تکمیل ظرفیت ارشد برق 98

در این مقاله به موضوع تکمیل ظرفیت ارشد برق 98 خواهیم پرداخت. همان طور که می دانید تکمیل ظرفیت ارشد 98 از فرصت های ویژه برای داوطلبان به شما می آید. اما شرایط شرکت در مرحله تکمیل ظرفیت ارشد 98 چیست؟ داوطلبان مجاز شده در تکمیل ظرفیت چه کسانی هستند؟ شروع ثبت نام و انتخاب رشته تکمیل ظرفیت ارشد برق 98 در چه زمانی است؟ کد محل های ارشد برق در مرحله تکمیل ظرفیت کدام است و … سؤالاتی هستند که در این مقاله به آنها پاسخ داده شده است. به داوطلبان عزیزی که قصد شرکت در تکمیل ظرفیت ارشد برق 98 را دارند، توصیه می کنیم برای کسب آگاهی از جزئیات تکمیل ظرفیت ارشد برق 98 در این مقاله با آیدانیتو همراه باشند. مهندسی برق از رشته های پرطرفدار و جذاب از دید داوطلبان گروه فنی و مهندسی است که دانشجویان زیادی را به سوی خود جذب می کند. مجموعه برق 14 رشته و 8 کد ضریب را شامل می شود. رشته مهندسی برق 13 گرایش و 6 کد ضریب دارد. انتخاب رشته در مرحله تکمیل ظرفیت ارشد به صورت انتخاب کد ضرایب هر رشته یا گرایش می باشد. بنابراین بهتر است از کد ضریب گرایش و رشته مورد نظر به طور دقیق مطلع شوید.
رشته گرایش کد ضریب
برق مدارهای مجتمع الکترونیک 1
افزاره های میکرو و نانو الکتریک
سیستم های الکترونیک دیجیتال
سیستم های قدرت 2
الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی 3
برنامه ریزی و مدیریت سیستم های انرژی 2
سامانه های برقی حمل و نقل
مخابرات میدان و موج 4
مخابرات نوری
مخابرات سیستم 5
مخابرات امن و رمزنگاری
شبکه مخابراتی
کنترل 6
مهندسی پزشکی بیوالکتریک 7
فناوری اطلاعات
مهندسی ورزشی
مهندسی مکاترونیک 8
مهندسی راه آهن برق 2
مهندسی پدافند غیر عامل افا (استتارف فریب و اختفا) 1
مهندسی سیستم های انرژی تکنولوژی انرژی 2
انرژی و محیط زیست
سیستم های انرژی
مهندسی انرژی های تجدید پذیر 2
مهندسی هسته ای کاربرد پرتوها 2
گداخت هسته ای
راکتور
پرتو پزشکی
مهندسی فیزیک بهداشت
مهندسی فناوری ماهواره 5
مهندسی کنترل و علائم راه آهن 6
مهندسی فتونیک 1
نانوفتونیک
مهندسی صدا 5
مهندسی مخابرات امنیتی 5

 

شرط شرکت در تکمیل ظرفیت ارشد برق

از سؤالات مهمی که در مرحله تکمیل ظرفیت به وجود می آید، این است که چه کسانی مجاز به شرکت در تکمیل ظرفیت ارشد برق 98 هستند؟ شرط شرکت در تکمیل ظرفیت شرکت در آزمون ارشد 98 می باشد. داوطلبانی که برای آنان کارنامه صادر شده است و در کد رشته های انتخاب رشته پذیرفته نشده اند و یا در انتخاب رشته شرکت نداشته اند، نیز در این مرحله مجاز به انتخاب رشته می شوند.

زمان تکمیل ظرفیت ارشد برق

با توجه به این موضوع که در حال حاضر زمان تکمیل ظرفیت ارشد برق 98 از جانب سازمان سنجش اعلام نشده است، به طور دقیق نمی توان از زمان تکمیل ظرفیت ارشد برق 98 صحبت کرد. اما طبق روال سال های گذشته حدوداً 20 الی 30 روز پس از اعلام نتایج نهایی مرحله تکمیل ظرفیت آغاز خواهد شد. تکمیل ظرفیت در دو دوره ارائه میشود اولین تکمیل ظرفیت در مهر ماه و دومین تکمیل ظرفیت در بهمن ماه می باشد. برخلاف سال ها ی گذشته در سال 96 در دوره دوم تکمیل ظرفیت نام دانشگاه های سراسری نیز به چشم میخورد.

نحوه انتخاب رشته تکمیل ظرفیت ارشد برق

داوطلبان عزیز با ورود به سایت سازمان سنجش و ثبت اطلاعات فردی در قسمت ثبت نام تکمیل ظرفیت، بدون پرداخت هزینه ای اقدام به انتخاب رشته می نمایند. داوطلبان مجاز به درج 20 کد محل در مرحله تکمیل ظرفیت ارشد برق 98 می باشند که با توجه به اولویت های شخص 20 کد رشته درج می شود. داوطلبان عزیز توجه داشته باشند در مرحله تکمیل ظرفیت می بایست تنها رشته هایی کهدر لیست رشته اهی تکمیل ظرفیت هستند، انتخاب شوند. بنابراین ابتدا به لیست رشته های تکمیل ظرفیت توجه کنید و رشته و گرایش های مورد نظر را انتخاب نمایید.

داوطلبان پذیرفته شده در دوره روزانه در صورت شرکت در تکمیل ظرفیت به مدت 1 سال محروم خواهند شد

بررسی انتخاب رشته تکمیل ظرفیت

درج کد رشته با اولویت از شماره 1 تا 20 اهمیت ویژه ای دارد. به این دلیل که بررسی انتخاب ها توسط سازمان سنجش از گزینه 1 شروع می شود و در صورتی که رتبه قبولی را در گزینه اول کسب کرده اید، گزینه های بعدی شما مورد بررسی قرار نخواهد گرفت بنابراین در صورت عدم اولویت بندی حق تحصیل در دانشگاه هایی با سطح علمی بالاتر را از خود خواهید گرفت.

کارنامه سبز

داوطلبان ارشد با ورود به سایت سازمان سنجش و پروفایل خود میتوانند کارنامه سبز آزمون را مشاهده نمایند، در کارنامه سبز یا کارنامه نهایی رتبه کسب شده داوطلبا و رتبه آرین فرد ذیرفته شده در هر دانشگاه مشخص میشود و داوطلبان میتوانند وضعیت پذیرش یا عدم پذیرش خود را در هر دانشگاه به صورت دقیق مشاهده نمایند.

لیست گرایش ها و محل دانشگاه ارشد در تکمیل ظرفیت

 

دانشگاه کد ضریب گرایش دوره ظرفیت
دانشگاه تهران 5 مخابرات سیستم پردیس خودگردان 10
مؤسسه غیر انتفاعی غیاث الدین جمشید کاشانی – آبیک 5 مخابرات سیستم غیر انتفاعی 10
مؤسسه غیر انتفاعی علامه فیض کاشانی – کاشان 6 کنترل غیر انتفاعی 18
دانشگاه صنعتی شاهرود 8 مهندسی مکاترونیک غیر انتفاعی 8
دانشگاه علامه فیض کاشانی – کاشان 1 سیستم های الکترونیک دیجیتال غیر انتفاعی 18
مؤسسه پویندگان دانش – چالوس 1 سیستم های الکترونیک دیجیتال غیر انتفاعی 20
مؤسسه غیر انتفاعی آیندگان – تنکان 1 مدارهای مجمتع الکترونیک غیر انتفاعی 10
مؤسسه غیر انتفاعی آفرینش  علم گستر – بروجرد 2 سیستم های قدرت غیر انتفاعی 12
مرسسه غیر انتفاعی آیندگان – تنکابن 2 سیستم های قدرت غیر انتفاعی 16
مؤسسه غیر انتفاعی علامه فیض کاشانی – کاشان 2 سیستم های قدرت غیر انتفاعی 10
مؤسسه غیر انتفاعی انرژی – ساوه 2 سیستم های انرژی گرایش تکنولوژی انرژی غیر انتفاعی 8
مؤسسه غیر انتفاعی انرژی – ساوه 2 سیستم های انرژی غیر انتفاعی 9
  همان طور که مشاهده می کنید در مرحله تکمیل ظرفیت، تعداد گرایش هایی که در لیست انتخاب رشته موجود هستند، بسیار محدود است. اطلاعات رشته و ظرفیت ها بر اساس دفترچه تکمیل ظرفیت 96 ارائه شده است. به داوطلبان عزیز توصیه میکنیم مقاله اعلام نتایج تکمیل ظرفیت ارشد 98  را نیز مطالعه کنند.