تایید اجتماعی

ما آدم ها در جامعه زندگی می کنیم و به همین دلیل در ابعاد مختلف زندگی تحت تأثیر اجتماع هستیم. از تصمیم های خیلی کوچک گرفته مثل انتخاب لباس تا تصمیم های بزرگی مثل انتخاب محل زندگی. بسیاری از ما ممکن است وقتی می خواهیم تصمیم بزرگی بگیریم به دیگران نگاه کنیم تا ببینیم که آن ها در موقعیت ما چه کرده اند و همان کار را انجام دهیم.

تایید اجتماعی در واقع نفود و تأثیر دیگران در تصمیم ها و انتخاب های ما است که می توان سودمند یا مضر باشد.

عوامل مهم در تایید اجتماعی

شاید از خودمان بپرسیم که چه عواملی باعث می شوند ما از جامعه تأثیر بگیریم و در مسیر دیگران پیش برویم. مهم ترین عوامل در تایید اجتماعی شامل موارد زیر است:

تعداد افراد

وقتی می بینیم اکثریت یا تعداد زیادی از افراد کاری را انجام می دهند، محصولی را می خرند یا در فعالیتی شرکت می کنند، ممکن است ما هم ترغیب شویم. ضرب المثل معروف «خواهی نشوی رسوا، همرنگ جماعت شو» گویای اصل تایید اجتماعی است.

وقتی می بینیم محصولی پر فروش بوده، این طور تحلیل می کنیم که حتماً تعداد بالای خریداران آن نشانه کیفیت بالایش است و خریداری اش می کنیم.

شباهت افراد به ما

هر چه آدم هایی که کار خاصی را انجام می دهند، از محصول خاصی استفاده می کنند یا رفتار ویژه ای دارند به ما شبیه تر باشند، تمایل مان به هم سو شدن با آن ها بیشتر می شود. به همین دلیل می بینیم که نوجوانان در لباس پوشیدن، سبک حرف زدن و رفتار از هم سالانشان تقلید می کنند.

صنعت مد هم در واقع از اصل تایید اجتماعی کمک می گیرد و با همین روش آدم ها را برای برخورداری از تایید اجتماعی وادار به خریدن پوشاک خاصی می کند.

مزایای تایید اجتماعی

تایید اجتماعی می تواند در موقعیت های خاصی به آدم ها کمک کند. مثلاً وقتی کسی نتواند به راحتی در مورد موضوع مهمی تصمیم بگیرد، می تواند از دیدگاه های افراد شبیه به خودش کمک بگیرد. مثلاً برای خریدن یک کتاب شما می توانید به افراد کتاب خوان اعتماد کنید نه کسانی که اهل مطالعه نیستند. پس در سایت فروش کتاب، با خواندن نظرات کسانی که آن کتاب را خوانده اند، می توان خرید دقیق تری انجام داد.

به نوعی می توان گفت که تایید اجتماعی گاهی اوقات استفاده از تجربیات دیگران است و به ما کمک می کند تا انتخاب امن تری داشته باشیم.

معایب تایید اجتماعی

حق الزاماً با اکثریت نیست و اینکه آدم های زیادی در مورد مسئله ای متفق القول باشند، نشان دهنده این نیست که آن مسئله خالی از اشکال است. اگر کاملاً وابسته تایید اجتماعی باشیم، بدون هیچ شک یا استدلالی از چیزی که اکثریت جامعه می پسندند پیروی می کنیم. حتی اگر آن چیز یک سنت یا خرافات بی پایه و اساس باشد.

در واقع تایید اجتماعی می تواند استقلال ما را بگیرد. همچنین گاهی اوقات دریافت تایید اجتماعی از بعضی گروه ها خطرناک است. مثلاً عضویت در یک گروه تروریستی نیازمند تایید آن گروه است. سیگار کشیدن یا مصرف الکل در بعضی گروه های دوستی ارزشی مثبت تلقی می شود و کسی که از آن پیروی نکند از آن گروه طرد می شود. پس تأیید شدن هر پدیده ای، از جانب هر جمعی عاقلانه نیست.

در ادامه مطالعه مقاله ترس از طرد شدن را به شما پیشنهاد می دهیم.

برای اطلاعات بیشتر در مورد تایید اجتماعی و مزایا و معایب آن، می توانید با مشاوران حرفه ای و با تجربه آیدانیتو تماس بگیرید.