دانشگاه های پذیرنده دکتری مهندسی پلیمر _ پلیمر سراسری 98

هدف از رشته مهندسی پلیمر، تولید کردن محصولات پلیمر مانند لاستیک ، پلاستیک، چسب ها و…می باشد. در واقع پیش نیاز این رشته، ریاضیات قوی ، تسلط بر زبان انگلیسی و علم کامپیوتر است.

پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی بیشترین ظرفیت پذیرش را در دوره روزانه در سال 96 داشته است

عناوین دروس امتحانی دکتری مهندسی پلیمر

در دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون دکتری برای رشته دکتری مهندسی پلیمر-پلیمر عناوین دروس امتحانی درج شده است که عبارتند از:

 مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی (شیمی فیزیک  پلیمرها_پدیده های انتقال (رئولوژی،انتقال حرارت و انتقال جرم)
مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد (مبانی پیشرفته مهندسی پلیمر)
استعداد تحصیلی
زبان انگلیسی

 

ضرایب دروس آزمون دکتری مهندسی پلیمر

ضرایب دروس تخصصی در سطح کارشناسی و کارشناسی ارشد برابر 4 و ضرایب سایر دروس شامل استعداد تحصیلی و زبان انگلیسی 1 است. ظرفیت پذیرش رشته مهندسی پلیمر در دانشگاه صنعتی امیرکبیر نسبت به دانشگاه های دیگر بیشتر است. در واقع در دوره روزانه و نوبت دوم 13 نفر پذیرش صورت می گیرد و 29.5 درصد از کلیه پذیرش به دانشگاه صنعتی امیرکبیر تعلق دارد . براساس رتبه بندی دانشگاه ها در سال 96، دانشگاه تهران رتبه 1 را دارد. این رتبه بندی بر بر اساس تعداد مقالات (1845) ، سال های قدمت (84) ،تعداد مجلات(18)، شماره های منتشره (13) و تعداد کنفراس (5) انجام می گیرد. دانشگاه تهران حدوداً 3 نفر را در نوبت دوم و7 نفر را در پردیس خود گردان در رشته مهندسی پلیمر- پلیمر می پذیرد. دانشگاه تربیت مدرس در رتبه بندی جایگاه 4 را  بر اساس تعداد مقالات (722) ، سال های قدمت (37) ، تعداد مجلات(4)، شماره های منتشره (9) و تعداد کنفراس (6) به خود اختصاص داده است.  دانشگاه تربیت مدرس در نوبت روزانه حدوداً 9 نفر را می پذیرد که سهم بالایی در پذیرش می باشد. دانشگاه صنعتی امیرکبیر رتبه 7 را بر اساس تعداد مقالات (522) ، سال های قدمت (60) ،تعداد مجلات(1) و تعداد کنفراس (2) را به خود اختصاص داده است. دانشگاه صنعتی اصفهان رتبه32 رابر اساس تعداد مقالات (245) ، سال های قدمت (41) ،تعداد مجلات(9)، شماره های منتشره (11) و تعداد کنفراس (3) به خود اختصاص می دهد که در رشته مهندسی پلیمر-پلیمر حدوداً 3 نفر را در دوره روزانه و 1 نفر را در نوبت دوم مورد پذیرش قرار می دهد. دانشگاه صنعتی سهند رتبه 41 را با تعداد 128 مقاله و 28 سال قدمت به خود اختصاص می دهد و در دوره روزانه حدوداً 6 نفر را در سال های مورد پذیرش قرار داده است.

دانشگاه های پذیرنده دکتری مهندسی پلیمر_پلیمر در سال 96

  دوره                      نام دانشگاه   نام گرایش

ظرفیت نیمسال

اول

روزانه دانشگاه تربیت مدرس            9
روزانه پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی          10
روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان فرآورش         3
روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر_تهران فرآورش         7
روزانه دانشگاه صنعتی سهند_تبریز فرآورش         2
روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر_تهران نانوفناوری         1
روزانه دانشگاه صنعتی سهند_ تبریز نانوفناوری         2
روزانه دانشگاه صنعتی امیر کبیر_تهران پلیمریزاسیون         3
روزانه دانشگاه صنعتی امیر کبیر_ تهران : محل تحصیل بندر ماهشهر پلیمریزاسیون         1
روزانه دانشگاه صنعتی سهند_تبریز پلیمریزاسیون         2
روزانه دانشگاه تهران پلیمر         2
نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان فرآورش         1
نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیر کبیر_تهران نانوفناوری         1
نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر_تهران : محل تحصیل بندر ماهشهر پلیمریزاسیون         1
نوبت دوم دانشگاه تهران پلیمر         1
پردیس خودگردان دانشگاه تهران: محل تحصیل پردیس خودگردان کیش پلیمر         7

 
تاریخ مصاحبه دانشگاه ها 
از آنجایی که هر دانشگاه به صورت کاملا مجزا اقدام به مصاحبه می نماید، تاریخ مصاحبه دانشگاه ها با هم کاملا متفاوت می باشد. اما برای اینکه به صورت تقریبی در جریان تاریخ مصاحبه دانشگاه ها باشید در ذیل تاریخ مصاحبه دانشگاه های پذیرنده دکتری مهندسی پلیمر-پلیمر را در سال 96 ذکر کرده ایم: 9 خرداد پژوهشگاه پلیمروپتروشیمی 16 خرداد دانشگاه تربیت مدرس 10 تیر دانشگاه تهران 6 خرداد دانشگاه صنعتی اصفهان 8 خرداد دانشگاه صنعتی امیرکبیر 13 خرداد دانشگاه صنعتی سهند
در این مقاله به بررسی دانشگاه های پذیرنده دکتری مهندسی پلیمر _پلیمر سراسری 98 پرداختیم. پیشنهاد می کنیم سری هم به مقاله انتخاب رشته دکتری پلیمر بزنید.
اگر سوالی در زمینه دانشگاه های پذیرنده دکتری مهندسی پلیمر _پلیمر سراسری 98 ذهنتان را به خود مشغول کرده است، می توانید با مشاوران تحصیلی آیدانیتو تماس بگیرید.