انواع خشونت

انواع مختلف خشونت در واقع الگوهای رفتاری ای هستند که برای کنترل اعضای خانواده، شریک زندگی، همکار و هر فرد یا گروهی مورد استفاده قرار می گیرند.

اگر چه در اکثر موارد کسی که خشونت می ورزد از جانب قربانی اش شناخته شده است (معمولاً او همسر، عضوی از خانواده، عضوی از فامیل، هم کلاسی، همکار و… است)، خشونت و آزار می تواند متوجه یک غریبه هم شود.

خشونت ممکن است فقط یک بار اتفاق بی افتد و می تواند طولانی مدت باشد و ماه ها یا سال ها ادامه پیدا کند. خشونت از هر نوعی که باشد تأثیر عمیقی بر سلامتی می گذارد. ریشه های انواع خشونت در نابرابری هایی دیده می شوند که در جوامع وجود دارند و رشد می کنند.

در این مقاله به معرفی انواع خشونت می پردازیم:

خشونت فیزیکی

خشونت فیزیکی زمانی اتفاق می افتد که کسی از اعضای بدنش یا از یک شیء برای زدن دیگری و آسیب فیزیکی به او استفاده کند. خشونت فیزیکی می تواند شامل موارد زیر باشد:

 • استفاده از زور فیزیکی که می تواند منجر به درد، ناراحتی یا آسیب شود
 • کتک زدن، هل دادن، کشیدن موها، مشت زدن، کشیدن، سیلی زدن، گاز گرفتن، خفه کردن، پیچاندن دست، فشار دادن گلو، به زور به کسی غذا دادن و هر نوع رفتار خشن دیگر
 • استفاده از اسلحه یا هر وسیله دیگر
 • تهدید با اسلحه یا هر وسیله دیگر
 • قرار دادن فرد در محیطی با دمای بیش از حد سرد یا بیش از حد گرم
 • کشتن

بدون شک خشونت فیزیکی فقط به این موارد محدود نمی شود و می تواند به شکل های متنوعی اتفاق بی افتد.

خشونت جنسی

خشونت جنسی زمانی اتفاق می افتد که فرد به زور مجبور به انجام عملی جنسی شود. این خشونت می تواند شامل موارد زیر باشد:

 • لمس کردن کسی بدون اجازه او
 • رابطه جنسی با اجبار
 • اجبار کسی به رابطه جنسی تحقیر آمیز یا دردناک
 • استفاده از اسلحه برای وادار کردن کسی به رابطه جنسی
 • عورت نمایی
 • مجبور کردن کسی به تماشای فیلم های غیراخلاقی یا نقش بازی کردن در فیلم های غیر اخلاقی
 • تحقیر کردن کسی یا توهین کردن به او در طول رابطه جنسی
 • وارد کردن آسیب جسمی به کسی در طول رابطه جنسی

خشونت عاطفی

خشونت عاطفی زمانی رخ می  دهد که کسی چیزی بگوید یا رفتاری بکند که به واسطه آن دیگری احساس بدی را  تجربه کند. مثلاً احساس بی ارزشی کند، خجالت بکشد، عزت نفسش تحت تأثیر قرار بگیرد و تحقیر بشود.

خشونت عاطفی می تواند شامل موارد زیر باشد:

 • ناسزاگویی
 • سرزنش کردن کسی به خاطر همه مشکلات رابطه
 • سکوت دائم در برابر صحبت های کسی
 • منع کردن کسی از رابطه با افراد خانواده و دوستان
 • آسیب زدن به وسایل دیگری
 • تحقیر کردن دیگری و مسخره کردن او
 • ترساندن دیگری
 • تهدید کردن
 • کنترل همه رفتارها و رفت و آمدهای دیگری

خشونت روانی

خشونت روانی زمانی اتفاق می افتد که کسی با رفتارش دیگری را بترساند و کنترل او را به دست بگیرد.

مهم ترین انواع خشونت روانی شامل موارد زیر هستند:

 • تهدید کردن دیگری به آزار رساندن به او یا خانواده اش، در صورتی که فردی که خشونت می ورزد را ترک کند
 • تهدید کردن دیگری به آسیب رساندن به خود
 • تهدید به کتک زدن
 • تهدید به ترک کردن دیگری
 • دنبال کردن مخفیانه کسی
 • آسیب رساندن به اموال دیگری
 • پرخاشگری کلامی
 • اقدام به انزوای اجتماعی دیگری
 • منع دیگری از استفاده از تلفن
 • کنترل فعالیت های دیگری
 • رفتار با دیگری مثل یک کودک یا خدمتکار

خشونت کلامی

خشونت کلامی یعنی آسیب رساندن به دیگران، با استفاده از زبان که می تواند بیان یا نوشته شود.

خشونت کلامی ممکن است شامل موارد زیر باشد:

 • یادآوری مداوم اشتباهات یک فرد در گذشته
 • بی احترامی کلامی
 • فریاد کشیدن
 • ناسزا گفتن
 • امر و نهی کردن
 • تهدید کردن

خشونت مالی

خشونت مالی به معنای موقعیتی است که در آن کسی کنترل فردی را به واسطه مسائل مالی به دست می گیرد و از این طریق به او آسیب می رساند:

 • اجازه ندادن به کسی برای ادامه تحصیل به وسیله فراهم نکردن منابع مالی
 • اجازه ندادن به کسی برای کار کردن بیرون از خانه
 • کنترل کردن کسی در زمینه انتخاب شغل
 • گرفتن پول های کسی با زور و اجبار
 • قرار دادن کسی در شرایط بد اقتصادی
 • کاهش کیفیت زندگی کسی به واسطه پول ندادن به او
 • صدمه زدن به اموال کسی

بی توجهی

وقتی کسی مسئولیت مراقبت کردن از دیگری را دارد و از این کار سر باز می زند، در واقع به او بی توجهی می کنند. بی توجهی می تواند به شکل های زیر اتفاق بی افتد:

 • برآورده نکردن نیازهای کسی که خودش نمی تواند به تنهایی نیازهایش را برطرف کند
 • رها کردن کسی در یک مکان عمومی
 • کمک نکردن به کسی که نیازمند کمک است

بی توجهی جسمی

 • غذا و آب ندادن به کسی
 • فراهم نکردن محل زندگی
 • فراهم نکردن لباس مناسب
 • تمیز نکردن محل زندگی کسی که قادر به تمیز کردن آن نیست

بی توجهی پزشکی

 • بی توجهی به تغذیه یک فرد بیمار یا ناتوان
 • فراهم نکردن دارو
 • عدم همراهی فرد در مراجعه به دکتر

همان طور که می بینیم انواع خشونت بسیار آسیب زا هستند و با همدیگر هم پوشانی دارند. اگر خیلی زود جلوی یک خشونت گرفته نشود و مدت ها ادامه پیدا کند، آسیب های جسمی و روانی آن شدیدتر و عمیق تر می شوند.

در ادامه مطالعه مقاله «خشونت کلامی» را به شما پیشنهاد می کنیم.

چنانچه درگیر هر نوعی از خشونت هستید، برای اطلاع از روش های مقابله با خشونت، با مشاوران آیدانیتو تماس بگیرید.