خشونت علیه زنان

سازمان ملل خشونت علیه زنان را این طور تعریف می کند: «هر نوع خشونت مبتنی بر جنسیت که منجر به آزار جسمی، جنسی یا ذهنی یک زن می شود و شامل تهدید، اجبار، رفتارهای مستبدانه یا محرومیت از آزادی، چه در جامعه و چه در زندگی، شخصی باشد.»

خشونت علیه زنان می تواند از جانب همسر یا همسر قبلی باشد و به شکل های مختلف جنسی، جسمی یا روانی اتفاق بی افتد یا ممکن است تجاوز و تعرض جنسی باشد و با زور و از جانب هر کسی رخ بدهد.

آمار جهانی خشونت علیه زنان

بر اساس آمارهای رسمی 35% از زنان، در سراسر جهان، نوعی از خشونت جسمی یا جنسی را تجربه کرده اند. ۹۰٪ قربانیان خشونت خانگی، زنان و حدود 10 درصد مردان هستند. بنابر آمار سازمان عفو بین الملل، خشونت در خانواده بیشتر از سرطان و تصادفات جاده ای موجب مرگ یا معلولیت زنان اروپایی است.

برآوردهای بین المللی نشان می دهد که به ازای هر 3 زن، 1 نفر در زندگی، حداقل یکبار، خشونت جنسی یا جسمی را تجربه می کند.

چه عواملی احتمال خشونت علیه زنان را افزایش می دهند؟

عوامل بسیاری می توانند احتمال رفتارهای خشن علیه زنان را افزایش بدهند. در اینجا به مهم ترین عوامل اشاره می کنیم:

  • سطح پایین تحصیلات
  • سابقه مورد سوء استفاده قرار گرفتن در دوران کودکی
  • تجربه خشونت خانوادگی
  • اختلال ضد اجتماعی
  • اعتیاد به الکل
  • تأثیر گرفتن از فرهنگی که زنان را بی ارزش می داند
  • نگرشی که خشونت را می پذیرد
  • مشکلات زناشویی
  • سابقه خشونت
  • ایدئولوژی هایی که رابطه جنسی را در هر شرایطی حق مرد می دانند

انواع خشونت علیه زنان

خشونت علیه زنان فقط به معنای کتک زدن و آزارهای جسمی نیست و می تواند حتی با یک کلمه توهین آمیز و تحقیر آمیز اتفاق بی افتد. در اینجا به مهم ترین انواع خشونت علیه زنان اشاره می کنیم:

خشونت جسمی

پارگی ها، زخم ها، اعضای شکسته بدن، جراحت های داخلی، کبودی ها و … نشانه هایی از خشونت جسمی در زنان هستند. در این نوع خشونت، زن معمولاً کتک می خورد، شکنجه می شود و حتی ممکن است به قتل برسد.

خشونت جنسی

خشونت جنسی می تواند به شکل تجاوز جنسی باشد یا نوعی از لمس کردن که زن را آزار می دهد. چنین خشونتی ممکن است از جانب همسر، محارم یا مردان غریبه در جامعه باشد. زنانی که مورد خشنت جنسی قرار می گیرند متحمل آسیب های روانی شدیدی می شوند.

متأسفانه در جوامع سنتی خشونت جنسی از جانب همسر، به نوعی پذیرفته شده است و کمتر زنی بابت آن شکایت می کند.

خشونت روانی

هر نوع رفتاری که زن را تحقیر کند، به او توهین کند و شخصیت و هویتش را زیر سؤال ببرد یک خشونت روانی است. تمسخر، متلک، تهدید به طلاق و … از انواع خشونت های روانی علیه زنان هستند که معمولاً از جانب همسران اتفاق می افتند.

خشونت مالی

از آنجایی که زنان زیادی در سراسر جهان خانه دار هستند و مسئولیت مراقبت از خانه و خانواده را بر عهده دارند، از استقلال مالی برخوردار نیستند و با اینکه مسئولیت های زیاد و جدی ای را برعهده دارند حقوقی دریافت نمی کنند.

گاهی اوقات همسران این زنان به آن ها پول نمی دهند یا مدام آن ها را تهدید می کنند که از کمک های مالی محرومشان خواهند کرد.

در واقع زنانی که از نظر اقتصادی کاملاً وابسته به همسرشان هستند، در صورت سخاوتمند نبودن مرد و بی رحمی او در معرض خشونت مالی قرار می گیرند.

ختنه زنان

در بعضی کشوران، دختران جوان ختنه می شوند. ختنه زنان به این صورت است که بخش هایی از قسمت بیرونی آلت جنسی  و گاهی تمام آلت جنسی زن را می برند و واژن را به هم می دوزند. این عمل عواقب تلخ زیادی دارد.

زنانی که ختنه می شوند ممکن است دچار عفونت شوند، به سختی ادرار کنند، همیشه درد بکشند و هرگز از رابطه جنسی لذت نبرند.

امروزه ختنه زنان در بسیاری از کشورها ممنوع است و فعالان حقوق زنان در سراسر جهان با این خشونت مبارزه می کنند.

پیامدهای خشونت علیه زنان بر کودکان

در خانواده هایی که بر علیه زنان خشونت می شود، کودکان از نظر روانی آسیب های جدی می بینند و معمولاً پدرانی که به همسرشان خشونت می کنند، فرزندان را هم آزار می دهند.

در برابر خشونت علیه زنان، چه عکس العملی باید داشت؟

معمولاً زنانی که مورد خشونت قرار می گیرند، مخصوصاً در کشورهای توسعه نیافته، حاضر به شکایت و افشای خشونت نیستند. گاهی اوقات هم در بعضی جوامع خشونت علیه زنان پذیرفته شده است و حتی امری عادی تلقی می شود.

آموزش زنان، آگاه سازی جامعه و حمایت نهادهای دولتی می توانند بهترین روش ها برای توقف این خشونت ها باشند.

زنان باید اعتماد به نفس داشته باشند، توانمند باشند و بتوانند از حقوق خودشان دفاع کنند. تغییر باید از ذهن زنان آغاز شود. متأسفانه زنان زیادی در کشورهای توسعه نیافته به خشونت عاده کرده اند و تصور می کنند که لیاقت چیزی بیشتر از این را ندارند.

آموزش های جدی و هدفمند می تواند نگرش این زنان را تغییر بدهد. اگر زنان توانمند شوند و قدرت اقتصادی داشته باشند کمتر مورد خشونت قرار می گیرند و البته در کنار همه این تغییرات، نهادهای دولتی هم باید حقوق زنان را به رسمیت بشناسند و از آن ها در برابر خشونت دفاع کنند.

اعضای جامعه نباید به راحتی از کنار خشونت علیه زنان عبور کنند و هر کس باید به نوبه خود به زنان زخم خورده کمک کند.

در ادامه مطالعه مقاله «زنان شاغل» را به شما پیشنهاد می کنیم.

در صورتی که به عنوان یک زن، در محیط خانه یا جامعه مورد خشونت قرار می گیرید، حتماً با مشاوران آیدانیتو تماس بگیرید.