طلاق در آلمان

اگر چه امروزه طلاق به اندازه گذشته یک تابوی اجتماعی نیست و فراگیری آن روز به روز بیشتر می شود، اما به هر حال هنوز هم جدایی همسران در هیچ کشوری خوشحال کننده و پسندیده نیست و عموم مردم ترجیح می دهند که ازدواجشان پایدار باشد.

اما به هر حال گاهی اوقات زندگی مشترک با مشکلاتی مواجه می شود و ممکن است با وجود بعضی بحران ها ادامه زندگی زناشویی به هیچ عنوان مقدور نباشد. در چنین شرایطی افرادی که قصد جدایی دارند، بهتر است که با قوانین طلاق آشنا باشند تا این فرایند به درستی انجام شود. در صورتی که زوجین در کشور خودشان از همسرشان جدا شوند، به طور معمول از قوانین طلاق مطلع هستند اما اگر یکی از همسران خارجی باشد و طلاق در کشوری دیگر اتفاقی بی افتد، شرایط کمی متفاوت می شود.

در این مقاله تلاش کرده ایم که به موضوع طلاق در آلمان بپردازیم و شرایط طلاق و جدایی همسران را در این کشور بررسی کنیم.

شرایط طلاق در آلمان

در کشور آلمان، همسران نمی توانند به محض تصمیم به جدایی از همدیگر جدا شوند و برای این که از جانب دادگاه مجاز به طلاق باشند باید قبل از طلاق، به مدت یک سال جدا از همدیگر زندگی کنند. مگر اینکه شرایط استثنایی باشد. به عنوان مثل یکی از همسران خشونت کند و سلامتی یا جان همسرش را تحت خطر قرار دهد.

در صورتی که یکی از همسران قصد جدایی داشته باشد و طلاق برای همسر دیگر قانع کننده نباشد و این را به دادگاه ثابت کند، زن و مرد باید قبل از طلاق رسمی، به مدت سه سال، جدا از همدیگر زندگی کنند. جدایی همسران از همدیگر، قبل از طلاق رسمی، از زمانی آغاز می شود که از نظر فیزیکی و مالی از همدیگر جدا شوند. آن ها باید در دو خانه جدا زندگی کنند و در صورتی که برایشان میسر نیست، در یک خانه اما دو اتاق جدا باشند.

درخواست طلاق در آلمان

درخواست طلاق در آلمان باید به دادگاه خانواده فرستاده شود. معمولاً این کار با کمک یک وکیل انجام می شود. در این حالت طرف مقابل از طریق دادگاه از درخواست طلاق مطلع می شود و تصمیم می گیرد که در برابر این درخواست چه واکنشی نشان دهد.

فرایند طلاق در آلمان

مدت زمان فرایند طلاق در آلمان ، به مدت زمان ازدواج و ثروت همسران بستگی دارد. اگر همسران قبلاً در مورد همه چیز توافق کرده باشند و ثروت زیادی نداشته باشند فرایند طلاق حداقل چهار تا شش ماه طول می کشد.

بعد از این که همسری قصد طلاق داد، درخواستش را از طریق وکیل و دادگاه به دیگری می فرستد. همسر دیگر تصمیم می گیرد که با این درخواست موافقت یا مخالفت کند. دادگاه برای همسران فرم هایی پر می کند که حتماً باید پر شوند تا در مورد تقسیم اموال و ثروت تصمیم گرفته شود. این بررسی می تواند به مدت شش ماه طول بکشد.

در مرحله بعدی همسران به همراه وکیل هایشان در دادگاه خانواده حضور پیدا می کنند و دادگاه حکم طلاق را صادر می کند.

وضعیت اقامت بعد از طلاق در آلمان

کسی که با یک فرد آلمانی یا یک مقیم دائم آلمان ازدواج می کند، با ویزای ازدواج وارد این کشور می شود. ویزای ازدواج بعد از گذشت هر سال تمدید می شود و در صورتی که سه سال از یک ازدواج موفق بگذارد، فرد خارجی می تواند برای اقامت دائم درخواست کند.

اگر سه سال از ازدواج گذشته باشد و طلاق اتفاق بی فتد، اقامت به مدت یک سال تمدید می شود. اما اگر جدایی بعد از کمتر از سه سال باشد، اقامت تمدید نمی شود و اداره مهاجرت آلمان می تواند از فرد درخواست کند که خاک آلمان را ترک کند.

البته در شرایط خاصی مثل فرزند داشتن و مورد خشونت واقع شدن از جانب همسر، می توان اجازه اقامت را، حتی در صورتی که مدت زمان زندگی مشترک زیر سه سال باشد ، تمدید کرد.

در این مقاله به موضوع طلاق در آلمان پرداختیم. در ادامه مطالعه مقاله «اقامت دائم آلمان» را به شما پیشنهاد می کنیم.

برای اطلاعات بیشتر در زمینه شرایط ازدواج و طلاق در آلمان، می توانید با مشاوران آیدانیتو در زمینه مهاجرت تماس بگیرید.