حداقل درصد دروس و آخرین رتبه قبولی بازیگری 98

رشته بازی و شغل بازیگری …افرادی که علاقه مند هستند و می خواهند در این رشته تحصیلات دانشگاهی داشته باشند، برای رسیدن به شغل بازیگری، تحصیل در رشته بازیگری را انتخاب می کنند. برای قبولی در این رشته، اطلاع از حداقل درصد دروس و آخرین رتبه قبولی بازیگری آزاد 98 لازم است.

رشته بازیگری در زیرگروه 4 گروه هنر قرار گرفته است. نحوه پذیرش دانشجو در این رشته به صورت متمرکز است. پذیرش متمرکز به معنای آن است که نمرات آزمون و سوابق تحصیلی داوطلب هر دو مورد بررسی قرار می گیرد. علاوه بر آن رشته بازیگری دارای آزمون عملی است. نحوه، شرایط و زمان برگزاری آزمون عملی در کارت شرکت در آزمون داوطلب نوشته شده است. برای اطلاع از پذیرش متمرکز و دارای شرایط خاص و همچنین آزمون عملی بازیگری می توانید با مشاوران آیدانیتو تماس بگیرید.

عوامل تأثیرگذار بر قبولی در رشته بازیگری 98

قبل از بررسی حداقل درصد دروس و آخرین رتبه قبولی بازیگری 98، نگاهی می اندازیم بر مواردی که بر قبولی، درصدها، تراز و رتبه تأثیرگذار است. 1- زیرگروه: رشته بازیگری در زیرگروه چهار گروه آزمایشی هنر قرار گرفته است. همان طور که می دانید ضریب دروس عمومی در تمامی گروه ها یکسان است. اما ضریب دروس اختصاصی در هر زیرگروه متفاوت است. از این رو زیرگروهی که رشته بازیگری، سینما، کارگردانی تلویزیون در آن قرار گرفته بر درصد دروس و تراز حاصله تأثیرگذار است. و در کارنامه نیز رتبه در زیرگروه به تفکیک برای تمام زیرگروه ها نوشته شده است. 2- درصد کسب کرده درصد زده شده هر درس بنابر ضریبی که دارد بر رتبه تأثیرگذار است. ضریب دروس اختصاصی زیرگروه 4 گروه هنر در جدول زیر آمده است:
نام درس ضریب
درک عمومی هنر 3
درک عمومی ریاضی – فیزیک 1
ترسیم فنی 1
خلاقیت تصویری و تجسمی 2
خلاقیت نمایشی 4
خلاقیت موسیقی 1
خواص مواد 1

  3- سهمیه ها

  • سهمیه تأثیرگذار در قبولی دانشگاه سراسری سهمیه مناطق است اما سهمیه مناطق برای پذیرش در دانشگاه آزاد تأثیرگذار نیست. سهمیه مناطق شامل منطقه 1و2و3 است.
  • سهمیه تأثیرگذار دیگر سهمیه ایثارگران و خانواده شهدا است.
  • برای دانشگاه آزاد سهمیه بسیج فعال نیز وجود دارد.
4- تراز و رتبه به دست آمده تراز و رتبه کسب شده در زیرگروه چهار بر قبولی در رشته بازیگری تأثیر می گذارد و رتبه سایر زیرگروه ها اهمیتی ندارد.

حداقل درصد و رتبه برای قبولی در رشته بازیگری

برای پیش بینی حداقل درصد دروس و آخرین رتبه قبولی بازیگری 98 باید درصد و رتبه آخرین نفرات پذیرفته شده در رشته بازیگری را بررسی کنیم. طبق اطلاعات سال های قبل، حداقل درصد دروس و آخرین رتبه قبولی بازیگری به شرح زیر است:
ادبیات فارسی 23 67 8 3 64 -2 14 12
عربی 0 64 0 11 44 16 -2 0
معارف 39 78 34 38 80 2 7 14
زبان انگلیسی -2 79 0 -3 95 0 0 0
درک عمومی هنر 9 18 4 22 30 26 17 17
درک عمومی ریاضی فیزیک 14 32 44 16 37 12 15 6
ترسیم فنی 0 14 10 0 14 -2 -5 0
خلاقیت تصویری -5 29 25 29 27 15 34 7
خلاقیت نمایشی 25 55 14 42 29 5 7 8
خلاقیت موسیقی 0 37 -2 7 5 0 0 0
خواص مواد 0 -2 0 -9 0 0 0 0
منطقه 1 1 2 2 2 3 3
رتبه کشوری 10485 230 5460 1632 326 8547 5921 103814
محل قبولی دانشگاه زابل – روزانه دانشگاه هنر تهران — روزانه دانشگاه زابل – روزانه دانشگاه شهید با هنر کرمان دانشگاه هنر دانشگاه زابل دانشگاه شهید باهنر کرمان آزاد
  در این مقاله با موضوع حداقل درصد دروس و آخرین رتبه قبولی بازیگری آزاد 98 همراه شما بودیم شما می توانید مقاله نحوه انتخاب رشته آزاد 98 را نیز بخوانید. برای پیش بینی حداقل درصد دروس و آخرین رتبه قبولی بازیگری آزاد 98 و بررسی احتمال قبولیتان در سال 98 م توانید از مشاوران آیدانیتو مشاوره بگیرید. شما میتوانید با مشاوران ما تماس بگیرید.