تکمیل ظرفیت کاردانی مکانیک آزاد و سراسری

رشته مکانیک جز رشته های محبوبی است که به بررسی حرکت اجسام و نیروهای وارده بر آن می پردازد. پایه رشته مکانیک علم فیزیک است. دانشجویان رشته مکانیک با شناخت سیستم های مکانیکی، تبدیل و استفاده از انرژی و تولید و ساخت قطعات حرکت در اجسام را بررسی می کنند. یکی از دوره های تحصیل دانشگاهی مکانیک دوره کاردانی است. اگر در دوره کاردانی مکانیک پذیرفته نشده اید می توانید برای قبولی تکمیل ظرفیت کاردانی مکانیک آزاد و سراسری اقدام کنید.

تکمیل ظرفیت کاردانی مکانیک سراسری

تکمیل ظرفیت کاردانی مکانیک آزاد و سراسری به صورت جدا از هم ارائه می شود. تکمیل ظرفیت کاردانی مکانیک سراسری مختص به دانشگاه های فنی حرفه ای و مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی است. دانشگاه سراسری یک بار در سال آن هم برای نیم سال اول دانشجوی کاردانی مکانیک می گیرد. اگر ظرفیت واحدها کامل نشود با پذیرش دانشجو در مرحله تکمیل ظرفیت کاردانی مکانیک سراسری اقدام به تکمیل ظرفیت خود می کند. سازمان سنجش برای سال 97 هیچ اطلاعیه ای جهت تکمیل ظرفیت کاردانی مکانیک آزاد و سراسری منتشر نکرده است. بنابراین ممکن است در سال 97 تکمیل ظرفیت کاردانی مکانیک آزاد و سراسری ارائه نشود.

زمان و نحوه تکمیل ظرفیت کاردانی مکانیک سراسری

در صورتی که دانشگاه سراسری  اقدام به پذیرش دانشجو در تکمیل ظرفیت کاردانی مکانیک سراسری کند، زمان آغاز آن دهه اول آبان ماه است.

برای شرکت در تکمیل ظرفیت کاردانی مکانیک سراسری به سایت سنجش مراجعه کنید و روند انتخاب رشته و ثبت نام را طی کنید. برای شرکت در تکمیل ظرفیت کاردانی مکانیک آزاد و سراسری شما باید در آزمون کاردانی شرکت کرده باشید زیرا معیار قبولی رتبه آزمون شماست.

تکمیل ظرفیت کاردانی مکانیک آزاد

دانشگاه آزاد دو بار در سال اقدام به پذیرش دانشجو در دوره کاردانی می کند، یک بار نیمسال اول و یک بار نیم سال دوم. هر دو دوره پذیرش نیز دارای مرحله تکمیل ظرفیت کاردانی مکانیک آزاد است. نکته دیگری که درباره تکمیل ظرفیت کاردانی مکانیک آزاد باید در نظر بگیرید، دو گروه بودن دوره کاردانی آزاد است. دانشگاه آزاد دوره کاردانی خود را به دو گروه کاردانی پیوسته و کاردانی ناپیوسته تقسیم کرده است. شما باید متناسب با دوره مورد نظر خود در انتظار آغاز تکمیل ظرفیت کاردانی مکانیک آزاد باشید.

زمان آغاز تکمیل ظرفیت کاردانی مکانیک آزاد

تکمیل ظرفیت کاردانی مکانیک آزاد در مهر ماه آغاز می شود. معمولاً در نیمه دوم مهر ماه شما می توانید برای ثبت نام تکمیل ظرفیت کاردانی مکانیک آزاد اقدام کنید.

تکمیل ظرفیت کاردانی مکانیک آزاد نیم سال دوم نیز در بهمن ماه آغاز می شود. به منظور شرکت در تکمیل ظرفیت کاردانی مکانیک آزاد بعد از اعلام نتایج و ثبت نام منتظر آغاز تکمیل ظرفیت کاردانی مکانیک آزاد باشید. به منظور کسب اطلاعات بیشتر مقاله تکمیل ظرفیت کاردانی دانشگاه آزاد را مطالعه نمایید.

برای ثبت نام و انتخاب واحد آموزشی کاردانی مکانیک در مرحله تکمیل ظرفیت کاردانی مکانیک آزاد و سراسری می توانید از مشاوران راهنمایی و مشاوره بگیرید. همچنین برای اطلاع دقیق از زمان و نحوه ثبت نام تکمیل ظرفیت کاردانی مکانیک آزاد و سراسری با مشاوران آیدانیتو تماس بگیرید.