غرور

غرور در هر شخصی با عزت نفس او و در واقع تعریفش از عزت نفس مرتبط است. هر آدمی کم یا زیاد برای خودش ارزش قائل است و با توجه به ویژگی های شخصیتی اش معتقد است که بعضی اعمال و رفتارها از ارزش او کم می کنند و به عزت نفسش آسیب می زنند.

 

پس می توان نتیجه گرفت که غرور به خودی خود چیز بدی نیست. اگر آدمی غرور نداشته باشد ممکن است دست به هر کاری بزند یا اجازه دهد که دیگران هر برخوردی با او داشته باشند.

تفاوت غرور و خودخواهی

غرور با خودخواهی تفاوت دارد. غرور باعث می شود که فرد خط قرمزهایی داشته باشد و حاضر نباشد به هر کاری دست بزند اما یک آدم خودخواه در حقیقت فقط به خودش فکر می کند.

او به آرامش و خواسته های دیگران اهمیت نمی دهد و تنها چیزی که برایش مهم است، رسیدن به خواسته هایش است.

غرور بیجا و بیش از حد

گاهی اوقات غرور می تواند آسیب زا و دردسرساز شود. اگر فردی بیش از حد مغرور باشد، محدودیت ها و خط قرمزهایش هم بیش از حد می شوند. در نتیجه در روابط با دیگران به مشکل برمی خورد و ممکن است چیزها یا افراد مهمی را به واسطه این غرور از دست بدهد.

به عنوان مثال ممکن است غرور زیادی باعث شود که مرد یا زنی نتواند در رابطه زناشویی مشکلات و تعارضات را مدیریت کند. احتمال دارد حتی در صورتی که مرتکب اشتباهی شده باشد، نتواند از همسرش عذرخواهی کند و یا هرگز قادر نباشد برای حفظ رابطه پا پیش بگذارد.

آدم هایی که غرورشان بیجا و غیر منطقی است معمولاً از احساس نا امنی و حقارت رنج می برند. آن ها غرور و حقارت را دو روی یک سکه می دانند و تصور می کنند که هر حرکت و رفتار کوچکی می تواند از قله ی غرور به دره ی حقارت پرتابشان کند.

معمولاً آدم هایی که بیش از حد مغرور هستند، روابط سالم و موفقی ندارند.

غرور و خودشیفتگی

خودشیفتگی یک اختلال شخصیت جدی و بسیار آسیب زا است. غرور در آدم های خودشیفته از مسیر خود خارج و به یک بیماری روانی تبدیل شده است. این افراد نیاز خیلی زیادی به توجه و ستایش دیگران دارند و خودشان را برتر از دیگران می دانند.

خودشیفتگی باعث می شود که فرد جز خودش به کسی اهمیت ندهد و دستاوردها و موفقیت هایش را به شکل اغراق امیزی فوق العاده نشان دهد. البته ریشه اصلی این اختلال احساس حقارت و نا امنی است.

در واقع مکانیسم دفاعی یک انسان خودشیفته در برابر ترس ها و اضطراب های درونی اش این است که خودش را بی عیب و نقص و کامل نشان بدهد.

در ادامه مطالعه مقاله «همدلی» را به شما پیشنهاد می کنیم.

اگر به علت غرور بیجا، شاهد اختلال هایی در زندگی  هستید یا از غرور بیش از حدِ فردی در زندگی تان رنج می کشید، با مشاوران آیدانیتو تماس بگیرید.