ظرفیت پذیرش کاردانی به کارشناسی علمی کاربردی برق

افراد زیادی هر ساله از کاردانی رشته برق دانشگاه علمی کاربردی و سایر دانشگاه ها فارغ التحصیل می شوند. برخی از این افراد به فکر ارتقاء مدرک تحصیلی خود و ورود به دوره کارشناسی می افتند. اطلاع از ظرفیت پذیرش کاردانی به کارشناسی علمی کاربردی برق برای این گروه از افراد با اهمیت تلقی می شود، زیرا می توانند متناسب با ظرفیت پذیرش کاردانی به کارشناسی علمی کاربردی برق در هر واحدی به انتخاب رشته بپردازند. در این مقاله شما را با صفر تا صد کارشناسی علمی کاربردی برق آشنا می کنیم.

علمی کاربردی برق

دانشگاه علمی کاربردی از سال 1370 با هدف ارتقاء مهارت تاسیس شده است. رشته برق از رشته های مهارتی است که در دانشگاه های علمی کاربردی آموزش داده می شود. رشته برق در  دانشگاه علمی کاربردی در مقاطع کاردانی و کارشناسی ناپیوسته دانشجو می پذیرد. ظرفیت پذیرش کاردانی به کارشناسی علمی کاربردی برق نیز نسبتاً بالا است و این باعث می شود هر ساله افراد زیادی در کارشناسی برق فارغ التحصیل شوند.

ثبت نام کاردانی به کارشناسی دانشگاه علمی کاربردی رشته برق

برای ثبت نام کارشناسی علمی کاربردی برق در ابتدا باید مدرک کاردانی خود را دریافت کرده باشید. همچنین عدم وجود منع خدمت سربازی برای تحصیل لازم است. سپس لازم است به سایت سنجش مراجعه کنید و بعد از پرداخت وجه لازم و مطالعه دفترچه، به انتخاب رشته و ثبت نام بپردازید.

ظرفیت پذیرش کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی برق

رشته برق در همه گرایش ها جز زیر گروه 901 گروه صنعت است. رشته های برق این گروه شامل مهندسی فناوری الکترونیک صنعتی، مهندسی فناوری برق مترو، مهندسی فناوری شبکه های انتقال برق و مهندسی فناوری شبکه های توزیع برق است. ظرفیت پذیرش کاردانی به کارشناسی علمی کاربردی برق برای تمامی گرایش ها در جدول زیر آمده است:

رشته

ظرفیت پذیرش آزاد

ظرفیت پذیرش شاغل

الکترونیک برق

1700

2150

برق مترو

50

80

شبکه های انتقال برق

250

350

شبکه های توزیع برق

230

300

 

همان طور که مشاهده می کنید، ظرفیت پذیرش شاغل بیشتر از ظرفیت پذیرش عمومی است. اگر شما تمایل به شرکت در ظرفیت شاغل دارید، باید دارای کد اشتغال و یک سال سابقه کار مرتبط باشید. در غیر این صورت در گروه داوطلبین آزاد قرار می گیرید.

بیشترین ظرفیت پذیرش کاردانی به کارشناسی علمی کاربردی برق مربوط به رشته الکترونیک صنعتی است و در نیمسال اول، حدود 3800 نفر پذیرش دارد. شایان ذکر است که تمامی ظرفیت پذیرش های جدول بالا مربوط به پذیرش مهر ماه است.

ظرفیت پذیرش کاردانی به کارشناسی علمی کاربردی برق برای نیمسال دوم متفاوت از نیمسال اول و به شرح زیر است:

ظرفیت پذیرش کاردانی به کارشناسی علمی کاربردی برق-الکترونیک صنعتی در حدود 2900 نفر است.

ظرفیت پذیرش کاردانی به کارشناسی علمی کاربردی برق- برق مترو حدود 100 نفر است.

ظرفیت پذیرش کاردانی به کارشناسی علمی کاربردی برق- در نیمسال دوم حدود 3000 نفر است.

برای اطلاع از نحوه ثبت نام و چگونگی انتخاب رشته بهتر است با مشاوران با تجربه آیدانیتو مشورت کنید تا بهترین انتخاب را داشته باشید.
اگر با توجه ظرفیت پذیرش کاردانی به کارشناسی علمی کاربردی برق احتمال بالایی برای قبولیتان در نظر نمیگیرید به فکر تکمیل ظرفیت باشید شما میتوانید مقاله تکمیل ظرفیت کاردانی به کارشناسی علمی کاربردی را مطالعه کنید.