تله پاتی

تله پاتی در واقع انتقال متقابل اطلاعات از فردی به فرد دیگر، بدون استفاده از هیچ گونه ارتباط کلامی، ابزارهای ارتباطی و تعاملات فیزیکی است.

این ارتباط یک پدیده روانی است که موجب ارتباط بین دو ذهن می شود و افکار، ایده ها، احساسات و… را از یکی به دیگری منتقل می کند. هنوز نمی توان گفت که تله پاتی از نظر علمی کاملاً ثابت شده است اما مطالعات روانشناختی در مورد این اتفاق رو به رشد است و روانشناسان بسیاری آن را واقعی می دانند.

ممکن است بسیاری از ما تجربه کرده باشیم که در لحظه ای که به کسی فکر می کنیم و دلتنگ او هستیم، او با ما تماس می گیرد و اظهار دلتنگی می کند یا وقتی در کنار دوستی هستیم، بدون این که با همدیگر صحبت کنیم پیام هایی را منتقل می کنیم. مثلاً در مورد آن چه در ذهنمان می گذرد حرف می زنیم و همان موقع دوست صمیمی مان ادعا می کند که دقیقاً به همان مسئله فکر کرده.

تاکنون آزمایش های بسیاری برای اثبات این پدیده انجام شده اند، اما از آن جایی که تله پاتی در صورت وجود کاملاً یک فرایند ذهنی و غیرقابل اندازه گیری است، با وجود شواهد بسیار، هنوز نمی توان گفت که این ارتباط واقعاً امکان پذیر است یا خیر.

بسیاری از دانشمندان معتقدند که در آینده ی نزدیک تله پاتی به وقوع می پیوندد و خواندن ذهن انسان ها و آن چه در فکرشان می گذرد کاملاً امکان پذیر می شود. اتفاقی که می تواند مزایا و معایب بسیاری داشته باشد.

روش انجام تله پاتی

ما هنوز نمی توانیم با قطعیت از امکان وقوع این ارتباط بگوییم اما نتایج بعضی از تحقیقات ادعا می کنند که با تکنیک های زیر می توان تله پاتی را تجربه کرد:

حضور دو فرد

قبل از هر چیز برای انجام تله پاتی به دو نفر احتیاج داریم. یکی از این افراد باید کسی باشد که فکر یا ایده ای را انتقال می دهد و دیگری باید گیرنده آن ایده یا احساس باشد. البته این دو نفر باید کاملاً به تله پاتی معتقد باشند.

آرامش جسمی و روانی

این ارتباط ذهنی نیازمند آرامش جسمی و ذهنی است چون به واسطه تمرکز اتفاق می افتد یا بدون آرامش ذهنی و جسمی، تمرکز امکان پذیر نیست.

تصویرپردازی و انتقال

در این مرحله دو نفر از همدیگر فاصله دارند و یکی از آن ها شروع می کند به تجسم چیزی. این چیز می تواند یک رنگ، گل، خوراکی یا هر چیز دیگری باشد. باید در حین تصویر برداری به گیرنده هم فکر کرد و تصور کرد که تصویر خیالی مورد نظر به او منتقل می شود.

این تصویرپردازی باید آن قدر ادامه پیدا کند که فرد به یک احساس عمیق برسد و باور کند که فکرش انتقال پیدا کرده است.

دریافت از جانب گیرنده

از سوی دیگر گیرنده باید در آرامش کامل باشد و برای ذهنی خالی تلاش کند. هر چقدر آرامش فرد بیشتر باشد امکان دریافت پیام بیشتر می شود. احتمالاً در این حالت چیزهای زیاد و متفاوتی به ذهن او خطور می کنند. بهترین کار در این شرایط نوشتن همه افکاری است که به ذهن خطور می کنند.

مقایسه

بعد از این آزمایش می توان نتایج را مقایسه کرد. البته ممکن است در اولین تمرین نتیجه مورد نظر حاصل نشود و نیاز به تمرینات مکرر باشد. همچنین ممکن است هرگز دو نفر موفق به تله پاتی نشوند. چون به هر حال این پدیده ذهنی هنوز تمام و کمال ثابت نشده است.

در ادامه مطالعه مقاله «مشکل عدم تمرکز» را به شما پیشنهاد می کنیم.

برای اطلاعات بیشتر در زمینه تله پاتی و چگونگی آن می توانید با مشاوران متخصص آیدانیتو تماس بگیرید.