بازار کار رشته هوشبری

رشته هوشبری از جمله زیرگروه های پیراپزشکی است که در اتاق عمل به عنوان کارشناس حضور دارد و روند بیهوشی بیمار را قبل و بعد از عمل کنترل و نظارت می کند. در واقع یک کارشناسی هوشبری، دستیار پزشک متخصص بیهوشی است. رشته هوشبری، در سال های اخیر گزینه انتخابی بسیاری از داوطلبان بوده است. از این رو برای آنکه ابعاد متفاوت این گزینه مطلوب را بهتر ببینید. در این مطلب به بررسی بازار کار رشته هوشبری ، رتبه قبولی رشته هوشبری، دانشگاه های ارائه دهنده ی رشته هوشبری و حوزه فعالیت کارشناس هوشبری پرداخته ایم.

بازار کار و درآمد رشته هوشبری

بازار کار و درآمد رشته هوشبری با توجه به نقش یک کارشناس هوشبری در بیمارستان ها و مراکز درمانی و کامل کردن یک تیم پزشکی و درمانی مطلوب و قابل توجه است. یک کارشناس هوشبری از اعضای ضروری یک تیم اتاق عمل است و حضور او لازم و ضروری است. از این رو بازار کار و آینده شغلی رشته هوشبری  روشن و امیدوار کننده است و علاقه مندان به آن می توانند در مقاطع کاردانی و کارشناسی جذب بازار کار شوند.

رتبه قبولی رشته هوشبری

رتبه قبولی رشته هوشبری تحت تأثیر سه فاکتور اصلی است: 1- سهمیه منطقه 2- ظرفیت های ورودی دانشگاه 3- درصد دروس عمومی و اختصاصی فاکتور سوم که درصد دروس عمومی و اختصاصی برای رشته هوشبری حداقل باید در دروس عمومی 45 درصد و در دروس اختصاصی 15 درصد است. با احراز این درصدها می توانید برای قبولی هوشبری دانشگاه های دولتی امیدوار باشید.

دانشگاه های ارائه دهنده ی رشته هوشبری

دانشگاه های ارائه دهنده رشته هوشبری در سطح کشور به ترتیب جدول زیر است:

ردیف نام دانشگاه
1 علوم پزشکی تهران
2 علوم پزشکی شهید بهشتی
3 علوم پزشکی شیراز
4 علوم پزشکی اصفهان
5 علوم پزشکی تبریز
6 علوم پزشکی البرز
7 علوم پزشکی مشهد
8 علوم پزشکی رشت
9 علوم پزشکی جهرم
10 علوم پزشکی کاشان
11 علوم پزشکی خرم آباد
12 علوم پزشکی اراک
13 علوم پزشکی ارومیه
14 علوم پزشکی فسا
15 علوم پزشکی کرمانشاه
16 علم پزشکی بابل
17 علوم پزشکی یزد
18 علوم پزشکی کرمان
19 علوم پزشکی جندی شاپور
20 علوم پزشکی همدان
21 علوم پزشکی بوشهر

 
حوزه فعالیت کارشناسی هوشبری
حوزه فعالیت کارشناسی هوشبری در تمامی بیمارستان ها و مراکز درمانی و کلینیک هاست. یک کارشناس هوشبری قبل و بعد از بیهوشی موظف است تا وضعیت بیمار را بررسی و ارزیابی کند. او به عنوان دستیار متخصص بیهوشی تحت نظر وی فرد بیمار را بیهوش می کند، علائم حیاتی وی را کنترل و تنظیم می کند و بعد از بیهوشی به فرد کمک میکند تا اثرات بیهوشی را سپری نماید و به حالت عادی برگردد.
در این مقاله به بررسی موضوع بازار کار رشته هوشبری پرداختیم. پیشنهاد می کنیم برای کسب اطلاعات جامع تر سری هم به مقاله حداقل درصد دروس و آخرین رتبه قبولی هوشبری سراسری بزنید. 
اگر سوالی در زمینه بازار کار رشته هوشبری ذهنتان را به خود مشغول کرده است، می توانید با مشاوران تحصیلی آیدانیتو تماس بگیرید.