تبعات کتک زدن کودک

در گذشته تصور می شد که تنبیه بدنی کودک روش کار آمدی برای تربیت و آموزش رفتارهای صحیح است. اما بر اثر گذشت زمان و بعد از تحقیقات مختلف روانشناس ها و جامعه شناس ها تبعات منفی و حتی گاهی غیر قابل جبران کتک زدن کودک مشخص شد.

خوشبختانه امروزه تنبیه بدنی نسبت به گذشته کاهش قابل توجهی داشته و در بسیاری از خانواده ها سبک های فرزند پروری سالم تری جایگزین روش های آسیب زا سنتی شده اند. با این حال همچنان بعضی والدین تصور می کنند که در مواجهه با یک رفتار اشتباه فرزندشان باید او را کتک بزنند، واگرنه او به اندازه کافی نسبت به اشتباه بودن رفتارش آگاه نمی شود و امکان دارد دوباره آن را تکرار کند.

در این مقاله به مهم ترین تبعات منفی کتک زدن کودک می پردازیم:

کودکانی که کتک می خورند، در آینده کتک می زنند

کتک زدن کودکان، این باور را در آن ها ایجاد می کند که رفتارهای پرخاشگرانه می توانند روشی مناسب در تعاملات انسانی باشند. نتایج پژوهش های متعددی نشان می دهند که بین کتک خوردن یک کودک و رفتارهای پرخاشگرانه او در دوران نوجوانی و بزرگسالی رابطه ای وجود دارد.

اکثر بزهکاران دوران کودکی دردناکی دارند. والدین اولین معلم های فرزندشان هستند و کودکان رفتار و اعمال آن ها را تقلید می کنند. در نتیجه عجیب نیست که وقتی کسی در کودکی کتک می خورد، در آینده فرزندش را کتک بزند.

تنبیه بدنی کودک را در حل مشکلات ناتوان می کند

کودکی که کتک می خورد یاد نمی گیرد که چطور با بحران ها مواجه شود. وقتی کودکی را می ترسانیم او سرشار از احساس خشم و خیال پردازی درباره انتقام می شود و نمی تواند در آینده از روش های سالمی برای حل مشکلات استفاده کند.

در واقع این باور در او درونی می شود که تنها با درگیری فیزیکی، توهین و تحقیر دیگران می تواند از یک بحران یا تنش عبور کرد. او چیزی از مهارت های ارتباطی، گفت و گو و هوش هیجانی نمی داند.

کتک زدن کودک، رابطه والد- فرزندی را نابود می کند

تنبیه بدنی صمیمیت را از بین می برد. ما نمی توانیم به کسی که ما را آزار می دهد عشق بورزیم. حتی اگر کودک بعد از تنبیه بدنی، رفتارش تغییر کند، در واقع او فقط از ترس تغییر کرده است و این تغییر تا زمانی دوام دارد که کودک توانمند شود و بتواند با کسی که او را کتک می زند مقابله کند.

در مقابل، وقتی رابطه والد-فرزندی بر مبنای احترام باشد، آرامش همیشگی می شود و هر چند سال هم که بگذرد محبت میان فرزند و پدر یا مادرش پابرجاست.

کتک زدن حامل این پیام است که آزار رساندن به دیگری قابل قبول است

وقتی کسی بارها کتک می خورد، یاد می گیرد که آسیب زدن به دیگران اشتباه نیست. مخصوصاً اگر دیگری کوچک تر و ضعیف تر از ما باشد. در نتیجه کودک به این نتیجه می رسد که می تواند با کودکان کوچک تر از خودش رفتار نامناسبی داشته باشد و احساس دلسوزی در او از بین می رود.

تنبیه بدنی کودک را خشمگین می کند

وقتی کودکی کتک می خورد، سرشار از احساس خشم و عصبانیت می شود. اما این احساسات نمی توانند به شیوه ای سالم ابراز شوند. حتماً همه ما نوجوانانی را دیده ایم که بیش از حد خشمگین هستند. خشم آن ها بی دلیل نیست. وقتی احساسات منفی سال ها درون کسی ذخیره شوند، معمولاً به شکل زشت و شدیداً آسیب زایی ابراز می شوند.

والدینی که فرزندشان را کتک می زنند، در واقع انسان خشمگینی را تحویل جامعه می دهند که گاهی می تواند فاجعه به بار بیاورد.

کتک زدن کودک کوچک ترین تأثیر مثبتی ندارد و نه تنها باعث یک تغییر واقعی در رفتار کودک نمی شود، بلکه رفتارهای منفی بیشتری را به آموزش می دهد. تنبیه بدنی روان کودک را تکه تکه می کند، به او آسیب می زند و می تواند منجر به انتقام گرفتن کودک از جامعه شود.

در ادامه مطالعه مقاله «تنبیه کودک» را به شما پیشنهاد می کنیم.

برای اطلاع از سبک های فرزند پروری و روش های آموزش سالم یک کودک، می توانید با مشاوران آیدانیتو تماس بگیرید.