تکمیل ظرفیت ارشد وزارت بهداشت

جهت قبولی در رشته های ارشد علوم پزشکی به قبولی در آزمون ارشد وزارت بهداشت نیاز است. اما پس از اعلام نتایج، افراد بسیاری هستند که یا علاقه ای به رشته محل قبول شده در آن ندارند و یا در کل مؤفق به قبولی و پذیرش در رشته های ارشد وزارت بهداشت نمی شوند. در نتیجه، مرحله تکمیل ظرفیت ارشد وزارت بهداشت جهت این قبیل افراد برگزار می شود تا فرصت امتحان شانس خود را به آن ها بدهد. در این مقاله توضیحات لازم را در ارتباط با تکمیل ظرفیت ارشد وزارت بهداشت خدمتتان ارائه می کنیم. پس با ما همراه باشید تا اطلاعاتی ضروری را در ارتباط با تکمیل ظرفیت ارشد وزارت بهداشت به دست آورید.

زمان شرکت در تکمیل ظرفیت ارشد وزارت بهداشت

هدف از برگزاری تکمیل ظرفیت ارشد وزارت بهداشت 97 ایجاد فرصتی دوباره جهت داوطلبان و همین طور پر کردن صندلی های خالی دانشگاه های پذیرنده رشته های پذیرنده ارشد وزارت بهداشت است. در نتیجه، تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد وزارت بهداشت پس از اتمام زمان تعیین شده برای ثبت نام صورت می گیرد. امسال یعنی سال 97، مطابق اعلام رئیس سنجش آموزش پزشکی ثبت نام تکمیل ظرفیت ارشد وزارت بهداشت در اولین هفته آذر ماه برگزار می شود. لازم به ذکر است در صورت پذیرش داوطلب در دوره رایگان یا عادی و عدم ثبت نام در دانشگاه فرد به مدت یک سال از شرکت در آزمون سراسری محروم می شود.

اعلام نتایج تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد وزارت بهداشت

تاریخ اعلام نتایج تکمیل ظرفیت ارشد وزارت بهداشت هنوز به طور دقیق مشخص نیست. اما احتمالاً باید در دی ماه منتظر اعلام نتایج تکمیل ظرفیت ارشد وزارت بهداشت باشیم.

شرایط شرکت در تکمیل ظرفیت ارشد وزارت بهداشت

در رابطه با این موضوع باید بگوییم که تمامی افراد مجاز به انتخاب رشته در آزمون ارشد وزارت بهداشت امکان شرکت در تکمیل ظرفیت ارشد وزارت بهداشت را بدون هیچ مانعی دارند. حتی افرادی که رتبه لازم را جهت انتخاب رشته به دست نیاورده اند نیز می توانند در تکمیل ظرفیت ارشد وزارت بهداشت شرکت نمایند. تنها نکته مورد توجه این که داوطلبان پذیرفته شده در اولین مرحله انتخاب رشته در صورت قبولی در مرحله تکمیل ظرفیت ارشد وزارت بهداشت قبولی قبلی آن ها باطل اعلام می گردد. دقت کنید که پس از قبولی در مرحله تکمیل ظرفیت ارشد وزارت بهداشت به هیچ وجه امکان جابه جایی و انتقال برایتان وجود ندارد. در نتیجه توجه لازم را در انتخاب محل تحصیل خود به عمل آورید.

رشته های مورد پذیرش تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد وزارت بهداشت

باید بگوییم که در هر سال تحصیلی شمار دانشگاه ها و رشته هایی که دارد دوره تکمیل ظرفیت ارشد وزارت بهداشت می شوند با یکدیگر فرق دارد. دلیل این اختلاف را می توان تعداد افراد و ظرفیت پذیرش اعلام شده توسط دانشگاه ها در نظر گرفت. در سال قبل یعنی سال 96 در حدود 298 کد رشته محل در  دوره تکمیل ظرفیت ارشد وزارت بهداشت شرکت کرده اند. لیست رشته های پذیرنده تکمیل ظرفیت ارشد وزارت بهداشت به شرح زیر است.

 

ردیف

رشته های مورد پذیرش تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد وزارت بهداشت

ردیف

 

1

تکنولوژی پزشکی

18

تاریخ علوم پزشکی

2

میکروب شناسی

19

روان پرستاری

3

علوم تشریعی

20

ژنتیک انسانی

4

سلامت سالمندی

21

علوم تغذیه

5

مدد کاری اجتماعی

22

قارچ شناسی پزشکی

6

اقتصاد و بهداشت

23

مهندسی بهداشت حرفه ای

7

زیست فناوری پزشکی

24

مهندسی بهداشت محیط

8

فیزیولوژی

25

مهندسی پزشکی

9

ویروس شناسی پزشکی

26

ارگونومی

10

انگل شناسی

27

پرستاری نظامی

11

آمار زیستی

28

ترکیبات طبیعی دارویی و دریایی

12

پرستاری

29

شیمی دارویی

13

شنوایی شناسی

30

تصویربرداری

14

مامایی

31

مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

15

مددکاری اجتماعی

32

HSE

16

اکولوژی انسانی

33

مشاوره در مامایی

17

روانشناسی بالینی

34

اپیدمیولوژی

 

در این مقاله به بررسی نکات مرتبط با تکمیل ظرفیت ارشد وزارت بهداشت پرداختیم. پیشنهاد می کنیم برای کسب اطلاعات جامع تر سری هم به مقاله اعلام نتایج ارشد وزارت بهداشت 97 بزنید.

اگر سوالی در زمینه تکمیل ظرفیت ارشد وزارت بهداشت ذهنتان را به خود مشغول کرده است، می توانید با مشاوران باتجربه تحصیلی آیدانیتو تماس بگیرید.