حداقل درصد دروس و آخرین رتبه قبولی برق سراسری ۹۷

نویسنده : فرنوش دهقانی
۱۹ تیر ۹۷ ۶۹ ۰

حداقل درصد دروس و آخرین رتبه قبولی برق سراسری 97

رشته برق یکی از رشته های پرطرفدار گروه ریاضی است که بسیاری از داوطلبین گروه ریاضی مایل به قبولی و تحصیل در آن هستند. سؤالی که ذهن خیلی از علاقه مندان به رشته برق را به خود مشغول می کند این است که آیا با رتبه ای که کسب کرده ام، می توانم در رشته برق قبول شوم؟! در پاسخ به این سؤال در این مقاله می خواهیم حداقل درصد دروس و آخرین رتبه قبولی برق سراسری 97 را مورد ارزیابی قرار دهیم.

همان طور که می دانید در کارنامه کنکور سراسری یک ستون رتبه کشوری و ستون دیگر رتبه در سهمیه را در برگرفته است. سهمیه مناطق بر اساس محل اخذ مدرک پیش دانشگاهی و سه سال آخر تحصیل به 30 منطقه 1 و 2 و 3 تقسیم شده است. رتبه به دست آمده به عنوان رتبه در سهمیه تأثیر مستقیم بر قبولی دارد.

با بررسی حداقل درصد دروس و آخرین رتبه قبولی برق سراسری 97 شما می توانید با برنامه ریزی مناسب و انتخاب رشته درست و منطقی احتمال قبولی خود را در رشته برق متناسب با رتبه ای که به دست آورده اید تخمین بزنید.

دانشگاه های پذیرنده برق سراسری 97

بسیاری از دانشگاه های کشور پذیرنده دانشجو در رشته برق هستند. از جمله این دانشگاه ها می توان به دانشگاه آیت ا... بروجردی اراک، ارومیه، تهران، امیرکبیر، صنعتی شریف، تبریز، شاهد و چمران اشاره کرد.

برخی از دانشگاه ها دارای رتبه علمی بالاتری هستند بنابراین قبولی در آن ها نیاز به کسب رتبه های بسیار خوب دارد به مانند دانشگاه صنعتی شریف، تهران، امیر کبیر، صنعتی اصفهان و شیراز

علاوه بر دانشگاه های سراسری که در دوره روزانه و نوبت دوم دانشجو می پذیرند، بسیاری از دانشگاه های پیام نور و مؤسسات غیر انتفاعی نیز در رشته برق دانشجو می پذیرند.

زیرگروه رشته برق

رشته مهندسی برق در مقطع کارشناسی در زیرگروه یک گروه آزمایشی ریاضی و فنی قرار گرفته است. داوطلبین برای انتخاب رشته مهندسی برق باید به رتبه خود در زیرگروه یک توجه کنند. همچنین رشته برق در مقطع کاردانی نیز ارایه می شود. کاردانی فنی برق در زیرگروه سه گروه ریاضی قرار گرفته است.

قبولی رشته برق و نکات آن

بر اساس بررسی کارنامه قبولی پذیرفته شدگان رشته برق در سال های گذشته می توانیم احتمال قبولی امسال خود را حدس بزنیم. بر این اساس حداقل درصد قبولی برای دانشگاه سراسری، میانگین 13% برای دروس عمومی و 5% برای دروس اختصاصی است.

قبولی رشته برق و نکات آن

بر اساس بررسی کارنامه قبولی پذیرفته شدگان رشته برق در سالهای گذشته می توانیم احتمال قبولی امسال خود را حدس بزنیم. بر این اساس حداقل درصد قبولی برای دانشگاه سراسری، میانگین 13% برای دروس عمومی و 5% برای دروس اختصاصی است. حال بهتر است نگاهی به ظرفیت پذیرش دانشگاه ها بیندازیم تا ظرفیت پذیرش آنها در دوره های مختلف را بدانیم.

اطلاعات زیر بر اساس دفترچه چند سال قبل از 97 است. زیرا دفترچه سال 97 هنوز منتشر نشده است تا اطلاعات را بر اساس آن بررسی و ارزیابی کنیم.

  • مجموعه پذیرش دانشجو برای دوره روزانه در تمامی دانشگاه ها 5650
  • مجموع پذیرش دانشجو برای دوره نوبت دوم (شبانه) تمام دانشگاه های پذیرنده 985
  • مجموع پذیرش دانشجو رشته برق در مؤسسات غیر انتفاعی 8885

لازم به ذکر است که برخی از دانشگاه های پیام نور نیز اقدام به پذیرش دانشجو در رشته مهندسی برق می کنند.

رشته کاردانی برق تعداد دانشجوی کم تری نسبت به مهندسی برق می پذیرد. مجموع پذیرش دانشجو در کاردانی فنی برق 130 نفر است.

آخرین رتبه قبولی برق

در اینجا می خواهیم حداقل درصد دروس و آخرین رتبه قبولی برق سراسری 97 در دانشگاه های برتر و سایر دانشگاه ها را ارزیابی کنیم. توجه کنید که رتبه قبولی در نظر گرفته شده، رتبه قبولی بر اساس سهمیه مناطق است و منطقه مربوط نیز ذکر شده است.

آخرین رتبه قبولی دانشگاه های برتر برق

برای قبولی برق دانشگاه صنعتی شریف تهران نیاز به کسب حداقل رتبه: 40 برای منطقه 1، 54 برای منطقه 2 و 30 برای منطقه 3 است.

برای قبولی برق در دانشگاه تهران با ظرفیت پذیرش 120 نفر در دوره روزانه، نیاز به کسب رتبه حداقل: 208 برای منطقه 1، 155 برای منطقه 2 و 70 برای منطقه 3 است.

برای پذیرش و قبولی در رشته برق دانشگاه شیراز نیاز به حداقل رتبه: 2624 برای منطقه 1، 1794 برای منطقه 2 و 917 برای منطقه 3 است.

برای پذیرش در دانشگاه اصفهان با حداکثر پذیرش 60 نفر برای دوره روزانه نیاز است. رتبه ای بهتر از: 3000 برای منطقه 1، 2075 برای منطقه 2و 889 برای منطقه 3 کسب کنید.

رتبه های بالا حداقل رتبه هایی است که احتمال قبولی مهندسی برق دوره روزانه را دارد. در ادامهحداقل درصد دروس و آخرین رتبه قبولی برق سراسری 97 برای سایر دانشگاه ها و دوره ها را می آوریم. ادامه بررسی بر اساس آخرین نفرات قبول شده مهندسی برق است.

حداقل درصد دروس برای قبولی در مهندسی برق - منطقه 1

رتبه در منطقهادبیات فارسیزبان عربیانگلیسیمعارفریاضیفیزیکشیمیدورهمحل قبولی
28229261545234روزانهدانشگاه تربت حیدریه
2721024226380153روزانهدانشگاه تربت حیدریه
260471412-1020898روزانهآموزش عالی لار
234565129261062روزانهفسا
2620716141120523روزانهزابل
18073341837328121روزانهلرستان - خرم آباد

 

حداقل رتبه قبولی مهندسی برق - منطقه 1
25406غیرا نتفاعیغیر انتفاعی ایوانکی
38758غیرا نتفاعیغیر انتفاعی اکباتان
28481غیرا نتفاعیشهاب دانش - قم
30927پیام نورپیام نور اصفهان
25182شبانهنیشابور
47533غیر انتفاعیغیر انتفاعی بهار
40619غیر انتفاعیامام رضا
32650پردیس خودگردانتهران - محل تحصیل کیش
50758غیر انتفاعیغیر انتفاعی اقبال لاهوری - مشهد
43500غیر انتفاعیعلوم رفتاری سپاهان
51482غیر انتفاعیچهل ستون
8901شبانهکاشان
28509پیام نورپیام نور البرز
37657پیام نورپیام نور فارس

 

حداقل درصد دروس برای قبولی برق - منطقه 2

رتبه در منطقهادبیاتزبان عربیانگلیسیمعارفریاضیفیزیکشیمیدورهمحل قبولی
4060224406200روزانهمجتمع آموزش عالی گناباد
403011670223-10روزانهمجتمع آموزش عالی گناباد
32099190518400روزانهمجتمع آموزش عالی سراوان
1889019181913520روزانهدانشگاه تربت حیدریه
398001770223-10روزانهمجتمع آموزش عالی گناباد

 

حداقل رتبه برای قبولی مهندسی برق - منطقه 2

رتبه در منطقهدورهمحل قبولی
12043روزانهفناوری نوین آمل
16718روزانهبناب
14960روزانهگلستان - محل تحصیل علی آباد کتول
21552نوبت دومسمنان
14337شبانهگلستان - محل تحصیل علی آباد کتول
39820پیام نورپیام نور البرز
59300غیر انتفاعیغیر انتفاعی هدف - ساری
27620پیام نورپیام نور یزد
39982غیر انتفاعیغیر انتفاعی اکباتان
54799غیر انتفاعیغیر انتفاعی صنعتی سجاد
48464پیام نورپیام نور هرمزگان
46340غیر انتفاعیغیر انتفاعی دانشستان
55976غیر انتفاعیغیر انتفاعی پویش
448711غیر انتفاعیغیر انتفاعی دارالفنون
46573پیام نورپیام نور یزد
61983غیر انتفاعیغیر انتفاعی پارسیان

 

حداقل درصد دروس برای قبولی رشته برق - منطقه 3

رتبه در منطقهادبیاتعربیمعارفانگلیسیریاضیفیزیکشیمیدورهمحل قبولی
12726102021382110روزانهزابل
156572315360-152روزانهمجتمع آموزش عالی گناباد
14478320140133روزانهولایت - ایرانشهر
144001414160142روزانهتربت حیدریه
1404831153916500روزانهتربت حیدریه
8392023703247روزانهبیرجند

 

حداقل رتبه قبولی رشته برق - منطقه 3

رتبه در منطقهدورهمحل قبولی
32093غیر انتفاعیغیر انتفاعی بعثت - کرمان
26778غیر انتفاعیغیر انتفاعی کازرون - اهواز
18865غیر انتفاعیغیر انتفاعی جهاد دانشگاهی - اصفهان
28490غیر انتفاعیغیر انتفاعی اصرار - رشت
31045غیر انتفاعیغیر انتفاعی شمال - آمل
30901غیر انتفاعیغیر انتفاعی دارالفنون
24631غیر انتفاعیغیر انتفاعی امام رضا (ع)
14536نوبت دومبیرجند
10692نوبت دومنیشابور
10788روزانهفناوری های نوین - قوچان

 

دقت کنید رتبه و درصدهای جداول بالا توسط آخرین نفرات قبول شده کسب شده است. اما این به این معنا نیست که با کسب همین رتبه و درصد، 100% در رشته برق دانشگاه مربوطه قبول می شوید. اما می توانید احتمال قبولی خود را تخمین بزنید. در صورتی که رتبه بهتری کسب کرده اید، احتمال قبولی شما افزایش می یابد. زیرا بستگی به افزایش و کاهش ظرفیت قبولی و نحوه انتخاب رشته رتبه های بالاتر از شما دارد.

در این مقاله حداقل درصد دروس و آخرین رتبه قبولی برق سراسری 97 را مورد مطالعه قرار دادیم. شما میتوانید مقاله حداقل درصد دروس و آخرین رتبه قبولی عمران سراسری 97 را نیز مطالعه نمایید.


4.7 از 5

دیدگاه خود را بنویسید


اولین دیدگاه را شما برای این مطلب ثبت کنید