خشونت خانگی

خشونت خانگی ، نوعی از خشونت است که در رابطه اتفاق می افتد. انواع مختلف خشونت شامل خشونت اجتماعی، فیزیکی، جنسی و احساسی است.

خشونت خانگی حتماً در خانه اتفاق نمی افتد و مربوط به رابطه (رابطه با افراد خانواده یا همسر) است. این خشونت از جانب فردی نزدیک به شما اتفاق می افتد که قدرت دارد و می تواند کنترلتان کند. چنین کنترل و آزاری به شکل های مختلفی اتفاق می افتد.

خشونت فیزیکی

اگر کسی از نظر فیزیکی به شما آسیب برساند یا شما را تهدید کند به آسیب فیزیکی، می توان گفت که تحت خشونت فیزیکی قرار گرفته اید.

خشونت روانی

خشونت روانی معمولاً ناشناخته و بسیار دردناک است. اگر کسی از نظر احساسی به شما ضربه بزند، مثلاً شما را تحقیر کند، عزت نفس و استقلال شما را نشانه بگیرد، به شما توهین کند و تلاش کند که احساسات شما را جریحه دار کند، می توان گفت که تحت خشونت روانی قرار گرفته اید.

خشونت مالی

گاهی اوقات همسر یا والدین یک فرد از نظر اقتصادی او را کنترل می کنند و او را وابسته به خودشان نگه می دارند. در نتیجه فرد باید همیشه از آن ها در خواست پول کند و هیچ استقلال مالی ای نداشته باشد.

خشونت اجتماعی

خشونت خانگیِ اجتماعی به این معنا است که یکی از افراد خانواده، در حضور دیگران به شما توهین یا شما را تحقیر کند، روابط شما را کنترل کند و اجازه ندهد که بدون اجازه و آگاهی او به جایی بروید.

در برابر خشونت خانگی چه باید کرد؟

شاید بتوان گفت که مقابله با خشونت خانگی از اقدام علیه سایر خشونت ها دشوارتر و پیچیده تر است. چون در این موقعیت، کسی که خشونت می ورزد می تواند پدر، مادر، همسر یا هر فرد دیگری باشد که با قربانی هم خون است، بسیار به او نزدیک است و حتی ممکن است سال ها باشد که از او مراقبت می کند.

معمولاً قربانیان خشونت خانگی یا ساکت می مانند یا خیلی دیر از آن چه بر سرشان می آید شکایت می کنند. چون ممکن است نخواهند کسی را که به آن ها آسیب می رساند به دردسر بیازند یا نگران باشند که در صورت از دست دادن این فرد، امکانات زندگی شان را هم از دست بدهند.

اما این یک واقعیت است که هر چه خشونت خانگی طولانی تر شود، آسیب های روانی بیشتری به قربانی وارد می شود.

در این جا به راهکارهایی که می توانیم در برابر خشونت خانگی اتخاذ کنیم، اشاره می کنیم:

کمک بگیرید

تصمیم گرفتن به ترک موقعیتی که در آن امنیت ندارید می تواند سخت و ترسناک باشد. اگر ممکن است، با کسی که به او اعتماد دارید، مثل یک دوست، مشاور یا فامیل در مورد مشکل تان صحبت کنید.

با پلیس صحبت کنید

اگر احساس امنیت نمی کنید، با پلیس صحبت کنید و به دنبال حمایت های قانونی باشید.

به خودتان باور داشته باشید

اگر کسی شما را آزار می دهد، شما را تهدید می کند و به شما آسیب می زند، سخت است که اعتماد به نفس تان را حفظ کنید و قدر خودتان را بدانید. حتی ممکن است خودتان را بابت وضعیتی که در آن گرفتار شده اید سرزنش کنید.

به خاطر داشته باشید که اینکه کسی شما را آزار بدهد یا تهدید کند اصلاً عادی نیست. بهترین کاری که در این موقعیت می توانید بکنید این است که به توانایی های خودتان باور داشته باشید، از جا بلند و از این موقعیت خارج شوید.

حقوق خودتان را بشناسید

شما به عنوان انسان حقوقی دارید. حقوق تان را بشناسید و در برابر کسی که حقوق شما را زیر پا می گذارد بایستید.

در ادامه مطالعه مقاله «خشونت علیه زنان» را به شما پیشنهاد می کنیم.

چنانچه در محیط خانه و خانواده تحت خشونت هستید. برای آگاهی از روش های مقابله با خشونت خانگی، با مشاوران آیدانیتو تماس بگیرید.