بیماری های گوش، حلق و بینی در معافیت

در این مقاله به موضوع بیماری های گوش، حلق و بینی در معافیت پزشکی خواهیم پرداخت. همان طور که اطلاع دارید یکی از مهم ترین معافیت هایی که حتی در صورت غیبت هم مورد استفاده قرار می گیرد معافیت پزشکی است و شامل 17 نوع بیماری قابل بررسی می شود. که یکی از آن ها بیماری های گوش، حلق و بینی است، پیشنهاد می کنیم با مقاله پیش رو همراه ما باشید تا با انواع بیماری های گوش، حلق و بینی در معافیت و نوع معافیت هر یک از بیماری های درج شده آشنا شوید.

انواع بیماری های گوش، حلق و بینی در معافیت

بیماری های گوش، حلق و بینی در معافیت در 22 بند قابل بررسی است که در ادامه مشاهده می کنید.

 • کاهش شنوایی یک طرفه به طوری که معدل آستانه شنوایی هواپیمایی air conduction های چهارگانه بیش از 80 دسی بل باشد.
 • کاهش شنوایی هر دو گوش
 • کری و لالی
 • فقدان کامل مادرزادی یا اکتسابی لاله گوش
 • آلرژی یا انسداد مجرای گوش خارجی
 • عفونت مزمن گوش میانی
 • عمل جراحی رادیکال ماستوئیدکتومی و هر گونه canal wall down
 • عفونت مزمن گوش میانی با ترشح چرکی و پارگی پرده تمپان به همراه کاهش شنوایی بیش از 335 دسی بل در هر گوش
 • فلج کامل عصب صورت مقاوم به درمان
 • لابرنیتت ها
 • بیماری و سندروم منبر
 • عوارض مادرزادی یا عفونت در بینی، کام، لب و حلق همراه با اختلال شدید
 • شکستگی های قدیمی بینی با تغییر شکل ظاهری صورت که نیاز به عمل جراحی باشد
 • رینیت آنروفیک همراه با کروت متعفن
 • آنژیوفیبروم نازوفارنگس
 • سینوزیت های توام مزمن
 • پولییوزیبینی
 • تومورهای مخلوط ( mixed) غدد بناگوش و یا تحت فکی
 • بیماری های مادرزادی، التهابی، عفونی، ضربه ای و یا تومورهای حنجره
 • تومورهای گلوموس ژوگولر، آنژیو مهای وسیع
 • فلج تارهای صوتی
 • تومورهای بینی و سینوس ها

نوع معافیت بیماری های گوش، حلق و بینی

بیماری های گوش، حلق و بینی در معافیت به طور کامل درج شد ولی لازم است بدانید نوع معافیت هر از بیماری های نام برده شده متفاوت است در ادامه بیشتر از این موضوع مطلع خواهید شد.

بیماری های معافیت دائم خواهند داشت: کاهش شنوایی یک طرفه به طوری که معدل آستانه شنوایی هوایی در فرکانس های چهارگانه بیش از 80 دسی بل باشد، کری و لالی، کاهش شنوایی هر دو گوش به طوری که معدل آستانه شنوایی هوایی در فرکانس های چهارگانه در هر دو گوش بالای 50 دسی بل باشد.

فقدان کامل مادرزادی یا اکتسابی لاله گوش ( دو طرفه )، آترزی یا انسداد مجرای گوش خارجی در تمام طول مجرا، عفونت های مزمن گوش که سبب استئیت و یا کولستئاتوم شود یک طرفه یا دو طرفه، فلج کامل عصب صورت مقاوم به درمان به هر علتی در صورتی که حداقل شش ماه از شروع آن گذشته باشد و….

بیماری هایی که معافیت موقت شش ماهه خواهند داشت: فلج کامل عصب صورت و مقاوم به درمان به هر علت در موارد حاد، بیماری و سندروم منیر یا هر گونه سرگیجه مزمن با منشاء گوش که با بررسی های پاراکلینیک در بیمارستان های نظامی یا دانشگاهی تایید شود و سرگیجه های مزمن با منشا گوشی  کمتر از شش ماه طول کشیده باشد.

بیماری هایی که معافیت از خدمات رزمی را خواهند داشت: پولیپوزبینی یک طرفه و سایر موارد، سینوزیت های توام مزمن، آنژیوفیبروم نازوفارنگس در سایر موارد، شکستگی های قدیمی بینی با تغییر شکل ظاهری صورت که نیازمند عمل جراحی باشد، عفونت مزمن گوش میانی با ترشح چرکی و پارگی تمپان به همراه کاهش شنوایی بیش از 35 دسی بل در هر یک از گوش ها برای دارندگان مدرک کارشناسی و بالاتر و ……

پیشنهاد می کنم بعد از مطالعه مقاله بیماری های گوش، حلق و بینی در معافیت، مقاله مدارک معافیت پزشکی را مطالعه کنید.
اگر سوالی پیرامون معافیت پزشکی و بیماری های ذکر شده دارید با مشاوران آیدانیتو تماس بگیرید.