بودجه بندی کنکور تجربی

بحث بودجه بندی کنکور تجربی به این معناست که در آزمون سراسری این گروه آزمایشی چند سؤال از هر کدام فصول و مباحث کتب اختصاصی و عمومی مطرح می شود. بودجه بندی کنکور سال 99 همچون سال های گذشته برای همه رشته ها از جمله رشته تجربی تا قبل از برگزاری آزمون در سایت سنجش اعلام نمی شود. در نتیجه، شما دوست عزیز داوطلب تنها به وسیله تحلیل و بررسی تعداد سؤالات مطرح شده از هر کدام از مباحث درسی در آزمون های سال های گذشته می توانید شمار سؤال های آورده شده در کنکور سال بعد را پیش بینی کنید. با توجه به اهمیت اطلاع داوطلبان از بودجه بندی کنکور تجربی، در این نوشته در رابطه با آن صحبت می کنیم. داوطلبانی که قصد دارند تا از طریق پزشکی بدون کنکور وارد دانشگاه شوند میتوانند از مشاورین آیدانیتو تمام سوال های خود را دریافت کنند.

بودجه بندی کنکور تجربی در دروس اختصاصی و عمومی

آزمون سراسری گروه آزمایشی علوم تجربی هر ساله به وسیله سازمان سنجش و آموزش با بیشترین جامعه آماری از جهت افراد شرکت کننده اجرا می شود. در نتیجه، کلیه داوطلبان تجربی از هیچ موردی جهت دستیابی به تراز و رتبه قبولی نباید غافل شوند. از جمله این موارد آنالیز و بررسی بودجه بندی بخش های مختلف کتاب های درسی عمومی و اختصاصی است.

بودجه بندی دروس عمومی تجربی

در کنکور گروه علوم تجربی نیز همچون سایر گروه های آزمایشی یکصد سؤال در دروس عمومی مطرح می شود. به عبارت دیگر برای هر کدام از دروس زبان انگلیسی، عربی، دین و زندگی و زبان و ادبیات فارسی شاهد طرح 25 سؤال هستیم.

بودجه بندی عربی تجربی

درس عربی آزمون تجربی با 25 سؤال دو بخش قواعد و ترجمه را شامل می گردد. البته سؤالات این درس برای دو نظام قدیم و جدید به صورت جداگانه در کنکور آورده می شود.

بودجه بندی عربی تجربی ( دوره نظام قدیم)
مبحث درسی سال 94 سال 95 سال 96 سال 97 سال 98
قواعد 8 8 8 8 8
تحلیل صرفی 3 3 3 3 3
حرکت گزاری 2 2 2 2 2
درک مطلب 4 4 4 4 4
ترجمه و تعریف 8 8 8 8 8
بودجه بندی عربی تجربی( دوره نظام جدید)
مبحث درسی سال 98
قواعد 5
جمع مکسر- متضاد- مترادف 1
حرکت گزاری 1
تحلیل صرفی 3
درک مطلب 4
مفهوم لغات 1
ترجمه و مفاهیم 10
بودجه بندی زبان و ادبیات فارسی تجربی

اولین درس عمومی آزمون تجربی درس زبان و ادبیات فارسی است که 25 سؤال از 100 سؤال را شامل می شود. با اطلاع از تعداد سؤالات مطرح شده از مباحث مختلف این درس بسیار مهم به افزایش رتبه خود در کنکور کمک کنید.

بودجه زبان و ادبیات فارسی تجربی
مبحث درس سال 94 سال 95 سال 96 سال 97 سال 98
قرائت معنایی 9 9 9 9 9
آرایه های ادبی 3 3 3 3 4
تاریخ ادبیات 3 3 3 3 1
زبان فارسی 5 5 5 5 5
املاء 2 2 2 2 3
واژگان 3 3 3 3 3
بودجه بندی زبان انگلیسی تجربی

درس زبان انگلیسی آخرین درس عمومی آزمون علوم تجربی است و همانند بقیه سؤالات عمومی این گروه آزمایشی 25 سؤال از آن مطرح می شود. اکثر سؤالات درس زبان انگلیسی در بخش Reading هستند.

بودجه زبان انگلیسی تجربی ( دوره های نظام جدید و قدیم)
مباحث دروس سال 94 سال 95 سال 96 سال 97 سال 98
درک مطلب(Reading) 8 8 8 8 8
Close test 5 5 5 5 5
گرامر 4 4 4 4 4
واژگان 8 8 8 8 8

بودجه بندی دروس اختصاصی تجربی

در این قسمت، به عنوان نمونه بودجه بندی یکی از دروس گروه تجربی یعنی درس زیست شناسی را بیان می کنیم. جهت اطلاع از بودجه بندی کنکور تجربی در کلیه درس های تخصصی این رشته می توانید از یک مشاور آگاه و باتجربه در حوزه تحصیلی کمک بخواهید.

اگر به عنوان یک داوطلب کنکور تجربی نیاز به اطلاع از بودجه بندی کنکور تجربی دارید می توانید از مشاوران برجسته آیدانیتو کمک بگیرید

بودجه بندی زیست شناسی تجربی

همان گونه که در جریان هستید درس زیست شناسی عنوان مهم ترین درس در میان دروس رشته تجربی را به خود اختصاص داده است. در نتیجه، اطلاع از بودجه بندی این درس جهت مطالعه دقیق تر و بهتر به تمامی داوطلبان و دانش آموزان گروه تجربی توصیه می شود.

مباحث درسی سال 97 سال 96 سال 95 سال 94 سال 93 سال 92 سال 91
قارچ ها 1 1 1 0 2 1 1
آغازیان 3 3 4 3 2 3 3
ویروس ها و باکتری ها 3 2 1 2 1 4 3
شارش انرژی در جانداران 3 3 2 6 3 4 2
رفتارشناسی 2 1 1 1 1 2 2
پویایی جمعیت ها و اجتماعات زیستی 2 0 1 1 0 1 1
ژنتیک جمعیت 4 5 2 4 4 2 1
تغییر و تحول گونه ها 1 1 0 2 0 1 0
پیدایش و گسترش زندگی 1 1 2 0 0 1 0
تکنولوژی زیستی 0 0 1 1 0 0 1
پروتئین سازی 1 2 2 3 2 2 2
تولیدمثل و رشد و نمو جانداران 3 2 2 3 3 2 2
تولید مثل گیاهان 2 1 2 2 2 1 2
رشد و نمو در گیاهان 1 1 1 1 3 1 3
ژنتیک و خاستگاه آن 4 3 3 3 3 4 4
میوز و تولید مثل جنسی 0 0 0 0 1 0 1
کروموزوم ها و میتوز 0 0 1 3 0 1 1
ماده ژنتیک 0 0 0 0 0 0 0
هورمون ها و دستگاه برون ریز 1 2 2 1 1 1 1
حواس 2 3 2 1 0 1 2
دستگاه عصبی 1 2 1 2 3 2 1
ایمنی بدن 1 1 1 1 1 1 1
حرکت 2 0 2 1 3 2 1
تنظیم محیط داخلی و دفع مواد زائد 0 0 1 0 1 0 2
گردش مواد 3 3 5 3 5 2 2
تبادل گازها 1 0 1 0 2 0 2
گوارش 2 1 2 2 3 3 2
سفری به دنیای جانداران 1 1 1 0 0 1 1
سفری به درون سلول 1 1 1 0 0 1 1
مولکول زیستی 1 1 0 0 0 0 0

اگر سوالی در زمینه بودجه بندی کنکور تجربی ذهن تان را به خود مشغول کرده است، می توانید با مشاوران آیدانیتو تماس بگیرید.