دفترچه دکتری وزارت بهداشت

ثبت نام آزمون دکتری وزارت بهداشت به صورت اینترنتی از تاریخ 24 بهمن ماه شروع شده است و تا 4 اسفندماه ادامه دارد. برای انجام ثبت نام صحیح و مطابق با ضوابط مشخص شده مطالعه دفترچه دکتری وزارت بهداشت و اطلاع از شرایط و ضوابط ثبت نام و نیز نحوه ثبت نام لازم و ضروری است. دفترچه دکتری وزارت بهداشت توسط سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی کشور منتشر می شود و قابل دریافت است. دفترچه دکتری برای راهنمایی و شرح قوانین و ضوابطی که لازمه ثبت نام و شرکت در آزمون دکتری است، منتشر می شود. بنابراین اطلاع از قوانین آن اهمیت دارد. دفترچه دکتری وزارت بهداشت از سه بخش: 1- ضوابط و شرایط ثبت نام و برگزاری آزمون 2- جدول ها و 3- فرم ها تشکیل شده است.

مدارک ثبت نام دکتری وزارت بهداشت

برای ثبت نام دکتری وزارت بهداشت می بایست متقاضیان باید در زمان ثبت نام دکتری وزارت بهداشت به سایت www.sanjeshp.ir مراجعه نمایند و با پرداخت مبلغ 60 هزار تومان برای هر رشته انتخابی خود، کد اعتباری دریافت نمایند. بعد از آن به صفحه کامل کردن فرم اینترنتی ثبت نام منتقل می شوید. مدارکی که در زمان ثبت نام دکتری وزارت بهداشت باید اسکن شوند شامل:
1- عکس 3×4
2- اصل شناسنامه و کارت ملی و نیز اصل مدرک دوره ی کارشناسی ارشد و دکتری
3- برگه گواهی معدل
4- برگه مشخص کننده وضعیت نظام وظیفه
5- اصل برگ کارگزینی
6- کد رهگیری 12 رقمی مخصوص داوطلبان دارای سهمیه شاهد و ایثارگر دقت و صحت در روند ثبت نام و اسکن و ارسال مدارک لازم و ضروری است، چرا که برای مدارک ناقص و غیر صحیح، کارت ورود به جلسه صادر نخواهد شد. متقاضیانی که دارای سؤالات مربوط به بندهای دفترچه هستند یا در روند ثبت نام دچار مشکل شده اند، می توانند از طریق آدرس ایمیل info@sanjeshp.ir پاسخ های مربوطه را دریافت کنند.

ضرایب دروس دکتری وزارت بهداشت

مطابق با مندرجات دفترچه دکتری وزارت بهداشت ضرایب دروس هر یک از رشته های مورد پذیرش با توجه به اهمیت دروسی که در آن رشته نقش درس پایه دارند، تعیین شده است. داوطلبانی که قصد پذیرش و قبولی در رشته آزمون مربوطه را دارند، می بایست بر تعداد ضریب درس های آن و پاسخگویی اصولی به سؤالات آن تمرکز داشته باشند. با توجه به اینکه پاسخ های نادرست ضریب منفی دارد، قطعاً در جابه جایی رتبه داوطلبان تأثیر قابل توجه خواهد داشت. ضرایب دروس در هر یک از رشته های مورد نظر به شرح جداول زیر است:

مجموعه شماره 1
رشته دکتری تخصصی(Ph.D) دروس امتحانی و ضرایب مربوطه
بهداشت باروری بارداری و زایمان استعداد تحصیلی
تعداد سؤال ضریب تعداد سؤال ضریب تعداد سؤال ضریب
بهداشت باروری 50 6 50 4 30 1
مامایی 50 4 50 6 30 1
مجموعه شماره 2
رشته دکتری تخصصی(Ph.D) دروس امتحانی و ضرایب مربوطه
آزمون های روانی نظریه های شخصیت و روان درمانی استعداد تحصیلی
تعداد سؤال ضریب تعداد سؤال ضریب تعداد سؤال ضریب
روانشناسی بالینی 50 4 50 5 30 1
روانشناسی نظامی 50 4 50 5 30 1
مشاوره توانبخشی 50 4 50 5 30 1
مجموعه شماره 3
رشته دکتری تخصصی(Ph.D) دروس امتحانی و ضرایب مربوطه
انگل شناسی پزشکی قارچ شناسی پزشکی ایمنی شناسی پزشکی استعدا تحصیلی
تعداد سؤال ضریب تعداد سؤال ضریب تعداد سؤال ضریب تعداد سؤال ضریب
قارچ شناسی پزشکی 40 2 40 5 20 2 30 1
انگل شناسی پزشکی 40 5 40 2 20 2 30 1
مجموعه شماره 4
رشته دکتری تخصصی(Ph.D) دروس امتحانی و ضرایب مربوطه
ایمنی شناسی پزشکی میکروب شناسی پزشکی استعداد تحصیلی
تعداد سؤال ضریب تعداد سؤال ضریب تعداد سؤال ضریب
باکتری رشناسی پزشکی 25 2 75 5 30 1
توکسین های میکروبی 25 2 75 5 30 1
مجموعه شماره 5
رشته دکتری تخصصی(Ph.D) دروس امتحانی و ضرایب مربوطه
فیزیولوژی پزشکی بیوشیمی بالینی استعداد تحصیلی
تعداد سؤال ضریب تعداد سؤال ضریب تعداد سؤال ضریب
فیزیولوژی پزشکی 60 4 40 2 30 1
فیزیولوژی ورزشی 60 4 40 2 30 1
فارماکولوژی 60 2 40 3 30 1
مجموعه شماره 6
رشته دکتری تخصصی(Ph.D) دروس امتحانی و ضرایب مربوطه
اقتصاد بهداشت سازمان و مدیریت روش تحقیق استعدا تحصیلی
تعداد سؤال ضریب تعداد سؤال ضریب تعداد سؤال ضریب تعداد سؤال ضریب
اقتصاد سلامت 40 4 40 2 20 2 30 1
سیاستگذار سلامت 40 3 40 3 20 2 30 1
مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی 40 2 40 4 20 2 30 1

 

مجموعه شماره 7
رشته دکتری تخصصی(Ph.D) دروس امتحانی و ضرایب مربوطه
میکروبیولوژی مواد غذایی شیمی مواد غذایی استعداد تحصیلی
تعداد سؤال ضریب تعداد سؤال ضریب تعداد سؤال ضریب
علوم و صنایع غذایی 50 4 50 4 30 1
بهداشت و ایمنی مواد غذایی 50 4 50 4 30 1

 

ردیف رشته تحصیلی مواد امتحانی
1 اپیدمیولوژی اصول و روشهای اپیدمیولوژی و اپیدمیولوژی بیماری های شایع در کشور (80 سؤال – ضریب 5)، روشهای آمار زیستی (20 سؤال – ضریب 3)، استعداد تحصیلی (30 سؤال – ضریب 1)
2 اخلاق پزشکی روش تحقیق در علوم پزشکی (20 سؤال – ضریب 2)، اخلاق پزشکی (80 سؤال – ضریب 5)، استعداد تحصیلی (30 سؤال – ضریب 1)
3 ارگونومی ارگونومی (80 سؤال – ضریب 5)، آمار و روش تحقیق (20 سؤال – ضریب 3)، استعداد تحصیلی (30 سؤال  – ضریب 1)
4 اعضای مصنوعی ارتز و پروتز ( 70 سؤال – ضریب 4)، کینزیولوژی و بیومکانیک ( 30 سؤال- ضریب 2)، استعداد تحصیلی (30 سؤال – ضریب 1)
5 آمار زیستی استنباط آماری، تحلیل بقا و کارآزمایی بالینی (80 سؤال – ضریب 5)، روشهای آمار زیستی (20 سؤال – ضریب 3)، استعداد تحصیلی (30 سؤال – ضریب 1)
6 آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت مبانی آموزش و تکنولوژی آموزشی در سلامت (40 سؤال – ضریب 3)، اصول و فلسفه آموزش بهداشت و ارتقای سلامت (60 سرال – ضریب 5)، استعداد تحصیلی (30 سؤال – ضریب 1)
7 آموزش پزشکی مبانی آموزش و تکنولوژی آموزشی در سلامت (40 سؤال – ضریب 3)، طراحی و برنامه ریزی آموزشی در علوم پزشکی (60 سؤال – ضریب 5) ، استعداد تحصیلی (30 سؤال – ضریب 1)
8 انفورماتیک پزشکی انفورماتیک پزشکی (50 سؤال – ضریب 5)، مدیریت و فناوری اطلاعات سلامت (50 سؤال – ضریب 2)، استعداد تحصیلی (30 سؤال – ضریب 1)

 

ردیف رشته تحصیلی مواد امتحانی توضیحات
9 ژنتیک پزشکی ژنتیک انسانی (80 سؤال – ضریب 5)، بیوشیمی بالینی (20 سؤال – ضریب 2)، استعداد تحصیلی (30 سؤال – ضریب 1) دروس ژنتیک انسانی و بیوشیمی بالینی از مباحث اصلی و مرتبط با رشته ژنتیک خواهد بود.
10 زیست فناوری پزشکی ژنتیک انسانی (80 سؤال – ضریب 5)، بیوشیمی بالینی (20 سؤال – ضریب 2)، استعداد تحصیلی (30 سؤال – ضریب 1) دروس ژنتیک انسانی و بیوشیمی بالینی از مباحث اصلی و مرتبط با رشته ژنتیک خواهد بود.
11 زیست پزشکی سامانه ای بیولوژی سلولی مولکولی (60 سؤال – ضریب 5)، بیوشیمی بالینی (60 سؤال – ضریب 3)، استعداد تحصیلی (30 سؤال – ضریب 1)
12 خوش شناسی آزمایشگاهی و علوم انتقال خون خون شناسی (50 سؤال – ضریب 5)، ایمنی شناسی پزشکی (50 سؤال – ضریب 2)، استعداد تحصیلی (30 سؤال – ضریب 1)
13 حشره شناسی پزشکی بیولوژی سلولی مولکولی (20 سؤال – ضریب 3)، حشره شناسی پزشکی (80 سؤال – ضریب 5)، استعداد تحصیلی (30 سؤال – ضریب 1)
14 پزشکی مولکولی بیولوژی سلولی مولکولی (60 سؤال – ضریب 5)، بیوشیمی بالینی (40 سؤال – ضریب 3)، استعداد تحصیلی (30 سؤال – ضریب 1)
15 پرستاری آمار و روش تحقیق (30 سؤال – ضریب 3)، مبانی مراقبتهای پرستاری (70 سؤال – ضریب 5)، استعداد تحصیلی (30 سؤال – ضریب 1)
16 بیولوژی تولیدمثل زیست شناسی سلولی و مولکولی (25 سؤال – ضریب 3)، علوم تولید مثل (75 سؤال -ضریب 6)، استعداد تحصیلی (30 سؤال- ضریب 1) درس علوم تولید مثل شامل موارد امتحانی جنین شناسی، بافت شناسی و فیزیولوژی تولید مثل و غدد می باشد.
17 بیوشیمی بالینی بیولوژی سلولی مولکولی (25 سؤال – ضریب 2)، بیوشیمی بالینی (75 سؤال- ضریب 5)، استعداد تحصیلی (30 سؤال – ضریب 1)
18 بینایی سنجی اپتومتری بالینی و بیماریهای چشم (60 سؤال- ضریب 5)، تکنیک ها و تجهیزات پاراکلینیک در اپتومتری (20 سؤال – ضریب 3)، دیسپنسینگ و ساخت پروتز عینک و کمک بینایی (20 سؤال – ضریب 3)، استعداد تحصیلی (30 سؤال -ضریب 1)
19 بهداشت محیط بهداشت محیط 60 سؤال و اثر عوامل محیطی بر سلامت 20 سؤال ( ضریب 5)، آمار و روش تحقیق (20 سؤال – ضریب 2)، استعداد تحصیلی (30 سؤال – ضریب 1) درس بهداشت حرفه ای از مباحث اصلی رشته (همانند سالهای گذشته) خواهد بود.
20 بهداشت حرفه ای بهداشت حرفه ای (80 سؤال – ضریب 5)، آمار و روش تحقیق (20 سؤال – ضریب 2)، استعداد تحصیلی (30 سؤال – ضریب 1) درس بهداشت حرفه ای از مباحث اصلی رشته (همانند سالهای گذشته) خواهد بود.
21 ایمنی شناسی پزشکی بیولوژی سلولی مولکولی (25 سؤال – ضریب 2)، ایمنی شناسی پزشکی (75 سؤال – ضریب 5)، استعداد تحصیلی (30 سؤال – ضریب 1)

 

ردیف رشته تحصیلی مواد امتحانی
22 گفتار درمانی روش تحقیق (30 سؤال -ضریب 2)، آسیب شناسی زبان و گفتار (60 سؤال – ضریب 4)، استعداد تحصیلی (30 سؤال – ضریب 1)
23 کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی دانش علوم کتابداری (50 سؤال – ضریب 5)، مدیریت و فناوری اطلاعات سلامت (50 سؤال- ضریب 2)، استعداد تحصیلی (30 سؤال – ضریب 1)
24 کاردرمانی کار درمانی در بیماریها (70 سؤال – ضریب 4)، کینزیولوژی و بیومکانیک (30 سؤال – ضریب 2)، استعداد تحصیلی (30 سؤال – ضریب 1)
25 فیزیوتراپی فیزیوتراپی در بیماریها (70 سؤال – ضریب 4)، کینزیولوژی و بیومکانیک (30 سرال – ضریب 2)، استعداد تحصیلی (30 سؤال – ضریب 1)
26 فیزیک پزشکی ریاضی فیزیک و آمار (20 سؤال – ضریب 2)، فیزیک پزشکی (60 سؤال – ضریب 5)، استعداد تحصیلی (30 سؤال – ضریب 1)
27 علوم سلولی کاربردی بیولوژی سلولی مولکولی (50 سؤال – ضریب 5)، ایمنی شناسی پزشکی (50 سؤال – ضریب 2)، استعداد تحصیلی (30 سؤال – ضریب 1)
28 علوم تغذیه تغذیه (65 سؤال – ضریب 5)، بیوشیمی و فیزیولوژی (35 سرال – ضریب 3)، استعداد تحصیلی (30 سؤال- ضریب 1)
29 علوم تشریحی زیست شناسی سلولی و مولکولی (25 سؤال – ضریب 2)، علوم تشریحی (75 سؤال – ضریب 6)، استعداد تحصیلی (30 سؤال – ضریب 1)
30 علوم اعصاب نوروفیزیولوژی و نوروفارماکولوژی (60 سؤال- ضریب 4)، نورآناتومی و نورو بیولوژی (40 سؤال- ضریب 3)، استعداد تحصیلی (30 سؤال – ضریب 1)
31 طب ایرانی روش تحقیق در علوم پزشکی (20 سؤال – ضریب 2)، مبانی طب ایرانی و نوین (80 سؤال – ضریب 5)، استعداد تحصیلی (30 سؤال – ضریب 1)
32 شنوایی شناسی روش تحقیق (30 سؤال – ضریب 2)، علوم اعصاب شنوایی و تعادل (60 سؤال – ضریب 4)، استعداد تحصیلی (30 سؤال – ضریب 1)
33 سیاستهای غذا و تغذیه تغذیه (65 سؤال – ضریب 5)، اصول و مدیریت برنامه ریزی راهبردی (35 سؤال – ضریب 2)، استعداد تحصیلی (30 سؤال – ضریب 1)
34 سلامت و رفاه اجتماعی نظریه های جامعه شناسی و رفاه اجتماعی (65 سؤال – ضریب 3)، روش تحقیق ( 35 سؤال – ضریب 3)، استعداد تحصیلی ( 30 سؤال – ضریب 1)
35 سامت در بلایا و فوریت ها آمار و روش تحقیق (30 سؤال – ضریب 3)، مبانی سلامت در حوادث و بلایا (70 سؤال – ضریب 5)، استعداد تحصیلی (30 سؤال -ضریب 1)
36 سالمند شناسی آمار و روش تحقیق (30 سؤال – ضریب 3)، جامعه شناسی و رواشناسی سالمندی (70 سؤال – ضریب 5)، استعداد تحصیلی (30 سؤال -ضریب 1)

 

ردیف رشته تحصیلی مواد امتحانی
37 مددکاری اجتماعی نظریه های مددکاری اجتماعی و جامع شناسی و روانشناسی (65 سؤال – ضریب 5)، روش تحقیق (35 سؤال – ضریب 2)، استعداد تحصیلی (30 سؤال – ضریب 1)
38 مدیریت اطلاعات سلامت سیستم های اطلاعات و تئوریهای مدیریت (50 سؤال – ضریب 4)، مدیریت و فناوری اطلاعات سلامت (50 سؤال – ضریب 4)، استعداد تحصیلی (30 سؤال – ضریب 1)
39 مطالعات اعتیاد نوروفیزیولوژی و نور فارماکولوژی ( 60 سؤال -ضریب 4)، اختلالات روانپزشکی (40 سؤال- ضریب 3)، استعداد تحصیلی (30 سؤال – ضریب 1)
40 مهندسی بافت زیست شناسی سلولی و مولکولی (25 سؤال – ضریب 3)، علوم تشریحی (75 سؤال – ضریب 3)، استعداد تحصیل (30 سؤال – ضریب 1)
41 مهندسی پزشکی – بیوالکتریک ریاضیات مهندسی (25 سال – ضریب 5)، بیوالکتریک (45 سؤال – ضریب 5)، استعداد تحصیلی (30 سؤال – ضریب 1)
42 مهندسی پزشکی – رباتیک ریاضیات مهندسی (25 سال – ضریب 5)، رباتیک پزشکی (45 سؤال – ضریب 5)، استعداد تحصیلی (30 سؤال – ضریب 1)
43 نانوفناوری پزشکی بیولوژی سلولی مولکولی (25 سؤال – ضریب 3)، نانو زیست فناوری (75 سؤال – ضریب 5)، استعداد تحصیلی (30 سؤال- ضریب 1)
44 ویروس شناسی پزشکی بیولوژی سلولی مولکولی (20 سؤال – ضریب 1)، ویروس شناسی پزشکی (80 سؤال – ضریب 4)، استعداد تحصیلی (30 سؤال – ضریب 1)

 

منابع آزمون دکتری وزارت بهداشت 98

منابع نقش تعیین کننده در آزمون ها دارند چرا که طراحان سؤال از آنها برای آزمون استفاده می کنند و با توجه به اینکه منابع کلیه رشته های مورد پذیرش دکتری وزارت بهداشت مشخص است، تکلیف داوطلبان برای اطلاع از چارچوب آنها، روشن شده است و متقاضیان می توانند با اتکا به آن منابع برای پذیرش در این آزمون تلاش نمایند. استفاده و حل تست های آزمون سالهای گذشته و نیز تجربه کسانی که قبلاً در آزمون دکتری وزارت بهداشت در هر یک از رشته های مربوطه قبول شده اند، نکته مثبت دیگری برای کسب آمادگی هرچه بیشتر داوطلبان خواهد بود. منابع رشته های آزمون دکتری وزارت بهداشت به شرح جداول زیر است:

نام درس ضریب تعداد سؤال منابع فصل
دندانپزشکی کودکان 1 20 Dentistry fo the child and Adolescent.McDonald.9th edition 2011 فصول 31,27,24,23,20,19,18,17,14,13,10,9,7,5,4,1,3
دندانپزشکی ترمیمی 1 15 Sturdevant’s Art and Science of Operative Dentistry 6th edition. 2013 فصل 1 تا اول اکلوژن ( صفحه 1 تا 16) – فصول 2و3و4 ( صفحه 41 تا 136)- فصول 13و14و15و16 ( صفحه 339 تا 454)
پریودانتیکس 1 15 clinical Periodontology.Caranza F. 12th edition. 2015 فصول 52,46,45,44,42,41,35,34,33,31,29,25,23,21,20,18,17,16,15,14,7,3,1 (و شامل قسمت های online)
دندانپزشکی اجتماعی 2 50 1.Essential Dental Public Health (2013). Second Edition Authors: Blanaid Daly,Paul Batchelor ,Elizabeth Treasure,Richard Watt فصل 1 و 4، کتاب ملی سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی (1394)، تألیف نویسندگان – سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی  – کلیه فصول
استعداد تحصیلی 1 30
نام درس ضریب تعداد سؤال منابع
آمار و روش تحقیق 1 15 1- روش های آماری و شاخصهای بهداشتی (دکتر کاظم محمد، دکتر حسین ملک افضلی، دکتر وارتکس نهاپتیان، سال 1378) 2- درسنامه پزشکی پیشگیری و اجتماعی جلد اول – Park & Parker
اندودنتیکس 1 15 Cohen’s Pathways of the pulp. 11 th edition. Kenneth Hargreaves, Louis Berman (2016) (Chapter: 5,10,12,13,14,15)
پروتزهای دندانی 1 25 Fundamental of Fixed Prosthodontics. 4th edition. Herbert T., Jr Shillingburg(2012)(chapters:9,15,17,18,19,20,21,22,23,24,26,27)
مواد دندانی 3 30 1.Introduction to Dental Materials.4th edition.Van Noort R(2013) 2. Carig’s restorative Dental Materials. 13th edition. John powers, Ronald Sakagvch (2012)
دندانپزشکی 1 15 Sturdevant’s Art& Science of Operative Dentistry, 4th edition. Thomas J.Hiltion (2013)(Chapters:9,10,11,12,14,17,18,20)
نام درس منابع آزمون دکتری تخصصی رشته داروسازی
فارماسیوتیکس Pharmaceutics:The Science of Dosage Form Design. Aulton, The Latest edition
فارماکوگنوزی Trease and Evance’s Pharmacognosy.Evance WC, The latest edition. Part 5: Pharmacopoeia and Related drugs of biological origin
داروسازی بالینی کتاب درسنامه جامع درمان شناسی تألیف دکتر غلامی و دکتر مجتهد زاده (آخرین چاپ) عناوین: قلب و عروق: پرفشار خونی، اختلالات چربی، نارسایی قلبی، آنژین صدری، ترمبوآمبولی گوارشی: زخم پپتیک، ریفلاکس معده به مری، بیماری التهابی روده کلیوی: نارسایی مزمن کلیه، آب و الکترلیت ها مغز و اعصاب: صرع، سردرد، پارکینسون غدد درون ریز: دیابت، تیروئید روانپزشکی: اسکیزوفرونی، افسردگی، خلقی دو قطبی، اضطراب زنان: دیسمنوره و PMS، کنتراسپتیوها استخوان و مفاصل: پوکی استخوان، ارتریت روماتوئید، نقرس عفونی: عفونتهای فوقانی دستگاه تنفس، عفونت مجاری ادراری (UTI)، عفونت های انتقالی از راه جنسی (STD)، هپاتیت، سیستم اعصاب مرکزی (مننژیت) پوستی: آکنه و پسوریازیس خون: آنمی تنفسی: آسم و COPD انکولوژی: مرور بر عوارض جانبی داروهای شیمی درمانی * لازم به ذکر است برای مباحثی که در کتاب درسنامه جامع درمان شناسی وجود ندارد، از کتاب Applied Therapeutics چاپ سال 2013 استفاده شود.
شیمی دارویی Foye’s Principles of MEdicinal Chemistry,The latest edition Chapters: Drug Design and Relationship of Functional Groups to Pharmacologic Activity (chapter 2) Receptors as Targets for Drug Discovery (chapter 7) Drug Discovery Through Enzyme Inhibition (Chapter 9) Adrenergic Receptors and Drug Affecting Adrenergic NEurotransmission (Chapter 10) Sedative-Hyponitics Drugs (Chapter 15) Antiseizure Drugs (Chapter 17) Antipsychotic and Anxoolytic Agents(chapter 14) Cnetral Analgesics (chapter 20) Adrenocortticoids(chapter 28) Men’s Health (chapter 40) Woment’s Health (chapter 41) Thyroid function and Thyroid Drugs (chapter 29) Nonsteroidal Anti-Inflammatory Agents(chapter 31) Antihistamines and Related Antiallergic and Anticer Agents (chapter 32) Antibiotics and Antimicrobial Agents(Chapter 33) Cancer and Chemotherapy (chapter 37) Antidepressant agents(chapter 18)
داروشناسی و سم شناسی   1.Basic and Clinical Pharmacology. Katzugn et al.,The latest edition. همه مباحث کتاب بجز قسمت سم شناسی و عناوین ویژه. البته در قسمت عناوین ویژه، مبحث داروهای گوارشی شامل امتحان است. 2. Casareet & Doull’s (toicology the Basic Scienses of Poisons 2013) Unit 1: -History and scop of Toxicology -Priniples of Toxicology -Mechanisms of Toxicology Unit 11 -Absorption,Distribution, and Excertion of Toxicants unit IV -Toxic Responses of The Blood. -Toxic Responses of The Respiratory System -Toxic Responses of The Nervous System

در این مقاله به بررسی دفترچه ثبت نام دکتری وزارت بهداشت پرداختیم. پیشنهاد می کنیم برای کسب اطلاعات جامع تر سری هم به مقاله برنامه ریزی دکتری وزارت بهداشت بزنید.
اگر سوالی در زمینه دفترچه ثبت نام دکتری وزارت بهداشت ذهنتان را به خود مشغول کرده است، می توانید با مشاوران تحصیلی آیدانیتو تماس بگیرید.