برنامه ریزی پایه دهم

پایه دهم یکی از پایه های مهم تحصیلی است. در پایه دهم علاوه بر انتخاب رشته مقطع تحصیلی دانش آموزان تغییر می کند، برخی از دانش آموزان در حال و هوای دوره اول متوسطه هستید و نمی توانید سریعاً خود را با دوره دوم متوسطه همراه کنند. یکی از دلایل اهمیت برنامه ریزی پایه دهم نیز همین است. پایه دهم پایه مهمی است و اگر آن را جدید نگیریم ممکن است با مشکلاتی مواجه شویم. برخی از دانش آموزان از پایه دهم شروع به مطالعه برای کنکور می کنند. برخی نیز از تابستان به برنامه ریزی پایه دهم می پردازند. اما چرا برخی از دانش آموزان با درس خواندن در پایه دهم دچار مشکل می شوند؟

عواملی که دانش آموزان را با مشکل تحصیلی مواجه می کند را می توان به دو گروه تقسیم کرد.

  • عوامل بیرونی
  • عوامل درونی

عوامل بیرونی مانند فضای آموزشی، کاور آموزشی، همراهی خانواده و… را شامل می شود. ممکن است فضا و یا کاور آموزشی مناسب نباشد. دانش آموز فضای مناسب برای مطالعه نداشته باشد و یا خانواده با دانش آموز همراه و هم برنامه نباشید. اما عوامل درونی مؤثر تر و پر اهمیت تر از عوامل بیرونی هستند. عوامل درونی به خود دانش آموز بر می گردد. وجود استرس، عدم اعتماد به نفس کافی نحوه مطالعه اشتباه و عواملی از این قبیل در گروه عوامل درونی قرار می گیرند. برای بهبود و عوامل درونی می توان از مشاوره برای درمان کمک گرفت. علاوه بر مشاوره برنامه ریزی پایه و هم مناسب با ویژگی های فرد نیز برای بهبود مؤثر واقع می شود. زیرا دانش آموز دید کاملی نسبت به آینده پیدا می کند و از آنجایی که می تواند همگام با برنامه ریزی پایه دهم خود پیش رو اعتماد به نفس نیز پیدا می کند.

برنامه ریزی برای تابستان دهم

قبل از آن که به برنامه ریزی پایه دهم برای تابستان بپردازیم. بهتر به سؤالی که ذهن بسیار را درگیر کرده است پاسخ دهیم. چرا پایه دهم اینقدر مهم است؟

پایه دهم پایه ای است که دانش آموزان باید مسیر آینده خود را انتخاب کنند که آن هم از طریق انتخاب رشته صورت می گیرد. در اینجا به نحوه انتخاب رشته نمی پردازیم زیرا عوامل بسیاری در آن دخیل هستند. انتخاب رشته و تصمیم گیری برای آینده خود باعث ایجاد استرس در دانش آموزان می گردد. یکی دیگر از عواملی که این پایه و برنامه ریزی پایه دهم را مهم جلوه می دهد، منابع درسی است.

بسیاری از دانش آموزان آماده شدن برای کنکور را از تابستان پایه دهم آغاز می کنند. با برنامه ریزی پایه دهم در تابستان، می توانند نقاط ضعف خود را تقویت کنید و مطالعه و تست زنی را آغاز کنید. اما چگونه باید به برنامه ریزی پایه دهم پرداخت؟

برنامه ریزی پایه دهم ویژگی هایی دارد که حال به آن می پردازیم.

ابتدا کاغذ و مدادی تهیه کنید و پلان اولیه برنامه ریزی پایه دهم برای تابستان را مشخص کنید. زمان سه ماهه تابستان را نیز در نظر بگیرید. خوب حال نقاط ضعف و دروس و مباحثی که نیاز به تمرین بیشتر دارند را مشخص کنید. برنامه ریزی پایه دهم شما باید مشخص و واضح باشد یعنی بدانید در چه ساعتی می خواهید کدام مبحث را مطالعه کنید. در برنامه ریزی پایه دهم خود برای تابستان بیشتر به رفع ایرادات، مرور و تست زنی بپردازید.

برنامه ریزی درسی دهم تجربی

داوطلبان گروه تجربی که هدفشان قبولی در رشته های پزشکی است از تابستان دهم شروع به مطالعه می کنند. اما شما تجربی های عزیز دقت داشته باشید که بهتر است با برنامه ریزی پایه دهم شروع کنید و پیش روید.

برنامه ریزی پایه دهم باید مشخص و واضح، دارای زمان بندی، دارای زمان استراحت و قابل ارزیابی باشد. قابل ارزیابی بودن به این معنا است که شما بدانید چند درصد از برنامه خود را اجرا کرده اید و چرا نتوانسته اید100% با برنامه پیش روید. همین بعد از مشخص کردن برنامه کلی، برنامه ریزی پایه دهم خود را در جدول برنامه ریزی وارد کنید.

جدول برنامه ریزی درسی دهم

برنامه ریزی پایه دهم بدون جدول برنامه ریزی ناکامل است. جدول برنامه ریزی پایه دهم، جدولی است که در آن روزهای هفته و ساعات مشخص شده است. بازه زمانی مطالعه خود را متناسب با خودتان و قدرت تمرکز و یادگیری خود تقسیم کنید. به طول معمول می توانید آن را بین 45 تا 60 دقیقه در نظر بگیرید. برای هر روز مشخص کنید در هر بازه زمانی چه مطالبی را می خواهید بیاموزید.

به شما پیشنهاد می کنیم برای برنامه ریزی پایه دهم از مشاوره درسی کمک بگیرید.

شما می توانید جهت برنامه ریزی پایه دهم و گرفتن مشاوره با مشاوران آیدانیتو تماس بگیرید.