دانشگاه های پذیرنده تکمیل ظرفیت دکتری

تکمیل ظرفیت امید داوطلبانی است که در نتایج نهایی دکتری موفق نبوده اند، در واقع تکمیل ظرفیت برای پر شدن ظرفیت های دانشگاه ها و رشته های مختلف است که بعد از ثبت نام داوطلبان پذیرفته شده و مشخص شدن تعداد ظرفیت های باقی مانده انجام می شود. دانشگاه های مختلف که مقطع دکتری را ارائه می کنند در صورت تمایل و داشتن فضای کافی می توانند در تکمیل ظرفیت دکتری شرکت کنند، دانشگاه ها آزاد اسلامی و دانشگاه سراسری در تمامی دوره ها از این دسته هستند.

اما این که از مرحله تکمیل ظرفیت رشته و دانشگاه مورد نظر داوطلبان نیز دیده می شود یا خیر باید در زمان شروع ثبت نام از آن مطلع شوید.

در این مقاله به بررسی دانشگاه های پذیرنده تکمیل ظرفیت دکتری خواهیم پرداخت.

شرایط پذیرش در تکمیل ظرفیت دکتری

شرایط پذیرش در تکمیل ظرفیت دکتری ابتدا شرکت در کنکور دکتری است و قبولی در کنکور و شرکت در مصاحبه است، توجه کنید که شرایط شرکت در تکمیل ظرفیت دکتری آزاد و سراسری متفاوت است در دانشگاه های آزاد داوطلب تنها می تواند در دانشگاه های که به مصاحبه رفته و پذیرفته نشده است مجدداً شرکت کند و در دانشگاه سراسری با شرط این که در مقطع دکتری ثبت نام نکرده باشد می تواند در هر دانشگاهی که ظرفیت خالی دارد شرکت کند.

نحوه پذیرش در تکمیل ظرفیت دکتری آزاد

پذیرش در دانشگاه آزاد و سراسری در مرحله تکمیل ظرفیت به نمره مصاحبه و آزمون کتبی وابسته است و داوطلبانی که مصاحبه حضور پیدا نکنند مسلماً نمره مصاحبه آن  ها صفر در نظر گرفته می شود.

لیست دانشگاه های پذیرنده تکمیل ظرفیت دکتری

پذیرش در مقطع دکتری و دوره تکمیل ظرفیت را مشاهده کردید اما دانشگاه های پذیرنده تکمیل ظرفیت دکتری کدام دانشگاه ها هستند و رشته های موجود در تکمیل ظرفیت کدام اند؟

در واقع دانشگاه های پذیرنده تکمیل ظرفیت دکتری آزاد و سراسری قبل از شروع آغاز تکمیل ظرفیت مشخص می شود و در حال حاضر که تکمیل ظرفیت آغاز نشده است اطلاعاتی راجع به این دانشگاه ها در وب سایت دانشگاه آزاد و سازمان سنجش درج شده است.

در ادامه برخی از دانشگاه های که احتمال  پذیرش تکمیل ظرفیت آن ها بالا است را مشاهده می کنید.

دانشگاه های پذیرنده تکمیل ظرفیت دکتری

دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد

دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور

دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تفت

دانشگاه علم و صنعت ایران تهران

دانشگاه کاشان

دانشگاه شهید بهشتی – پردیس خودگردان

دانشگاه یزد

دانشگاه بیرجند

دانشگاه صنعتی شاهرود

 

پیشنهاد می کنیم بعد از مطالعه مقاله دانشگاه های پذیرنده تکمیل ظرفیت دکتری مقاله تکمیل ظرفیت دکتری را مشاهده کنید.

پیشنهاد می کنیم سؤالات خود را پیرامون تکمیل ظرفیت دکتری و دانشگاه های پذیرنده تکمیل ظرفیت دکتری با مشاوران آیدانیتو در میان بگذارید.