ظرفیت پذیرش بدون کنکور کارشناسی کامپیوتر سراسری

در حال حاضر که دانشگاه های سراسری اقدام به پذیرش دانشجو بدون کنکور کرده اند، بسیاری از علاقه مندان رشته کامپیوتر ترجیح می دهند، بدون کنکور وارد این رشته شوند. از این رو اطلاع از ظرفیت پذیرش بدون کنکور کارشناسی کامپیوتر سراسری برای آنها اهمیت پیدا می کند. ما در این مقاله نگاهی جامع ای به ظرفیت پذیرش بدون کنکور کارشناسی کامپیوتر سراسری می اندازیم.

نحوه و شرایط پذیرش بدون کنکور کامپیوتر سراسری

عنوان بدون کنکور سراسری بسیاری از رشته ها و دوره ها را شامل می شود و پذیرش در این دوره براساس سوابق تحصیلی است. این به معنی آن است که معدل دیپلم و پیش دانشگاهی شما بر قبولی شما تاثیر گذار است و رتبه کنکور هیچ نقشی در این قبولی ندارد. البته تمامی افرادی که در کنکور سراسری شرکت کرده اند و چه افرادی که در کنکور شرکت نکرده اند، می توانند در این مرحله به انتخاب رشته کامپیوتر بپردازند. پذیرش در این مرحله از طریق سایت سنجش با نام انتخاب رشته صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی صورت می گیرد. پس از ثبت نام و انتخاب 150 کد رشته، اطلاعات شما توسط سازمان سنجش مورد بررسی قرار می گیرد و در یک کد رشته محل پذیرفته می شوید.

دوره های بدون کنکور کامپیوتر سراسری

پذیرش بدون کنکور کارشناسی کامپیوتر سراسری در دوره های مختلف صورت می گیرد. برای دوره روزانه نیز پذیرش کامپیوتر بدون کنکور وجود دارد، اما ظرفیت پذیرش محدود است.در دوره های نوبت دوم، پیام نور، غیر انتفاعی و مجازی که پذیرنده دانشجو در رشته کامپیوتر بدون کنکور هستند، ظرفیت پذیرش بدون کنکور کارشناسی کامپیوتر سراسری قابل توجه است. پذیرش در دوره روزانه کامپیوتر به صورت ناحیه ای است. پذیرش ناحیه ای به این معناست که چند استان مجاور را به عنوان یک ناحیه در نظر میگیرند. جدول نواحی در ذیل آمده است:

نواحی بومی کشور

نواحی بومی کشور

ظرفیت پذیرش بدون کنکور کامپیوتر سراسری

در جدول زیر ظرفیت پذیرش بدون کنکور کارشناسی کامپیوتر سراسری را به تفکیک دوره ها آورده ایم:

دوره ظرفیت
نوبت دوم 241
روزانه 244
مجازی 680
پردیس خودگردان 27
غیرانتفاعی پیام نور بیش از 10000

 

دانشگاه بزرگمهر قاینات ،کوثر در بجنورد ،کشاورزی و دامپروری تربت جام و مجتمع آموزشی عالی سراوان در گروه دانشگاه هایی هستند که در دوره روزانه پذیرنده دانشجوی کامپیوتر بدون کنکور هستند. ظرفیت پذیرش بدون کنکور کارشناسی کامپیوتر سراسری روزانه از سایر دوره های شبانه و مجازی بیشتر است. البته بیشترین ظرفیت پذیرش بدون کنکور کارشناسی کامپیوتر سراسری به دوره های غیر انتفاعی و پیام نور اختصاص می یابد.

در بین دوره  های روزانه بیشترین ظرفیت پذیرش بدون کنکور کارشناسی کامپیوتر سراسری به دانشگاه کوثر بجنورد اختصاصی می یابد که 72 نفر پذیرش دارد، البته این دانشگاه ویژه خواهران است. بیشترین پذیرش دوره شبانه را نیز دانشگاه زابل با 41 نفر دارا است. در دوره مجازی نیز تنها دانشگاه شیراز 180 نفر را می پذیرد. ظرفیت پذیرش بدون کنکور کارشناسی کامپیوتر سراسری بیش از 11000 نفر است و ظرفیتی بسیار بالا دارد. در هنگام انتخاب رشته محل و دانشگاه به رده علمی، اعتبار مدرک و مسافت نیز توجه کنید.

در این مقاله به بررسی نمکات مرتبط با ظرفیت پذیرش بدون کنکور کارشناسی کامپیوتر سراسری پرداختیم، پیشنهاد می کنیم مقاله انتخاب رشته کارشناسی بدون کنکور پیام نور کامپیوتر 97 را نیز مطالعه کنید.

به منظور اطلاع دقیق تر از ظرفیت پذیرش بدون کنکور کارشناسی کامپیوتر سراسری و دانشگاه های پذیرنده میتوانید با مشاوران آیدانیتو تماس بگیرید. مشاوران آیدانیتو آماده پاسخ گویی به شما عزیزان هستند.