بازار کار رشته جغرافیا

رشته جغرافیا از جمله رشته های علوم انسانی است که روابط انسان با محیط طبیعی و مکانی وی را بررسی  تحلیل می نماید و در جهت ارتقا و بهبود این شناخت ایجاد شده است. جغرافیا یک دانش جذاب و کاربردی است و علاقه مندان به این رشته قبل از ورود به آن می بایست از بازار کار رشته جغرافیا ، رتبه قبولی رشته جغرافیا، گرایش های رشته جغرافیا و حوزه های فعالیت رشته جغرافیا مطلع باشند.

بازار کار و درآمد رشته جغرافیا

بازار کار و درآمد رشته جغرافیا با توجه به اینکه در سازمان ها و مراکز گسترده ای به این رشته نیاز دارند، می تواند قابل توجه باشد. یک کارشناس جغرافیا اگر از تخصص و مهارت های حرفه ای رشته ی خود همچون برنامه ریزی شهری، برنامه ریزی گردشگری، کارتوگرافی و دیگر مهارت ها برخوردار باشد، می تواند جایگاه شغلی و موقعیت کاری قابل قبولی در ارگان های دولتی یا خصوصی به دست آورد. همچنین به عنوان محقق و پژوهشکده فارغ التحصیلان رشته جغرافیا می تواند در مراکز آموزشی به پژوهش و تدریس مشغول شوند. درست است که باید نیازهای جامعه برای یک رشته را سنجید و با توجه به اینکه رشته های علوم انسانی کمتر مورد استقبال قرار می گیرند، اما این وضعیت دام همیشگی ندارد و اینکه در رشته ای که فرد علاقه و انگیزه دارد و مهارت های حرفه ای آن را یاد گرفته است، همیشه شغل و درآمد وجود دارد.

رتبه قبولی رشته جغرافیا

قبولی در رشته جغرافیا در دانشگاه های خوب و معتبر کشور چندان دشوار نیست. یک داوطلب برای اینکه رتبه قبولی رشته جغرافیا را بدست آورد، باید حداقل در دروس تخصصی میانگین 17 درصد و در دروس عمومی میانگین 12 درصد را کسب نماید. در کنار کسب این درصدها می بایست ظرفیت ها و سهمیه مناطق را نیز مدنظر داشت.

گرایش های رشته جغرافیا

گرایش های رشته جغرافیا در مقاطع کارشناسی شامل پنج شاخه است که عبارتند از:
1- کارتوگرافی: به تهیه و طراحی نقشه ها به منظور درک و استفاده در بخش های اقتصادی، گردشگری، فرهنگی و نیز صنایع نظامی و دفاع ملی می پردازد.
2- جغرافیای انسانی: در دو بخش جغرافیای شهری و روستایی تحقیق و بررسی انجام می دهد.
3- برنامه ریزی شهری: با توجه به روابط دو سویه انسان و محیط به بررسی و ارائه راهکار به منظور ایجاد روابط بهینه اقتصادی و جمعیتی توجه دارد.
4- جغرافیای سیاسی و نظامی، نقش پدیده های جغرافیایی را روابط نظامی و سیاسی و نیز جنگ ها بررسی می کند.
5- جغرافیای طبیعی: تأثیر و تأثر محیط طبیعی و پدیده های طبیعی بر انسان و محیط انسانی را بررسی می کند.
گرایش های مقطع کارشناسی ارشد رشته جغرافیا 11 گرایش است که به شرح زیر است:
آب و هواشناسی شامل گرایش های:
1- آب و هواشناسی کشاورزی 
2- آب و هواشناسی کاربردی
3- مخاطرات آب و هوایی
4- تغییرات آب و هوایی اقلیمی
5- آب و هواشناسی سینوپتیک
6- آب و هواشناسی شهری
7- آب و هواشناسی ماهواره ای
 ژئومورفولوژی شامل گرایش های:
1- برنامه ریزی محیطی
2- هیدروژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی
3- جغرافیا و برنامه ریزی شهری
4- جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
5- برنامه ریزی آمایش سرزمین
6- مخاطرات محیطی
7- جغرافیای سیاسی
8- جغرافیای نظامی
9- طبیعت گردی
10- جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری
11- جغرافیا و دفاع مقدس  

حوزه های فعالیت رشته جغرافیا

کارشناسان رشته جغرافیا در طیف گسترده ای از مراکز و سازمان های دولتی و خصوصی امکان فعالیت و اشتغال دارند. از این رو حوزه های فعالیت رشته جغرافیا شامل وزارت مسکن و شهرسازی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، بنیاد مسکن، دانشگاه ها و مدارس، مراکز تحقیقاتی، سازمان محیط زیست و نیز مراکز جغرافیایی ارگان های نظامی است.
در این مقاله به بررسی بازار کار رشته جغرافیا پرداختیم. پیشنهاد می کنیم برای کسب اطلاعات جامع تر سری هم به مقاله مشاوره انتخاب رشته بزنید. 
اگر سوالی در زمینه بازار کار رشته جغرافیا ذهنتان را به خود مشغول کرده است، می توانید با مشاوران تحصیلی آیدانیتو تماس بگیرید.