بازار کار عمران

مهندسی عمران یکی از رشته های بسیار پرطرفدار در چند دهه ی اخیر است که توجه بسیاری از رتبه های برتر کنکور را به خود جلب می کند. از نظر قدمت رشته، مهندسی عمران، دومین نظام مهندسی را پس از مهندسی جنگ به خود اختصاص داده است. مهندسی هیدرولیک، مهندسی محیط زیست، مهندسی سازه های دریایی، مهندسی سازه، مهندسی ژئوتکنیک، مهندسی حمل و نقل و … از جمله زیر شاخه های مهندسی عمران می باشند. به نظر می رسد که مهندسی عمران قدمتی بیش از 2000 تا 4000 سال دارد و برای اولین بار در مصر باستان آغاز به فعالیت نموده است. پس از آن نیز با ترک کوچ نشینی و پیش رفتن زندگی به سمت زندگی های روستایی و شهری، نیاز به ساخت و ساز بیش از هر چیز دیگری احساس شد. در واقع تا قبل از دوران مدرنیته، بسیاری مهندسی عمران و معماری را با یک دید می نگریستند و تفاوتی ما بین آنها قائل نبودند. در حالی که با وجود اصول پایه ای مشابه، تفاوت های بسیاری در این دو رشته وجود دارد. اما در حال حاضر علاوه بر قدمت و علاقه عامل دیگری در انتخاب یکی از این دو رشته تاثیر گذار است و آن بازار کار عمران است. با توجه به اینکه رشته عمران بسیار پرطرفدار است، در این مقاله به بررسی بازار کار عمران می پردازیم.