روانشناسی طلاق

به ندرت کسی با تصور جدایی و تمایل به طلاق ازدواج می کند و به ندرت وقتی جدایی اتفاق می افتد، مرد یا زنی برای آن آماده است. حتی کسی که خودش درخواست طلاق داده باشد. به پایان رساندن زندگی مشترک کار بسیار دشواری است و هر شخصی که تصمیم به این کار بگیرد از نظر احساسی تجربیات شدیداً منفی ای را پشت سر می گذارد.

تغییر زندگی و موقعیت یک فرد از دوران متأهلی به دوران مجردی اتفاق ساده ای نیست و هر چقدر یک انسان در شرف جدایی، از فرایند طلاق آگاه تر باشد، آن را با سلامت بیشتری پشت سر می گذارد.

خوشبختانه امروزه روانشناسی طلاق اطلاعات مفیدی را در مورد مراحل روانی طلاق در اختیار ما قرار داده است. در این مقاله تلاش کرده ایم که به موضوع روانشناسی در طلاق بپردازیم:

مرحله اول: سرزنش همسر

در این مرحله همه تمرکز کسی که طلاق گرفته است، متوجه همسرش است. او مدام همسرش را بابت گذشته، حال و مشکلات آینده شماتت می کند. در چنین دورانی ممکن است افراد تصویری منفی از خودشان داشته باشند و به راحتی صدمه ببینند. افسردگی و کاهش شدید سطح انرژی هم از ویژگی های دیگر این مرحله است.

به بیان ساده تر می توان گفت که در اولین روزها و ماه های بعد از طلاق، همسران توانایی تفکر منطقی ندارند و همه تقصیرها را بر گردن دیگری می اندازند.

مرحله دوم: عزاداری

اگر کسی که به تازگی طلاق گرفته بگوید: «من به مدت چند هفته، فقط گریه کردم.»، دروغ نگفته و اغراق نکرده است. در این مرحله فرد احساس بدبختی مطلق می کند و عزادار است. عزادار کسی و چیزهایی که با طلاق از دست داده است.

وقتی دو نفر برای مدتی با هم زندگی کرده باشند، با وجود همه فراز و نشیب ها به هم عادت کرده و وابسته شده اند. پس طبیعی است که بعد از طلاق جای خالی همدیگر را حس کنند و شدیداً غمگین شوند. به علاوه با جدایی از همسر، علاوه بر او چیزهای دیگری هم می روند. به عنوان مثال، موقعیت اجتماعی انسان ها بعد از طلاق تغییر می کند و از یک انسان متأهل به فردی مجرد تبدیل می شوند. همین تغییر موقعیت می تواند یک شوک بزرگ و ناراحت کننده باشد.

مرحله سوم: خشم

بسیاری از همسران بعد از طلاق، نسبت به شریک زندگی سابق شان احساس خشم شدیدی دارند. آن ها فکر می کنند که علت اصلی وضعیت و موقعیت جدیدشان، فقط و فقط همسری است که از آن ها جدا شده. ترس از تنها شدن، نگرانی های اقتصادی و تغییرات ناگهانی زندگی می تواند یک زن یا مرد را آنقدر از نظر روانی آشفته کند که همه چیز را از چشم همسرش ببیند.

مرحله چهارم: مجردی

در مرحله چهارم روانشناسی طلاق ، زن یا مرد کم کم باور می کند که مجرد است و موقعیتش با گذشته متفاوت شده. حالا او دیگر نسبت به ویژگی های زندگی جدیدش آگاه است و خودش را از منظری دیگر مشاهده می کند.

او می داند که خرج و مخارج، برنامه های فردی و اجتماعی و اگر صاحب فرزند باشد، فرزند پروری اش حالا به شکلی دیگر است و باید برنامه متفاوتی برای آینده داشته باشد.

مرحله پنجم: شروعی جدید

آخرین مرحله در روانشناسی طلاق ، شروعی جدید است. وقتی عزاداری فرد به پایان برسد، نگاهی منطقی به زندگی مشترک داشته باشد و فقط همسرش را مقصر نداند، خشمش را کنترل کند و نقش های جدیدش را بپذیرد، می تواند شروعی جدید داشته باشد و با پشت سر گذاشتن زندگی مشترک قبلی، در مسیر زندگی جدید جلو برود.

در ادامه مطالعه مقاله پیشگیری از طلاق را به شما پیشنهاد می کنیم.

برای اطلاعات بیشتر در زمینه روانشناسی طلاق و روش های سالم مواجهه با طلاق، می توانید با مشاوران خانواده آیدانیتو تماس بگیرید.