بیماری های قلب و عروق در معافیت

در این مقاله به موضوع بیماری های قلب و عروق در معافیت می پردازیم.

از جمله مهم ترین معافیت هایی که در نظام وظیفه وجود دارد معافیت پزشکی است در صورتی که مشمول شامل غیبت در سربازی باشد هم می تواند از بیماری خود برای معافیت سربازی استفاده کند، اما 17 دسته بیماری در نظام وظیفه وجود دارد که در این مقاله به دسته پانزدهم یعنی بیماری های قلب و عروق در معافیت خواهیم پرداخت، همراه ما باشید.

انواع بیماری های قلب و عروق در معافیت

 • عوارض عضوی دریچه ای قلب عمل شده و عمل نشده
 • بیماری های مادرزادی قلبی
 • هر نوع بیماری عروقی کرونر در درجه و حالتی که باشد
 • نارسایی مادرزادی قلبی
 • هر نوع بیماری مزمن پریکارد، آندوکارد، میوکارد اعم از التهابی، تومورال، مادرزادی و اکتسابی
 • بیماری های مادرزادی و یا اکتسابی، تومورال و التهابی آئورت و سرخرگ های بزرگ، مانند کوارکتاسیون، آنوریسم ها، آنژیوم ها و اتساع سرخ رگ های ریوی، کانال شریانی باز، تنگی شریان ریوی اصلی و فیستول های شریانی و ریوی در هر مورد.
 • ازیاد فشار خون شریان
 • ترومبوفلبیت ها
 • اختلالات ریتم به صورت اکسترا سیستول های فوق بطنی
 • تاکی آریتمی های فوق بطنی
 • اختلال هدایت داخل دهلیزی بلوک سینوس دهلیزی، وقفه سینوس دهلیزی و سندرم تاکیکاردی و برادیکاری، سندرم ( اس اس اس )، برادیکاردی سینوزال کمتر از 50 ضربان در دقیقه.
 • اختلالات هدایتی دهلیزی بطنی
 • وجود یا سابقه بیماری تب روماتیسمی حاد به شرط عوارض قلبی
 • شوک وازوواگال با سابقه سکوپ های مکرر

در ادامه می توانید نوع معافیت های هر یک از بیماری های گفته شده و مرتبط با قلب و عروق را مشاهده کنید.

نوع معافیت بیماری های قلب و عروق در معافیت

با توجه به شدت و نوع بیماری های قلبی و عروقی نوع معافیت هایی که مشمولان داده می شود متفاوت است و ممکن است شرایط معافیت برای مشمولانی که مدارک تحصیلی مختلف دارند نیز این معافیت متفاوت باشد در ادامه بیشتر با این موضوع آشنا خواهید شد.

بیماری هایی که معافیت دائم به آن ها تعلق می گیرد:

عوارض عضوی دریچه ای قلب عمل شده و نشده به شرط ثبوت در بیمارستان های نیروهای مسلح یا دانشگاهی، بیماری قلبی مادرزاده عمل شده و یا نشده همراه با عارضه و یا اختلال عملکرد، هر نوع بیماری عروقی کرونر در هر درجه و حالت، نارسایی مزمن قلب با  efکمتر از 50، هر نوع بیماری مزمن پریکارد، آندوکارد، میوکارد اعم از التهابی، تومورال، مادرزادی و اکتسابی، بیماری های مادرزادی و یا اکتسابی، توموران و التهابی آئورت و سرخ رگ های بزرگ مانند کوارکتاسیون، آنورسیم ها، آنژیوم ها و اتساع سرخ رگ های ریوی، کانال شریانی باز، تنگی شریانی ریوی اصلی و فیستول های شریانی وریدی در هر مورد عمل نشده و یا عمل شده، ازیاد فشار خون در صورتی که بیش از 60% از اندازه گیری ها، فشار خون باز سیستولیک از 60 میلی متر جیوه و یا دیاستولیک از 100 میلی متر جیوه بالاتر باشد و….

بیماری هایی که معافیت از خدمات رزمی به آن ها تعلق می گیرد:

ترومبو فلبیت ها در مواردی که درمان شده و غیر عود کننده باشد، اختلالات ریتم به صورت اکسترا سیتول های فوق بطنی با تعداد بین 5 تا 10 ضربان در دقیقه و….

بعد از مطالعه بیماری های قلب و عروق در معافیت مقاله مدارک معافیت پزشکی را مطالعه کنید.

اگر سوالی پیرامون معافیت پزشکی و بیماری های گفته شده دارید با مشاوران آیدانیتو تماس بگیرید.