شان مرتبط است. تحقیقات دیگری گویای این هستند که قضاوت کردن در مورد بعضی بسیار دشوار است. چون آن ها چهره ای متفاوت از خود واقعی شان به دنیا نشان می دهند. پژوهش های زیادی هم به این نتیجه رسیده اند که اطلاعاتی که فرد در مورد خودش به دیگران انتقال می دهد، مثل احساسات یا رفتارهای غیرکلامی، در فرایند قضاوت اهمیت زیادی دارند.

 

قضاوت و انواع رابطه

ما در حال حاضر انواع مختلفی از روابط را با دیگران برقرار می کنیم: رابطه در فضای مجازی که در آن طرف مقابل را نمی بینیم و صدایش را نمی شنویم، رابطه تلفنی و رابطه رو در رو.

قضاوت کردن در مورد آدم های برون گرا در روابط رو در رو بهتر اتفاق می افتد و بهتر است این افراد را در مکالمه های مجازی و تلفنی قضاوت بیجا نکنیم. چون به رفتارهای غیرکلامی شان نیاز داریم. از سویی دیگر نتایج تحقیقات نشان می دهند که بهترین محیط برای قضاوت افراد آگاه، محیط و مکالمه مجازی است چون آن ها به زبان و جزئیات جمله بندی توجه زیادی می کنند.

به طور کلی می توان گفت که قضاوت در مورد آدم های اجتماعی آسان تر است و آدم های درون گرا را به سختی می توان قضاوت کرد چون رفتارهای غیرکلامی شان به سختی قابل شناسایی هستند.

 قضاوت کردن اجتناب ناپذیر و در عین حال بسیار پیچیده است. ما همیشه نمی توانیم قضاوت های کاملاً صحیحی داشته باشیم و یک زندگی خالی از قضاوت هم ممکن نیست. آن چه اهمیت دارد این است که در مورد ویژگی های شخصیتی مطالعه کنیم، تحلیل کنیم و در قضاوت هایمان دقیق باشیم تا تصمیم های اشتباهی نگیریم.

در ادامه مطالعه مقاله «فرایند تصمیم گیری» را به شما پیشنهاد می کنیم.

برای اطلاعات بیشتری در مورد چگونگی فرایند قضاوت، می توانید با مشاوران متخصص و باتجربه آیدانیتو تماس بگیرید.