شرایط معافیت کفالت 97

 همانطور که در بقیه مقالات به موضوع هایی مانند خدمت سربازی صحبت کرده بودیم؛ در این مقاله به موضوع شرایط معافیت کفالت 97 خواهیم پرداخت. تمامی افراد با رسیدن به سن مشمولیت که از 18 تا 50 سالگی تمام است، بايد وضعیت انجام خدمت سربازی خود را مشخص كنند. برخی افراد که با ادامه تحصیل معافیت موقت تحصیلی کسب کرده و دیگران به خدمت اعزام خواهند شد. البته طبق قوانین و ضوابط خدمت وظیفه عمومی برخی از افراد با داشتن شرایط خاص می توانند معافیت موقت و یا دائم کسب نمایند. در این مقاله به یکی از انواع معافیت ها، یعنی معافیت کفالت خواهیم پرداخت. لازم است مشمولان خدمت برای اطلاع از جزئیات و شرایط معافیت کفالت 97 در این مقاله با آیدانیتو همراه باشند. در مقالات قبلی از انواع معافیت کفالت 97 آگاه شدید، در این مقاله راجع به شرایط معافیت کفالت 97 صحبت خواهیم کرد. لازم به ذکر است برای اطلاع از شرایط معافیت هر نوع کفالت نیاز است به مقالات مربوطه درج شده در آیدانیتو مراجعه کنید. مشاوره تلفنی در این زمینه می تواند به شما کمک کند .

شرایط مخصوص معافیت کفالت

 • در ماده 44 قانون خدمت وظیفه عمومی منظور از یگان مراقبت (نگه دارنده)، مشمولی است تنها فرزند و نوه ذکور بیش از 18 سال هر پدر، مادر، جد و یا جده، تنها برادر بیش از 18 سال + خواهر یا برادر خود باشد.
 • از شرایط اصلی بررسی معافیت کفالت مشمولان خدمت سربازی، عدم غیبت در خدمت است. بنابراین افرادی که دارای غیبت باشند، معافیت کفالت به آنها تعلق نخواهد گرفت.
 • با توجه به تغییرات قانون و مفاد معافیت کفالت، شرط سنی پدربرای معافیت از 55 سال به 70سالگی رسیده است.
 • از چند برادر واجد شرایط خدمت سربازی در صورتی که یکی از برادران به خدمت سربازی اعزام شود، یکی از برادران می تواند تا اتمام سربازی برادر از تعویق اعزام استفاده کند.
 • در صورتی که مشمولان مذکور به خدمت اعزام شده باشند، نمی تواند از طرح معافیت تأخیر در اعزام استفاده كند.
 • یکی از فرزندان پسر سربازی که حین خدمت سربازی فوت کند و یا یکی از فرزندان ذکور خانواده ای که یک فرزند آن خانواده در حین خدمت سربازی فوت نموده باشد، از خدمت سربازی معاف می شود.
 • ابتلا به بیماری یکی از بستگان درجه یک مشمول که توان مراقبت از خود را نداشته باشد و نیازمند نگه داری باشد.
 • مشمولان خدمت سربازی توجه داشته باشند که در حین تحصیل و معافیت موقت، می توانند در صورت وجود شرایط معافیت کفالت، از این نوع کفالت استفاده كنند.
 • طبق مقررات ماده 44 خدمت وظیفه عمومی در صورتی که کفیل 5 سال پی در پی دارای شرایط معافیت موقت یکساله باشد در پایان دوره پنجمین سال به آنها معافیت دائم زمانی صلح داده خواهد شد.
 • مشمولانی که از کفالت خواهر استفاده می نمایند، توجه کنند در صورتی که معافیت پی در پی کمتر از پنج سال باشد و خواهر به سن 24 سالگی رسیده باشد و مشمول واجد شرایط اعزام به خدمت شود، معافیت کفالت در این زمان به اتمام خواهد رسید و به سربازی اعزام خواهد شد.
 • مشمولانی که به خدمت سربازی احضار می شوند چنانچه خود را معرفی نکنند از معافیت های گفته شده محروم خواهند شد. مگر اینکه در طول غیبت و در حین رسیدگی واجد شرایط معافیت کفالت شود و در سایر موارد تشخیص عذر موجه با رئیس اداره وظیفه عمومی است.

مشمولان خدمت توجه داشته باشند در این مقاله مقررات و ضوابط کلی گفته شده است و شرایط هر یک از کفالت ها متفاوت است. بنابراین پیشنهاد می کنیم برای اطلاع از شرایط معافیت کفالت هر یک از انواع مورد نظرتان به مقالات درج شده در آیدانیتو مراجعه کنید.  
در صورت داشتن هرگونه سوال پیرامون نظام وظیفه و شرایط معافیت کفالت 97 با مشاوران آیدانیتو تماس بگیرید.