بیماری های روماتولوژی و بافت همبند در معافیت

در این مقاله به موضوع بیماری های روماتولوژی و بافت همبند در معافیت خواهیم پرداخت. از جمله معافیت هایی که با وجود غیبت هم قابل اجراست معافیت پزشکی می باشد، از این جهت تمامی مشمولان می توانند در صورتی که از بیماری های قابل بررسی در نظام وظیفه برخوردار باشند، اقدامات لازم برای معافیت سربازی را انجام دهند، بیماری های روماتولوژی و بافت همبند در معافیت از جمله بیماری هایی است که قرار است در ادامه به آن بپردازیم. همراه ما باشید.

انواع بیماری های روماتولوژی و بافت همبند در معافیت

بیماری های روماتولوژی و بافت همبند از بیماری های نادر و پر خطر است که در ادامه می توانید انواع این بیماری ها را مشاهده کنید.

 • آرتریت های عفونی و یا ناشی از تروما در مفاصل بزرگ
 • آرتریت های عفونی مزمن مفاصل بزرگ
 • آرتریت های التهابی
 • واسکولیت ها
 • کلاژنوزها، اسکلرودرمی ها، پلی میوریت ها، درماتومیوریت
 • بیماری های متابولیک استخوان
 • بیماری های کریستالی
 • استئو آرتریت مفاصل ( آرنج، شانه، لگن، زانو، مچ دست و پا )
 • شانه منجمد، پارگی روتاتورکاف و یا پری آرتریتهای شانه
 • الیگو نورودیستروفی RSDS
 • آرتروپاتی نورولوژیک ( مفصل شارکو )
 • شبه تومورهای مفاصل
 • استئونکروز مفاصل بزرگ و یا مفاصل کوچک همراه با اختلال
 • اسپوند یلودسیت یا اسپوندیلود یسکیت بروسلائیف استافی، سالمونلائی وسلی ستون فقرات
 • بیماری های بافت هم بند نظیر استئوژنریس ایمپکرفکتا، اهلردانلوس و هموسیتینوریما رفان

با 15 بند از بیماری های روماتولوژی و بافت هم بند در معافیت آشنا شدید، دلیل بروز این بیماری به طور دقیق اثبات نشده است اما دلایلی که می توان از عوامل بروز آن داشت، رعایت نکردن بهداشت در نگهداری حیوانات و… دانست.

در ادامه می توانید نوع معافیت هایی که به 15 مورد گفته شده، ارائه می شود را مطالعه کنید.

بیماری هایی که به معافیت دائم منجر می شود شامل: آرکریت های عفونی و یا ناشی از کروما در مفاصل بزرگ که با عدم پاسخگویی به درمان و علائم بالینی و یا تغییر شکل مفصلی و استخوانی همراه است. آرتریت های عفونی مزمن مفاصل بزرگ، آرتریت های التهابی تحد و حاد و مزمن ( آرتریت روماتوئید، لوپوس اریتماتوز سیستمیک، اسپلوندیلیت آنکلوزان، آرتریت های پسوریاریسی، آرتریت های التهابی روده، بیماری ویپل، آرتریت راکیتو، سندرم رایتر، کلاژنوزها، واسکولیت ها، سارکوئیدوز و اسپوندیلو آرترور پاتی، سرونگاتیو fmf و هیدرآرتروز مزمن و مشهود، واسکولیت های نکروزان، بیماری پان کلاسیک، پان میکروسکوپیک وگنر، تاکایاسو، بیماری های بهجت و اسکولیت های ازدیاد حساسیتی به همراه گرفتگی احشاء، کلاژنوزها، اسکلرودرمی ها، پلی میوزیت ها، درماتومیوزیت، بیماری های متابولیک استخوان استئومالاسی و استئوپرورهای ثانویه یا استئوپروزهای با زمینه ارثی، بیماری های کریستالی نقرس با سابقه سه نوبت عود حملات، استئوآرتریت مفاصل ( آرنج، شانه، لگن، زانو، مچ دست و پا ) در فرم شدید و ناتوان کننده که تغییر شکل و یا اختلال در عملکرد عضو ایجاد نموده باشد، شانه منجمد، پارگی روتاتورکاف و یا پری آرتریتهای شانه، الیگونورود یستروفی rsds، آرتروپاتی نورولوژیم ( مفصل شارکو )، شبه تومورهای مفاصل : سینوویت ویلوندولر، استئوکندروماتوز در مفاصل بزرگ، همانژیوم، استئونکروز مفاصل بزرگ و یا مفاصل کوچک که اختلال عملکرد ایجاد کرده باشد. اسپوندیلودیست یا اسپونریلود یسکیت بروسلائی، استافی، سالمونلائی وسلی ستون فقرات، بیماری های بافت همبند .

مشمولان عزیز که از پارگی رئتاتورکاف و یا پری آرتریتهای شانه برخوردار هستند توجه کنند در صورت پارگی روتاتورکاف برای دارندگان مدرک کارشناسی و بالاتر تنها از خدمات رزمی معاف خواهند شد.

بعد از مطالعه بیماری های روماتولوژی و بافت همبند در معافیت مقاله مدارک معافیت پزشکی را مطالعه کنید.
در صورتی که سوالی پیرامون معافیت پزشکی و بیماری های گفته شده دارید با مشاوران آیدانیتو تماس بگیرید.