تغییر رشته های امتحانی کنکور ارشد 98

سازمان سنجش برخی از رشته های کنکور ارشد 98 را تغییر داده است. تغییر رشته های امتحانی کنکور ارشد 98 برای داوطلبان کنکور بسیار حائز اهمیت است. زیرا برخی از کد رشته ها حذف شده است. همچنین برخی رشته های جدید نیز بر مجموعه رشته های کنکور ارشد اضافه شده است. سازمان سنجش طی اخبار خود داوطلبان را با تغییر رشته های امتحانی کنکور ارشد 98 مطلع کرده اهست.

تغییر رشته های امتحانی کنکور ارشد 98 برای هر یک از گروه های امتحانی به شرح زیر است.

تغییر رشته های امتحانی کنکور ارشد 98 گروه علوم انسانی

از مجموعه علوم اجتماعی رشته مدیریت خدمات اجتماعی حذف شده است و به مددکاری اجتماعی اضافه شده است. مجموعه  الهیات و معارف اسلامی. علوم قرآن و حدیث دو رشته تفسیر قرآن مجید و معارف قرآن حذف شده است و گرایش عرفان اسلامی به رشته علوم حدیث اضافه شده است.

رشته فلسفه دین به مجموعه الهیات و معارف اسلامی- فلسفه و کلام اضافه شده است. این رشته در سال گذشته در مجموعه فلسفه قرار داشته است.

یکی دیگر از تغییر رشته های امتحانی کنکور ارشد 98 در مجموعه حقوق اتفاق افتاده است. در این مجموعه رشته حقوق سردفتری به سردفتری اسناد رسمی تغییر داده شده است. حقوق حمل و نقل با نام حقوق حمل و نقل تجاری ارائه شده است. یکی دیگر از تغییر رشته های امتحانی کنکور ارشد 98 مجموعه حقوق حذف سه رشته است.

سه رشته زیر از مجموعه حقوق ارشد 98 حذف شده اند.

 • مدیریت نظارت و بازرسی
 • مدیریت دادگستری
 • حقوق دادرسی اداری

در مجموعه زبان نیز از تغییر رشته های امتحانی کنکور ارشد 98 در امان نبوده است. آموزش زبان ژاپنی که در سال های گذشته تنها در تهران برگزار می شد از مجموعه امتحانی ارشد حذف شده است. در مجموعه علوم سیاسی و روابط بین الملل رشته تربیت مربی علوم سیاسی اضافه شده است. این رشته جدید تنها در مرکز آموزش عالی تربیت مربی عقیدتی سیاسی قم پذیرش دانشجو دارد.

در مجموعه مدیریت دو گرایش هوشمندی کسب و کار و مدیریت پروژه های فناوری اطلاعات به رشته مدیریت فناوری اطلاعات اضافه شده است. از رشته مدیریت مالی نیز گرایش مستغلات حذف شده است. دیگر تغییر رشته های امتحانی کنکور ارشد 98 در مجموعه مدیریت حذف رشته مدیریت سازمان های دولتی با سه گرایش است.

در مجموعه مدیریت کسب و کار و امور شهری گرایش انرژی به رشته مدیریت کسب و کار اضافه شده است. یکی از اساسی ترین تغییر رشته های امتحانی کنکور ارشد 98 تغییرات مجموعه مدرسی معارف اسلامی است. در سال های گذشته این مجموعه دارای یک رشته با پنج گرایش بوده است اما با تغییر رشته های امتحانی کنکور ارشد 98 تمامی گرایش های درسی معارف اسلامی به رشته تبدیل شده اند. مجموعه مدرسی معارف اسلامی با 5 رشته زیر در دفترچه انتخاب رشته ارشد 98 ارائه خواهد شد.

 • مدرسی مبانی نظری اسلام
 • مدرسی اخلاق اسلامی
 • مدرسی تاریخ، فرهنگ و تمدن اسلامی
 • مدرسی انقلاب اسلامی
 • مدرسی معارف قرآن و حدیث

تغییر رشته های امتحانی کنکور ارشد 98 علوم پایه

اولین تغییر رشته های امتحانی کنکور ارشد 98 گروه علوم پایه مربوط به مجموعه شیمی است. گرایش شیمی پیشرانه به رشته شیمی اضافه شده است و رشته پیشرانه با دو گرایش جامد و مایع از رشته های گروه شیمی حذف شده است. در مجموعه فیزیک گرایش فیزیک بهداشت به رشته ی مهندسی هسته ای اضافه شده است.

مجموعه آمار نیز از تغییر رشته های امتحانی کنکور ارشد 98 بی نصیب نبوده است. در سال 98 مجموعه آمار با چهار رشته زیر ارائه شده است.

 • آمار ریاضی
 • بیم سنجی
 • آمار اجتماعی و اقتصادی
 • آمار رسمی

تغییر رشته های امتحانی کنکور ارشد 98 مجموعه ریاضی نیز به این شرح است. سه گرایش منطق ریاضی، گراف و ترکیبات و ریاضیات تصادفی به رشته ریاضی محض اضافه شده است. به رشته ریاضی کاربری نیز گرایش های علوم داده و ریاضیات زیستی اضافه شده است. همچنین یک رشته جدید با نام بیوانفورماتیک به مجموعه ریاضی وارد شده است.

تغییر رشته های امتحانی کنکور ارشد 98 گروه فنی مهندسی

تغییر رشته های امتحانی کنکور 98 اولین مجموعه گروه فنی و مهندسی، مجموعه مهندسی برق به شرح زیر است.

در رشته مهندسی برق گرایش جنگ الکترونیک اضافه شده است این رشته مخصوص دانشگاه های نظامی و امنیتی می باشد.

در مجموعه مهندسی شیمی گرایش صنایع پتروشیمی از رشته مهندسی شیمی و رشته مهندسی تسلیحات حذف شده است.

تغییر رشته های امتحانی کنکور ارشد 98 مجموعه مهندسی عمران نیز تغییر گرایش ساختمان های هوشمند به رشته ساختمان های هوشمند است و در سال 98 مجموعه عمران با چهار رشته ارائه می شود.

در مجموعه مکانیک پنج گرایش از رشته مکانیک حذف شده است این 5 گرایش عبارتند از:

 • سیستم های محرکه خودرو
 • طراحی سیستم های دنیامیکی خودرو
 • سازه بدنه خودرو
 • طراحی و ساخت خودروهای نظامی
 • جوش

از این پنج گرایش حذف شده از رشته مهندسی مکانیک سه گرایش سیستم های محرحه خودرو، سازه بدنه خودرو و طراحی سیستم های دنیامیکی خودرو به عنوان سه گرایش رشته جدید مهندسی خودرو مطرح شده اند.

در تغییر رشته های امتحانی کنکور ارشد 98، رشته مهندسی فناوری اطلاعات، هفت گرایش به مجموعه خود اضافه کرده است و به شکل زیر در آمده است.

 

 

 

رشته

گرایش

مهندسی فناوری اطلاعات

تجارت الکترونیکی

معماری سازمانی

مدیریت سیستم های اطلاعاتی

تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات

شبکه های ارتباطی و کامپیوتری

قرآن کاوی رایانشی

سامانه های شبکه ای

سیستم های چند رسانه ای

 

از رشته مهندسی کامپیوتر نیز رشته الگوریتم ها و محاسبات به عنوان رشته جدید ارائه شده است و از گرایش های مهندسی کامپیوتر حذف شده است.

از دیگر تغییر رشته های امتحانی کنکور ارشد 98 تغییر نام رشته مهندسی شیمی با گرایش بهداشت، ایمنی و محیط زیست به مهندسی ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE) در مجموعه مهندسی ایمنی، بهداشت و محیط زیست است.

مجموعه ایمنی صنعتی به مجموعه ایمنی، بهداشت و محیط زیست تغییر نام داده است و رشته ایمنی صنعتی از این مجموعه حذف شده است.

گروه کشاورزی و منابع طبیعی تنها گروهی است که از تغییر رشته های امتحانی کنکور ارشد 98 در امان بوده است.

در گروه هنر نیز تغییر رشته های امتحانی کنکور ارشد 98 اعمال شده است. در یکی از این تغییرات در گروه فرش است مجموعه فرش که تنها با یک رشته و گرایش در سال 97 ارائه شده بود، در سال 98 با چهار گرایش جدید ارائه می شود.

رشته

گرایش

فرش

طراحی

تولید

مواد اولیه و رنگرزی

پژوهش در فرش

 تغییر رشته های امتحانی کنکور ارشد 98 گروه دامپزشکی

یکی از تغییرات گروه دامپزشکی حذف نام دامپزشکی از مجموعه انگل شناسی دامپزشکی و تبدیل به انگل شناسی است. این تنها تغییر در این مجموعه محسوب می شود.

با تغییر رشته و گرایش ها و تغییر رشته های امتحانی کنکور ارشد 98، ضرایب و موارد امتحانی نیز تا حدی تغییر کرده است. البته این تغییرات تنها برای برخی از رشته ها است. برای اطلاع از تغییرات مواد امتحانی و ضرایب با مشاوران آیدانیتو تماس بگیرید.

میتوانید مقاله منابع ارشد را نیز مطالعه نمایید.