ظرفیت پذیرش بدون کنکور کارشناسی برق سراسری

رشته مهندسی برق از جمله رشته هایی است که پذیرش بدون کنکور در دانشگاه های سراسری دارد. با توجه به پرطرفدار بودن کارشناسی برق، داوطلبان این رشته علاقه دارند بدانند ظرفیت پذیرش بدون کنکور کارشناسی برق سراسری چقدر است. در این مقاله به بررسی ظرفیت پذیرش بدون کنکور کارشناسی برق سراسری می پردازیم.

پذیرش بدون کنکور کارشناسی برق سراسری

در حقیقت پذیرش بدون کنکور، به معنای پذیرش داوطلب از طریق سوابق تحصیلی یا همان معدل دیپلم است. تمام داوطلبان ورود به دانشگاه اعم از اینکه در کنکور سراسری شرکت کرده اند یا خیر، می توانند در پذیرش بدون کنکور شرکت کنند. ثبت نام کارشناسی بدون کنکور سراسری در سایت سازمان سنجش انجام می شود. داوطلبان مجاز هستند تا 150 کد رشته محل را انتخاب کنند. پس از بررسی رشته محل های انتخابی از سوی سازمان سنجش،نتایج  قبولی و عدم قبولی داوطلبان، در دهه سوم شهریور اعلام می شود.

پذیرش بدون کنکور کارشناسی برق سراسری در دوره های روزانه، شبانه، غیرانتفاعی و پیام نور انجام می شود. ظرفیت پذیرش بدون کنکور کارشناسی برق سراسری در دوره های روزانه و شبانه (نوبت دوم) بسیار محدود است و دانشگاه های محدودی در رشته برق بدون کنکور در دوره های روزانه و شبانه دانشجو می پذیرند.

ظرفیت پذیرش بدون کنکور برق دانشگاه سراسری

همان طور که گفتیم ظرفیت پذیرش بدون کنکور کارشناسی برق سراسری در دوره های روزانه و شبانه محدود است و دانشگاه های پذیرنده برق سراسری به صورت بدون کنکور در این دوره ها فقط بین 9 تا 18 دانشجو می پذیرند و تعداد دانشگاه های پذیرنده هم از 10 دانشگاه کمتر است. در واقع ظرفیت پذیرش بدون کنکور کارشناسی برق سراسری در دوره های روزانه و شبانه از 100 دانشجو کمتر است.

بیشترین ظرفیت پذیرش بدون کنکور کارشناسی برق سراسری در دوره های غیرانتفاعی و پیام نور است. بیشتر از 60 دانشگاه و موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی به صورت بدون کنکور در رشته برق دانشجو می پذیرند. ظرفیت پذیرش بدون کنکور کارشناسی برق سراسری هر یک از این موسسات 54 دانشجو است. البته استثناهایی هم وجود دارد، به عنوان مثال ظرفیت پذیرش بدون کنکور کارشناسی برق سراسری موسسه غیرانتفاعی سراج تبریز 90 دانشجو است.

ظرفیت پذیرش بدون کنکور کارشناسی برق سراسری در دانشگاه پیام نور هم قابل توجه است. در دانشگاه پیام نور، فقط واحدهای مرکز استان ها رشته مهندسی برق را ارائه می کنند، مثلا ظرفیت پذیرش بدون کنکور کارشناسی برق سراسری در واحد مرکز اردبیل یا مرکز اصفهان معمولا 72 دانشجو است ولی برخی واحدها مانند اردبیل فقط 36 دانشجو در رشته برق بدون کنکور می پذیرند.

بنابراین، می توان گفت بیشترین ظرفیت پذیرش بدون کنکور کارشناسی برق سراسری به ترتیب به این شکل است:

دانشگاه و موسسات غیرانتفاعی : بیش از .4000 دانشجو

دانشگاه های پیام نور: بیش از 2000 دانشجو

دوره های روزانه : حدود 50 دانشجو

نوبت دوم : حدود 50 دانشجو

در این مقاله به بررسی ظرفیت پذیرش بدون کنکور کارشناسی برق سراسری پرداختیم. پیشنهاد می کنیم برای آگاهی بیشتر سری هم به مقاله ظرفیت پذیرش بدون کنکور کارشناسی آزاد برق بزنید.

اگر سوالی در زمینه ظرفیت پذیرش بدون کنکور کارشناسی برق سراسری و انتخاب رشته بدون کنکور برق دارید، با مشاوران متخصص تحصیلی آیدانیتو تماس بگیرید.