تکمیل ظرفیت دکتری وزارت بهداشت

از جمله مهم ترین آزمون های برگزار شده در هر سال تحصیلی در کشور آزمون دکتری وزارت بهداشت است. آزمونی که در تاریخ 20 و 21 اردیبهشت ماه سال 97 شاهد برگزاری آن بودیم و انتخاب رشته آن نیز در ماه مرداد سال جاری انجام پذیرفت. اما مطابق معمول در میان پذیرفته شدگان همواره افرادی که از نتیجه آزمون دکتری وزارت بهداشت خود راضی نیستند به چشم می خورند. این گروه از افراد جهت امتحان شانس خود در انتظار شروع تکمیل ظرفیت دکتری وزارت بهداشت هستند. به این ترتیب، امکان قبولی در رشته و دانشگاه مورد نظر خود را به آسانی پیدا می کنند. در این مقاله، بحث تکمیل ظرفیت دکتری وزارت بهداشت را مطرح می کنیم، پس ما را همراهی کنید تا اطلاعات لازم را در رابطه با تکمیل ظرفیت دکتری وزارت بهداشت به دست آورید.

شرایط شرکت در تکمیل ظرفیت دکتری وزارت بهداشت

در مورد این مسئله باید این موضوع را خاطر نشان کنیم که کلیه افراد شرکت کننده و حضور یافته در آزمون دکتری وزارت بهداشت به راحتی می توانند در مرحله تکمیل ظرفیت دکتری وزارت بهداشت شرکت کنند. البته در صورت غیر مجاز شدن در این آزمون باز هم می توانند در تکمیل ظرفیت دکتری تخصصی وزارت بهداشت شرکت کنید. نکته شایان توجه این که تمامی داوطلبان قبول شده در اولین مرحله انتخاب رشته های دانشگاهی دکتری وزارت بهداشت قبولی قبلی آن ها کان لم یکن تلقی می شود و نمی توانند به تحصیل در اولین رشته مورد قبولی بپردازند. همچنین، هیچ یک از دانشجویان پس از ورود به دانشگاه به وسیله شرکت در تکمیل ظرفیت دکتری وزارت بهداشت به هیچ وجه نمی توانند به جا به جایی و یا انتقالی اقدام کنند.

زمان تکمیل ظرفیت دکتری وزارت بهداشت

باید به عرض برسانیم که با موافقت شورای آموزش پزشکی وزارت بهداشت قرار بود که زمان تکمیل ظرفیت دکتری وزارت بهداشت در اولین هفته آذرماه سال 97 صورت می پذیرد، ولی مطابق آخرین اطلاعیه ها امکان برگزار نشدن تکمیل ظرفیت دکتری وزارت بهداشت در سال جاری وجود دارد. تکمیل ظرفیت دکتری وزارت بهداشت در سال 98 در مهر ماه برگزار شد و نتایج آن چندی بعد بر روی سایت سازمان سنجش قرار گرفت. 

اعلام نتایج تکمیل ظرفیت دکتری وزارت بهداشت

زمان دقیق اعلام نتایج تکمیل ظرفیت دکتری وزارت بهداشت هنوز به طور دقیق مشخص نگردیده است. اما در صورت برگزار شدن تکمیل ظرفیت، به احتمال زیاد در دی ماه چشم انتظار اعلام نتایج تکمیل ظرفیت دکتری وزارت بهداشت بود.

رشته های مورد پذیرش تکمیل ظرفیت دکتری وزارت بهداشت

باید بگوییم که اسامی رشته های مورد پذیرش در تکمیل ظرفیت دکترا وزارت بهداشت هنوز به طور قطعی اعلام نشده است. اما اسامی برخی از رشته های موجود در تکمیل ظرفیت دکتری وزارت بهداشت در سال گذشته به قرار زیر بود.

ردیف

رشته های مورد پذیرش تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد وزارت بهداشت

ردیف

 

1

داروسازی سنتی

12

طب سنتی

2

زیست مواد دارویی

13

ژنتیک پزشکی

3

سم شناسی

14

روانشناسی بالینی

4

مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

15

سالمند شناسی

5

نانوفناوری پزشکی

16

علوم سلولی کاربردی

6

مهندسی بافت

17

باکتری شناسی پزشکی

7

مامایی

18

بهداشت حرفه ای

8

کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی

19

بیوشیمی بالینی

9

فیزیولوژی

20

پرستاری

10

فیزیک پزشکی

21

ایمنی شناسی پزشکی

11

علوم و صنایع غذایی

22

 

در این مقاله به بررسی نکات مرتبط با تکمیل ظرفیت دکتری وزارت بهداشت پرداختیم. پیشنهاد می کنیم برای کسب اطلاعات جامع تر سری هم به مقاله تکمیل ظرفیت ارشد پزشکی بزنید. 

اگر سوالی در زمینه تکمیل ظرفیت دکتری وزارت بهداشت ذهنتان را به خود مشغول کرده است، می توانید با مشاوران باتجربه تحصیلی آیدانیتو تماس بگیرید.