حداقل درصد دروس و آخرین رتبه قبولی هوشبری سراسری 98

برخی از داوطلبین کنکور تجربی که موفق به کسب رتبه های عالی نشده اند به سمت انتخاب رشته پیراپزشکی می آیند. علاوه بر آنها برخی از داوطلبین از ابتدا بر اساس علاقه خود به سمت هوشبری آمده اند. در اینجا می خواهیم برای هر دو دسته از دوستان حداقل درصد دروس و آخرین رتبه قبولی هوشبری سراسری 98 را بررسی کنیم تا با مقایسه رتبه خود و رتبه پذیرفته شدگان سال های قبل بتوانید انتخاب رشته مناسبی داشته باشید. هوشبری یکی از رشته های علوم پزشکی است که در زیرگروه یک قرار گرفته است و مورد توجه بسیاری از داوطلبین گروه تجربی است. فارغ التحصیلان این رشته با آگاهی از روش های بیهوشی بیماران، اتاق عمل در کنار پزشکان مشغول به کار می شوند و بیهوشی، مراقبت در حین بیهوشی و هوشیاری بیماران بر عهده این گروه است.

بررسی رتبه قبولی برای هوشبری

رتبه در کنکور سراسری ملاک و معیار پذیرش در انتخاب رشته است. همان طور که می دانید در کنکور سراسری سهمیه بندی مناطبق بر رتبه تأثیرگذار است. به همین دلیل رتبه در سهمیه تعیین کننده قبولی داوطلبین است.

دروس دارای اهمیت بر هوشبری

همان طور که گفتیم هوشبری از رشته های پیراپزشکی است و در زیرگروه یک گروه تجربی قرار دارد. درس زمین شناسی در این زیرگروه دارای ضریب صفر است. بنابراین این دروس بر رتبه حاصل هیچگونه تأثیری ندارد. اهمیت سایر دروس به صورت زیر است.
ریاضی 2
زیست شناسی 4
فیزیک 2
شیمی 3

 

حداقل درصد قبولی هوشبری

در اینجا می خواهیم حداقل درصد دروس و آخرین رتبه قبولی هوشبری سراسری 98 بررسی کنیم. برای بررسی حداقل درصد دروس و آخرین رتبه قبولی هوشبری سراسری 98 نیاز به بررسی رتبه های پذیرفته شده سالهای گذشته است. بر اساس قبولی سال های گذشته در رشته هوشبری، میانگین درصد دروس عمومی پذیرفته شدگان در دوره روزانه برابر 40% و میانگین درصد دروس اختصاصی پذیرفته شدگان برابر 20% بوده است. توجه کنید که این میانگین درصد ها برای سال گذشته است و هر ساله بر اساس تعداد داوطلبین، تغییرات ظرفیت و دانشگاه ها و تمایل داوطلبین به رشته هوشبری این درصدها تغییر می کند. در جدول زیر نگاهی به حداقل درصد دروس افراد پذیرفته شده در رشته هوشبری بر اساس سهمیه مناطق می اندازیم.
حدود % فیزیک حدود % ریاضی حدود % شیمی حدود % زیستشناسی حدود % معارف حدود % زبان انگلیسی حدود % عربی حدود % ادبیات منطقه
10-25 8-34 17-22 24-36 55-80 15-39 40-45 25-40 1
12-26 5-27 11-21 19-30 45-65 7-25 20-38 17-35 2
4-15 4-25 10-21 12-25 54-67 15-30 18–25 21-38 3

 

آخرین رتبه قبولی هوشبری

رتبه های زیر آخرین افراد قبولی در رشته هوشبری دانشگاه نام برده در سال های گذشته بوده اند. توجه کنید که داشتن رتبه و درصد مشابه به معنای قبولی 100% شما نیست. بلکه هر ساله بر اساس تغییرات اتفاقات و تمایلات داوطلبین این رتبه ها ممکن است افزایش یا کاهش یابد. این رتبه و درصدها تنها حدود قبولی را تا حد زیادی مشخص می کند.
رتبه در منطقه منطقه محل قبولی
10689 1 علوم پزشکی تربت حیدریه
10263 1 علوم پزشکی بیرجند
23560 2 علوم پزشکی ایرانشهر
23459 2 علوم پزشکی جیرفت
21830 2 علوم پزشکی جیرفت
21213 2 علوم پزشکی آبادان
22200 3 علوم پزشکی گناباد
18235 3 علوم پزشکی زابل
16982 3 علوم پزشکی جیرفت
16600 3 علوم پزشکی زابل
15580 3 علوم پزشکی سیرجان
  در جدول فوق آخرین رتبه قبولی های رشته هوشبری در دانشگاه ها و بر اساس رتبه منطقه های 1 ، 2و3 را آورده ایم. شما میتوانید با در نظر گرفتن رتبه در منطقه خود و مقایسه آن با رتبه و قبولی های فوق محدوده قبولی خود را تا حدودی پیش بینی کنید. در این مقاله حداقل درصد دروس و آخرین رتبه قبولی هوشبری سراسری 98  را مورد بررسی قرار دادیم. شما می توانید مقاله کارنامه و رتبه قبولی رشته هوشبری کنکور سراسری 98 را نیز مطالعه نمایید.