تکمیل ظرفیت ارشد پزشکی

برای قبولی در رشته های ارشد علوم پزشکی نیاز به پذیرفته شدن از طریق آزمون ارشد وزارت بهداشت است. بسیاری از افراد، با تفاوت کمی از آخرین افراد قبول شده، موفق به پذیرش نمی شوند و یا رشته محل پذیرفته شده خود را دوست ندارند. این گروه تماماً منتظر شروع تکمیل ظرفیت ارشد پزشکی هستند، تا مجدداً شانس خود را امتحان کنند و به رشته و محل مورد علاقه شان راه یابند. سوالی که در مورد تکمیل ظرفیت ارشد پزشکی پیش می آید این است که چه افرادی می توانند در آن شرکت کنند؟ شرایط شرکت در تکمیل ظرفیت ارشد پزشکی چیست؟ چه رشته هایی در تکمیل ظرفیت ارشد پزشکی ارایه می شوند؟ و …

در این مقاله می خواهیم به تمام سوالات شما درباره تکمیل ظرفیت ارشد پزشکی پاسخ دهیم.

شرایط شرکت در تکمیل ظرفیت ارشد پزشکی

در پاسخ به این سوال که چه کسانی می توانند در تکمیل ظرفیت ارشد پزشکی شرکت کنند، باید بگوییم، تمامی افرادی که در آزمون ارشد وزارت بهداشت شرکت کرده ا ند و مجاز به انتخاب رشته شده اند، می توانند در این مرحله نیز شرکت کنند. افرادی که مجاز به انتخاب رشته نشده اند نیز می توانند در این مرحله شرکت کنند.

اما بایستی به این نکته دقت شود که افرادی که در مرحله اول انتخاب رشته پذیرفته شده اند و در مرحله تکمیل ظرفیت نیز شرکت کرده اند، در صورت پذیرش در مرحله تکمیل ظرفیت، قبولی قبلی آنان باطل می شود.

در هنگام انتخاب رشته تکمیل ظرفیت ارشد پزشکی توجه داشته باشید که بعد از پذیرش، امکان انتقال و جابجایی وجود ندارد، بنابراین در انتخاب محل تحصیل خود دقت کنید.

زمان تکمیل ظرفیت ارشد وزارت بهداشت

تکمیل ظرفیت به منظور ایجاد فرصتی دوباره برای داوطلبین و همچنین پر کردن صندلی های خالی برای دانشگاه ها است. بنابراین تکمیل ظرفیت ارشد وزارت بهداشت بعد از اتمام زمان ثبت نام آغاز خواهد شد. این زمان طبق روال سال های گذشته، در نیمه آخر مهر ماه انجام شده است.

شایان ذکر است که در صورت پذیرش در دوره عادی (رایگان) و عدم ثبت نام، یک سال از شرکت در کنکور محروم می شوید.

رشته های مورد پذیرش تکمیل ظرفیت ارشد وزارت بهداشت

هر ساله تعداد رشته و دانشگاه هایی که وارد مرحله تکمیل ظرفیت ارشد پزشکی می شوند، متفاوت است. این اختلاف به دلیل ظرفیت پذیرش و تعداد افرادی است که ثبت نام کرده اند. در سال 96، 298 رشته محل در مرحله تکمیل ظرفیت ارشد پزشکی شرکت کرده اند. رشته های پذیرنده تکمیل ظرفیت به شرح زیر می باشند:

رشته های مورد پذیرش تکمیل ظرفیت ارشد وزارت بهداشت

ویروس شناسی پزشکی

مهندسی پزشکی

مشاوره در مامایی

مدیریت توان بخشی

نافذ تکنولوژی پزشکی

مهندسی بهداشت محیط

HSE

مدد کاری اجتماعی

میکروب شناسی

مهندسی بهداشت حرفه ای

مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

مامایی

فیزیولوژی

قارچ شناسی پزشکی

تصویر برداری

عدم و صنایع غذایی

علوم تشریحی

علوم تغذیه

شیمی دارویی

شنوایی شناسی

سم شناسی

ژنتیک انسانی

ترکیبات طبیعی دارویی و دریایی

پرستاری

سلامت سالمندی

روان پرستاری

تاریخ علوم پزشکی

آمار زیستی

زیست فناوری پزشکی

روان شناسی بالینی

پرستاری نظامی

انگل شناسی

اقتصاد بهداشت

اکولوژی انسانی

ارگونومی

اپیدمیولوژی

اگر علاقه مند به تحصیل در رشته مامایی هستید، میتوانید مقاله تکمیل ظرفیت ارشد مامایی را نیز مطالعه کنید.

برای اطلاع دقیق از زمان ، نحوه انتخاب رشته و شرکت در تکمیل ظرفیت ارشد وزارت بهداشت و پزشکی و همچنین اطلاع از دانشگاه های پذیرنده تکمیل ظرفیت ارشد پزشکی می توانید با مشاوران آیدانیتو تماس بگیرید.