ظرفیت پذیرش دکتری مهندسی عمران – زلزله سراسری 98

همانطور که می دانید اطلاع از ظرفیت پذیرش دکتری مهندسی عمران – زلزله سراسری، همچنین دانشگاه های پذیرنده این رشته، می تواند در انتخاب رشته منطقی و موفق به داوطلب کمک کند. از این رو در این مقاله با پرداختن به موضوع ظرفیت پذیرش دکتری مهندسی عمران – زلزله سراسری 98 در خدمت شما عزیزان هستیم. از آنجایی که هنوز اطاعاتی راجع به ظرفیت پذیرش دکتری مهندسی عمران – زلزله سراسری 98 در اختیار نمی باشد، از دفترچه انتخاب رشته و ظرفیت های مشخص شده در سال 96 استفاده کرده ایم.

تعداد شرکت کنندگان آزمون دکتری 98

تعداد شرکت کنندگان آزمون دکتری 98 حدود 195 هزار و 600 نفر اعلام شده است، که حدود 14 هزار نفر در رشته ها و دانشگاه های مختلف پذیرفته می شوند.

تغییرات ایجاد شده در پذیرش دانشگاه ها

با توجه به تغییراتی که در ثبت نام دانشگاه آزاد و سراسری ایجاد شد و همچنین کاهش ظرفیت های دانشگاه آزاد انجام شد، رقابت بین داوطلبان دکتری مهندسی عمران – زلزله سراسری 98 افزایش پیدا کرد و از یک جهت دیگر سخت گیری هایی در مصاحبه و پذیرش دکتری ایجاد شد. دلیل این امر کاهش فارغ التحصیلان بیکار می باشد. در ادامه می توانید ظرفیت های پذیرش دکتری مهندسی عمران – زلزله سراسری 98 را در دوره های مختلف روزانه – نوبت دوم – پردیس خودگردان مشاهده کنید.

ظرفیت پذیرش دکتری مهندسی عمران زلزله سراسری 98 دوره روزانه

جدول ظرفیت ها و دانشگاه های پذیرنده دکتری مهندسی عمران – زلزله – سراسری 98
دوره نام دانشگاه رشته گرایش ظرفیت
روزانه دانشاگاه تبریز مهندسی عمران مهندسی زلزله 1
روزانه دانشگاه تربیت مدرس مهندسی عمران مهندسی زلزله 4
روزانه دانشگاه تهران مهندسی عمران مهندسی زلزله 2
روزانه دانشگاه سمنان مهندسی عمران مهندسی زلزله 1
روزانه دانشگاه شهید بهشتی – تهران مهندسی عمران مهندسی زلزله 3
روزانه دانشگاه صنعتی امیر کبیر – تهران مهندسی عمران مهندسی زلزله 2
روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی تهران مهندسی عمران مهندسی زلزله 5
روزانه دانشگاه صنعتی شریف تهران مهندسی عمران مهندسی زلزله 2
روزانه دانشگاه صننعتی شیراز مهندسی عمران مهندسی زلزله 4
روزانه دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مهندسی عمران مهندسی زلزله 1
روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران مهندسی عمران مهندسی زلزله 1
روزانه دانشگاه محقق اردبیلی – اردبیل مهندسی عمران مهندسی زلزله 1
روزانه پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله مهندسی عمران مهندسی زلزله 14
  بیشترین پذیرش مربوط به پژهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله با ظرفیت 14 نفر می باشد. همان طور که در جدول فوق مشاهده می کنید، 13 دانشگاه پذیرنده دانشجو در رشته دکتری عمران – زلزله سراسری بوده اند. 41 دانشجو دکتری در رشته مهندسی عمران – زلزله در سال 96 در دانشگاه سراسری و دوره روزانه در شهرهای مختلف مشغول به تحصیل شدند.

ظرفیت پذیرش دکتری مهندسی عمران – زلزله سراسری 98 – دوره نوبت دوم 

 

دوره نام دانشگاه رشته گرایش ظرفیت
نوبت دوم دانشگاه تبریز مهندسی عمران مهندسی زلزله 1
نوبت دوم دانشگاه سمنان مهندسی عمران مهندسی زلزله 1
نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی – تهران مهندسی عمران مهندسی زلزله 1
نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی – تهران مهندسی عمران مهندسی زلزله 1
نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی مهندسی عمران مهندسی زلزله 1
همانطور که در جدول فوق مشاهده می کنید 5 دانشجو می تواننند در دانشگاه های سراسری نوبت دوم مشغول به تحصیل شوند. در هر دانشگاه نام برده شده 1 ظرفیت برای دکتری مهندسی عمران – زلزله – سراسری – نوبت دوم در نظر گرفته شده است. دانشگاه تبریز علاوه بر اینکه 1 ظرفیت برای نوبت دوم دکتری مهندسی عمران – زلزله اعلام کرده است، 1 دانشجو را نیز در پردیس خودگردان پذیرش کرده است.

در کل 47 ظرفی در دوره های مختلف در دانشگاه سراسری برای رشته دکتری مهندسی عمران – زلزله وجود داشت

شرایط و نکات قبولی در دانشگاه های سراسری 98

با توجه به اینکه رشته عمران در بین دانشجویان از جمله رشته های پرطرفدار می باشد و همچنین با توجه به ظرفیت های اعلام شده در سال 96، می توان حدس زد رقابت سختی در بین داوطلبان دکتری مهندسی عمران – زلزله سراسری 98 می باشد. از بین این تعداد داوطلب تنها 47 نفر قادر خواهند بود در رشته مورد نظر خود در دانشگاه های سراسری مشغول به تحصیل شوند. از این رو اقدامات لازم جهت قبولی در دانشگاه امری ضروری محسوب می شود. در مرحله اول قبولی در آزمون کتبی دکتری می باشد و انتخاب رشته مناسب و منطقی و سپس مصاحبه دکتری عمران که مرحله مهم به شما می رود. با توجه به اهمیت مصاحبه و انتخاب رشته می توانید مطالب مربوط به آن ها را مطالعه کنید.
در این مقاله به بررسی ظرفیت پذیرش دکتری مهندسی عمران – زلزله سراسری پرداختیم. پیشنهاد می کنیم سری هم به مقاله انتخاب رشته دکتری عمران بزنید.
اگر سوالی در زمینه ظرفیت پذیرش دکتری مهندسی عمران – زلزله سراسری ذهنتان را به خود مشغول کرده است، می توانید با مشاوران تحصیلی آیدانیتو تماس بگیرید.