سرخوردگی

همه ما سرخوردگی را در زندگی تجربه کرده ایم. این احساس معمولاً در موقعیت هایی به ما دست می دهد که رویایی داشته باشیم و برای رسیدن به هدفی تلاش کرده باشیم، اما در نهایت موفق نشده باشیم. گاهی اوقات به آنچه می خواهیم بسیار نزدیک شده ایم و چیزی نمانده که رضایتمندی را با همه وجود احساس کنیم. اما ناگهان به هر دلیلی با مانعی برخورد کرده ایم و سرخورده شده ایم.

احساساتی مثل سرخوردگی و ناامیدی اجتناب ناپذیر و بخشی از زندگی هستند. اما نباید اجازه دهیم که چنین احساساتی ما را مغلوب کنند.

در این مقاله تلاش کرده ایم که به نکاتی برای مقابله با سرخوردگی اشاره کنیم.

راهکارهای مقابله با سرخوردگی

اگر چه ناامیدی حسی است که در طول زندگی بارها تجربه خواهیم کرد اما نباید تسلیم شویم و تلاش را کنار بگذاریم. در مواجهه با سرخوردگی می توان از این راهکارها استفاده کرد:

فعالیت های خودتان را بررسی کنید

با دقت خودتان را ارزیابی کنید تا ببینید کجای کار را اشتباه کرده اید و چه عاملی باعث شده که به هدفتان نرسید. اگر ناامید نشوید، می توانید واقعاً از اشتباهات خودتان درس بگیرید و دفعه بعد عملکرد بهتری داشته باشید.

مثبت اندیش باشید

به جای این که امید خودتان را کاملاً از دست بدهید، سعی کنید مثبت اندیش باشید. به آن مواقعی فکر کنید که به درستی عمل کرده اید. ممکن است به هدفتان نرسیده باشید اما قطعاً در بخش هایی خوب عمل کرده اید. آن بخش ها را به خودتان یادآوری کنید و سعی نکنید فقط نتیجه را ببینید.

آرام باشید

بعد از اینکه مدت ها تلاش کرده اید، خسته شده اید و به نتیجه مورد نظر دست پیدا نکرده اید، نباید فوراً کار جدیدی را آغاز کنید. در این مرحله باید مدتی را به استراحت و دستیابی به آرامش اختصاص بدهید. حتی شاید بهتر باشد که مدتی تفریح کنید و هیچ کار جدی انجام ندهید تا ذهنتان خالی شود و دوباره با انرژی تلاش کنید.

خشم خودتان را کنترل کنید

اگر سرخوردگی و ناامیدی خودتان را کنترل نکنید تبدیل به خشم می شود و این خشم می تواند آنقدر احساسات منفی را در شما ایجاد کند که کاملاً خودتان را ببازید. فراموش نکنید که هیچ آدمی همیشه در زندگی موفق نمی شود و بزرگ ترین و مشهورترین افراد هم در جهان بارها شکست خورده اند و دوباره از جا بلند شده اند تا بالاخره موفق شده اند. خشم هیچ فایده ای ندارد. فقط آزارتان می دهد، انرژی تان را می گیرد و ناتوانتان می کند.

در آخر می توان گفت که تصور یک زندگی خالی از سرخوردگی و ناامیدی ممکن نیست. اگر این اصل را باور داشته باشیم شکست ها ما را زمین گیر نمی کنند و حتی ممکن است انگیزه مان را برای تلاش بیشتر کنند.

در ادامه مطالعه مقاله خشم را به شما پیشنهاد می دهیم.

برای اطلاعات بیشتر در زمینه دلایل سرخوردگی و روش های غلبه بر سرخوردگی، می توانید با مشاوران حرفه ای و با تجربه آیدانیتو تماس بگیرید.