آیدانیتو > ظرفیت پذیرش بدون کنکور کارشناسی حسابداری 98
انتخاب رشته کارشناسی بدون کنکور آزاد, انتخاب رشته کارشناسی بدون کنکور پردیس, انتخاب رشته کارشناسی بدون کنکور پیام نور, انتخاب رشته کارشناسی بدون کنکور سراسری, انتخاب رشته کارشناسی بدون کنکور شبانه, انتخاب رشته کارشناسی بدون کنکور علمی کاربردی, انتخاب رشته کارشناسی بدون کنکور غیرانتفاعی, انتخاب رشته کارشناسی بدون کنکور مجازی, کارشناسی بدون کنکور, کارشناسی بدون کنکور آزاد, کارشناسی بدون کنکور پردیس, کارشناسی بدون کنکور پیام نور, کارشناسی بدون کنکور سراسری, کارشناسی بدون کنکور شبانه, کارشناسی بدون کنکور علمی کاربردی, کارشناسی بدون کنکور غیر انتفاعی, مجازی

ظرفیت پذیرش بدون کنکور کارشناسی حسابداری 98


ظرفیت پذیرش بدون کنکور کارشناسی حسابداری 97 

رشته حسابداری یکی از رشته های بسیار پر طرفدار است که علاوه بر بازار کاری خوبی که دارد ، ظرفیت پذیرش آن نیز زیاد است . از آنجایی که رشته حسابداری به عنوان یک رشته شناور حساب می شود، تمامی داوطلبانی که در یکی از کنکور های ریاضی فیزیک ، تجربی و انسانی شرکت کرده می باشند ، می توانند حسابداری را انتخاب کنند. با توجه به اینکه هر شرکت و موسسه به تعدادی حسابدار نیاز دارد ، بازار کاری این رشته نسبت به سایر رشته ها رونق بسیار دارد. علاوه بر بحث علاقه مندی ، آنچه در انتخاب رشته حسابداری اهمیت بسیار دارد ، مهارت در ریاضی است. از آنجایی که چند سالی است دانشگاه ها بدون کنکور اقدام به پذیرش دانشجو می نمایند ، به نظر جالب است که بدانید کدام دانشگاه ها در مقطع کارشناسی بدون کنکور در رشته حسابداری دانشجو می پذیرند. از این رو در مقاله حاضر به بررسی ظرفیت پذیرش بدون کنکور کارشناسی حسابداری 97 می پردازیم.

پذیرش بدون کنکور کارشناسی حسابداری 

مطابق دفترچه راهنمای ثبت نام بدون کنکور کارشناسی سراسری 96 ، ظرفیت پذیرش بدون کنکور کارشناسی حسابداری در دوره های روزانه و نوبت دوم وجود ندارد ولی دانشگاه ها و موسسات غیر انتفاعی ، دانشگاه پیام نور و دانشگاه آزاد ، در دوره کارشناسی در رشته حسابداری، بدون کنکور دانشجو می پذیرند. از این جا که شمار دانشگاه های پیام نور و آزادی که در مقطع کارشناسی ، به صورت بدون کنکور ، دانشجو می پذیرند ، بسیار زیاد است،  در ادامه به بررسی دانشگاه های غیرانتفاعی و ظرفیت پذیرش بدون کنکور کارشناسی حسابداری می پردازیم. شایان ذکر است که بررسی ظرفیت پذیرش بدون کنکور کارشناسی حسابداری سال های گذشته می تواند کمک شایانی در انتخاب رشته شده داشته باشد، زیرا اعداد و ارقام آن تقریبا مشابه ظرفیت پذیرش بدون کنکور کارشناسی حسابداری 97 خواهد بود.
حسابداری
دانشگاه / مؤسسهشهرظرفیت پذیرشنیمسالجنسیت پذیرشمحل تحصیل
دانشگاه غیر انتفاعی امام رضا (ع)مشهد12اولمردپردیس رضوان
دانشگاه غیر انتفاعی امام رضا (ع)مشهد12اولزن 
دانشگاه غیر انتفاعی علامه محدث نورینور3اولزن – مرد 
دانشگاه غیر انتفاعی علم و هنریزد18اولزن – مردواحد یزد
دانشگاه غیر انتفاعی آباان هرازآمل18اولزن – مرد 
دانشگاه غیر انتفاعی آذرآبادگانارومیه18اولزن – مرد 
مؤسسه غیر انتفاعی آرمان رضوی (ویژه خواهران)مشهد18اولزن 
مؤسسه غیر انتفاعی آفاقارومیه18اولزن – مرد 
مؤسسه غیر انتفاعی آملآمل18اولزن – مرد 
مؤسسه غیر انتفاعی آیندگانتنکابن18اولزن – مرد 
مؤسسه غیر انتفاعی آئین شمالارومیه18اولزن – مرد 
مؤسسه غیر انتفاعی ابن یمینسبزوار18اولزن – مرد 
مؤسسه غیر انتفاعی اترکقوچان18اولزن – مرد 
مؤسسه غیر انتفاعی ادیب مازندرانساری18اولزن – مرد 
مؤسسه غیر انتفاعی اسوه معاصرتبریز18اولزن – مرد 
مؤسسه غیر انتفاعی تمیشانبهشهر18اولزن – مرد 
مؤسسه غیر انتفاعی توحیدگلوگاه مازندران18اولزن – مرد 
مؤسسه غیر انتفاعی ثامننیشابور18اولزن – مرد 
مؤسسه غیر انتفاعی جهاد دانشگاهیهمدان18اولزن – مرد 
مؤسسه غیر انتفاعی چرخ نیلوفری آذربایجانتبریز24اولزن – مرد 
مؤسسه غیر انتفاعی حکیم جرجانیگرگان18اولزن – مرد 
مؤسسه غیر انتفاعی حکیم طوسمشهد18اولزن – مرد 
مؤسسه غیر انتفاعی حکیم نظامیقوچان18اولزن – مرد 
مؤسسه غیر انتفاعی حکیمانبجنورد18اولزن – مرد 
مؤسسه غیر انتفاعی خردبوشهر18اولزن – مرد 
مؤسسه غیر انتفاعی خزرمحمود آباد18اولزن – مرد 
مؤسسه غیر انتفاعی دانایاسوج18اولزن – مرد 
مؤسسه غیر انتفاعی دانشستانساوه18اولزن – مرد 
مؤسسه غیر انتفاعی دانشورانتبریز18اولزن – مرد 
مؤسسه غیر انتفاعی دیلمانلاهیجان18اولزن – مرد 
مؤسسه غیر انتفاعی راغب اصفهانیاصفهان42اولزن – مرد 
مؤسسه غیر انتفاعی راه دانشبابل18اولزن – مرد 
مؤسسه غیر انتفاعی راهیان نوین دانشساری18اولزن – مرد 
مؤسسه غیر انتفاعی ربع رشیدیتبریز18اولزن – مرد 
مؤسسه غیر انتفاعی رحمانرامسر18اولزن – مرد 
مؤسسه غیر انتفاعی رسالت (ویژه خواهران)کرمان18اولزن – مرد 
مؤسسه غیر انتفاعی رشیدیهتبریز18اولزن – مرد 
مؤسسه غیر انتفاعی رضویهساوه18اولزن – مرد 
مؤسسه غیر انتفاعی روزبهزنجان18اولزن – مرد 
مؤسسه غیر انتفاعی روزبهانساری18اولزن – مرد 
مؤسسه غیر انتفاعی سارویهساری42اولزن – مرد 
مؤسسه غیر انتفاعی ساعیگرگان18اولزن – مرد 
مؤسسه غیر انتفاعی اشراقبجنورد18اولزن – مرد 
مؤسسه غیر انتفاعی الغدیرتبریز18اولزن – مرد 
مؤسسه غیر انتفاعی المهدی مهر (ویژه خواهران)اصفهان18اولزن – مرد 
مؤسسه غیر انتفاعی الوندهمدان18اولزن – مرد 
مؤسسه غیر انتفاعی امام جواد (ع)یزد18اولزن – مرد 
مؤسسه غیر انتفاعی امینفولادشهر اصفهان30اولزن – مرد 
مؤسسه غیر انتفاعی اندیشهجهرم18اولزن – مرد 
مؤسسه غیر انتفاعی انوارالعلومانزلی18اولزن – مرد 
مؤسسه غیر انتفاعی ایرانمهرقروه18اولزن – مرد 
مؤسسه غیر انتفاعی ایمان و اندیشهملایر18اولزن – مرد 
مؤسسه غیر انتفاعی باخترایلام18اولزن – مرد 
مؤسسه غیر انتفاعی برآیندشاهرود18اولزن – مرد 
مؤسسه غیر انتفاعی بهارمشهد18اولزن – مرد 
مؤسسه غیر انتفاعی بهار اندیشهچابهار18اولزن – مرد 
مؤسسه غیر انتفاعی بهارانگرگان18اولزن – مرد 
مؤسسه غیر انتفاعی پارسابابلسر18اولزن – مرد 
مؤسسه غیر انتفاعی پارسیانبیمارستان قزوین18اولزن – مرد 
مؤسسه غیر انتفاعی پردیسانفریدون کنار18اولزن – مرد 
مؤسسه غیر انتفاعی پویندگان دانشچالوس18اولزن – مرد 
مؤسسه غیر انتفاعی پیامگلپایگان18اولزن – مرد 
مؤسسه غیر انتفاعی تاکستانتاکستان قزوین42اولزن – مرد 
مؤسسه غیر انتفاعی تجنقائمشهر18اولزن – مرد 
مؤسسه غیر انتفاعی سبزآمل18اولزن – مرد 
مؤسسه غیر انتفاعی سراجتبریز18اولزن – مرد 
مؤسسه غیر انتفاعی سلمانمشهد18اولزن – مرد 
مؤسسه غیر انتفاعی سمنگانآمل18اولزن – مرد 
مؤسسه غیر انتفاعی سنابادگلبهار18اولزن – مرد 
مؤسسه غیر انتفاعی سیمان دانشرشت18اولزن – مرد 
مؤسسه غیر انتفاعی شاندیزمشهد18اولزن – مرد 
مؤسسه غیر انتفاعی شاهرودشاهرود18اولزن – مرد 
مؤسسه غیر انتفاعی شرق گلستانگنبد کاووس18اولزن – مرد 
مؤسسه غیر انتفاعی شفقتنکابن18اولزن – مرد 
مؤسسه غیر انتفاعی شکوه شرق (ویژه خواهران)زاهدان24اولزن – مرد 
مؤسسه غیر انتفاعی شمسگنبد کاووس18اولزن – مرد 
مؤسسه غیر انتفاعی شمس تبریزیخوی18اولزن – مرد 
مؤسسه غیر انتفاعی شهریارآستارا18اولزن – مرد 
مؤسسه غیر انتفاعی شهید رضاییکرمانشاه18اولزن – مرد 
مؤسسه غیر انتفاعی صائبابهر18اولزن – مرد 
مؤسسه غیر انتفاعی صنعتی فولادفولاد شهر اصفهان18اولزن – مرد 
مؤسسه غیر انتفاعی طبرستانچالوس18اولزن – مرد 
مؤسسه غیر انتفاعی طبریبابل18اولزن – مرد 
مؤسسه غیر انتفاعی طلوع مهرقم12اولزن – مرد 
مؤسسه غیر انتفاعی عبدالرحمن صوفی رازیزنجان30اولزن – مرد 
مؤسسه غیر انتفاعی علامه امینیبهنمیر بابلسر18اولزن – مرد 
مؤسسه غیر انتفاعی علامه جعفریرفسنجان18اولزن – مرد 
مؤسسه غیر انتفاعی علامه حلیچالوس18اولزن – مرد 
مؤسسه غیر انتفاعی علامه خوییخوی18اولزن – مرد 
مؤسسه غیر انتفاعی علامه طبرسیقائمشهر18اولزن – مرد 
مؤسسه غیر انتفاعی علامه فیض کاشانیکاشان18اولزن – مرد 
مؤسسه غیر انتفاعی علامه مجلسیاقبالیه قزوین18اولزن – مرد 
مؤسسه غیر انتفاعی علامه نایینینایین18اولزن – مرد 
مؤسسه غیر انتفاعی علم و فنارومیه18اولزن – مرد 
مؤسسه غیر انتفاعی علم و فناوری شمستبریز18اولزن – مرد 
مؤسسه غیر انتفاعی علوم و فناوری آریانامیرکلا بابل18اولزن – مرد 
مؤسسه غیر انتفاعی فاطمیه (ویژه خواهران)شیراز18اولزن 
مؤسسه غیر انتفاعی فرازگچساران18اولزن – مرد 
مؤسسه غیر انتفاعی فروردینقائمشهر18اولزن – مرد 
مؤسسه غیر انتفاعی فرهمندلاریجان18اولزن – مرد 
مؤسسه غیر انتفاعی فرهیختگانکرمان30اولزن – مرد 
مؤسسه غیر انتفاعی فن و دانشساوه18اولزن – مرد 
مؤسسه غیر انتفاعی فیض الاسلام (ویژه خواهران)خمینی شهر اصفهان18اولزن 
مؤسسه غیر انتفاعی قدیرلنگرود18اولزن 
مؤسسه غیر انتفاعی قشمقشم18اولزن 
مؤسسه غیر انتفاعی کاررفسنجان18اولزن 
مؤسسه غیر انتفاعی کارخرمدره18اولزن 
مؤسسه غیر انتفاعی کارقزوین18اولزن 
مؤسسه غیر انتفاعی کاوشمحمود آباد18اولزن 
مؤسسه غیر انتفاعی کاویانمشهد18اولزن 
مؤسسه غیر انتفاعی نجف آبادنجف آباد18اولزن 
مؤسسه غیر انتفاعی نور هدایتشهر کرد18اولزن 
مؤسسه غیر انتفاعی نویناردبیل18اولزن 
مؤسسه غیر انتفاعی نیکانتاکستان قزوین18اولزن 
مؤسسه غیر انتفاعی نیمامحود آباد18اولزن 
مؤسسه غیر انتفاعی هاتفزاهدان18اولزن 
مؤسسه غیر انتفاعی هدفساری18اولزن 
مؤسسه غیر انتفاعی هشت بهشت اصفهان پویااصفهان18اولزن 
مؤسسه غیر انتفاعی یاسینبروجرد18اولزن 
  جالب است بدانید که بیش از 2000 ظرفیت پذیرش برای رشته حسابداری در دانشگاه ها غیر انتفاعی ، پیام نور و آزاد وجود دارد. اگر قصد ادامه تحصیل در رشته حسابداری را دارید، انتخاب رشته را جدی بگیرید ، زیرا در سرنوشت شما تاثیر بسیاری خواهد داشت. در نهایت پیشنهاد می کنیم پس از بررسی ظرفیت پذیرش بدون کنکور کارشناسی برق آزاد 97 ، سری هم به مقاله کارشناسی بدون کنکور غیر انتفاعی 97 بزنید. اگر سوالی در زمینه ظرفیت پذیرش بدون کنکور کارشناسی حسابداری 97 و انتخاب رشته بدون کنکور دارید، با مشاورین آیدانیتو تماس بگیرید. در ضمن شما می توانید انتخاب رشته خود را نیز به مشاوران حرفه ای آیدانیتو بسپارید.


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *